خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

اپلیکیشن باریار

عمومی ۲۸ تیر, ۱۳۹۵

android

android

امکانات اپلیکیشن باریار:

  • ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار
  • ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار
  • ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت
  • ثبت آگهی عمومی
  • مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی
  • مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل بار
  • مشاهده اعتبار سالن اعلان بار بندرعباس و بندرامام
  • استعلام نرخ حمل بار

اپلیکیشن اندروید باریار را از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود

17293 بازدید کل ، 10 امروز

شرکت های حمل و نقل داخلی بار

شرکت های حمل و نقل ۹ آذر, ۱۳۹۴

انواع کامیون و بارگیر

لیست شرکت های حمل و نقل داخلی بار دارای مجوز

 

نام شركتهويتمحل فعاليتحوزه فعالیتنوعموضوع فعاليتنوع مسووليتتاريخ تاسيسنوع مالكيتنام مدبر عاملمحلتلفنآدرس
زرینموسسهتهرانداخلیکالاعمومیفورواردر1361/04/27خصوصيرمضانزاده بركي-مرتضيداخل پايانه555296293پايانه غرفه شماره 278
آزادگان (تهران )شركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1369/09/13خصوصيغلامعلي پور-محمدرضاداخل پايانه60-5529595تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
آسايش (تهران )موسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1361/04/13خصوصيحسيني سيانكي-عيدي محمدداخل پايانه55296156پايانه بار تهران غرفه 264
آهنموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيفردنصراندي-محمودداخل پايانه55624857تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
بهمن بار عرفانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1382/03/17خصوصيرحمدل-انوشيروانداخل پايانه55296020تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
آريا سرعتشركتباقرشهرداخلیکالاعموميفورواردر1382/03/18خصوصيدشتي اصل-كمال الدينداخل پايانه55296233تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غ289
ابوذربار(تهران )شركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1362/01/18خصوصيمهدي زاده-حسنداخل پايانه8-55296075تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
اتفاق نو (تهران )موسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1370/01/23خصوصيميرزائي-مرتضيداخل پايانه4-55295671تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
اتوبارترقيموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1361/04/09خصوصيخليل پور بستان ابادي-حسنداخل پايانه
اتوبارجنوبموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1343/09/02خصوصيحسيني سيانكي-ابوالقاسمداخل پايانه
اتوبارصابرموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1361/04/17خصوصيشمسائي قهيازي-قاسمداخل پايانه55304265-5تهران خ شوش ميدان شهيد هرندي پلاك308
اتوباركرمانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/07/21خصوصيحسيني سيانكي-عليداخل پايانه55605540-5تهران خ شوش غربي مقابل سازمان اتكاء
اتوبارمهرگانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1361/08/23خصوصيحسيني سيانكي-عليداخل پايانه4-55295381تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
اتوبنزايرانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1362/07/27خصوصيجليلي ذوالفقاري-فرهادداخل پايانه7-55295314تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
اتوشهپرتهران (اتوشهپررجايي )موسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1373/06/19خصوصيگنجي زاده زواره-هاديداخل پايانه55295770تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
اتو شهپرموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1361/05/09خصوصيشاديان-عليداخل پايانه10-5529580تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
احمدئ (تهران )موسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1361/04/14خصوصياحمدي زاده-حسينداخل پايانه9-55295916تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
اصفهان (تهران )موسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1361/04/09خصوصيعامري تورزني-محمدرضاداخل پايانه31-5529582تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه 99
اطلسموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1361/04/10خصوصيملكي-عليرضاداخل پايانه
اعتماد(تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1365/06/13خصوصيحسيني سيانكي-محمدرضاداخل پايانه
افشين سرعتشركتچهاردانگه (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1370/11/12خصوصيداخل پايانه
اقتصاد تهرانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1365/08/17خصوصيمرآتي-عليداخل پايانه55301835تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
اكبريهموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/16خصوصياحمدي زاده طورزني-مختارداخل پايانه55305729تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
پيك كرمانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/09خصوصيلازمي سخويدي-امرالهداخل پايانه801-552957تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
ايران بار(تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيمحبتي زاده-اميرحسينداخل پايانه33886071پايانه كالا غرفه74
طريقت راه فارسشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1382/05/21خصوصيجهرمي-مهينداخل پايانه
ايران مرزگسترشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/12/11خصوصيعامري سيانكي-عباسداخل پايانهتهران خ فداييان اسلام 12متري شهريار
ايران نوبارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/16خصوصيداخل پايانه55253685تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
باختر (تهران )موسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1361/09/03خصوصيعامري شهرابي-عبدالخالقداخل پايانه11-5529550تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
بازرگان فردشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1361/10/22خصوصيفريدخواه -غلامعليداخل پايانه9-55296326تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
بالاورشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/02/05خصوصيصلواتي فر-احمدرضاداخل پايانه21-5529561تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
پيشتاز بندرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/02خصوصيافشارنجم-محمدخارج پايانهخ شوش ايستگاه قند وشكر مقابل پارك بهاران
بهارمتحد (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1383/03/28خصوصيعامري-محمدحسينخارج پايانه
پازوكيموسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1369/10/26خصوصيخارج پايانه
پرواز (تهران )موسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/29خصوصيخارج پايانه
پيام ترددشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/10/09خصوصيعسگري-رسولخارج پايانه
پيك بار (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/05/03خصوصيخسروبك-محمدرضاداخل پايانه55295545-8كيلومتر22جاده ساوه- پايانه حمل ونقل كالا
ياشار بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1358/09/13خصوصيميرزاده آبكنار-سيد هاشمداخل پايانه
ترقي عبدالعليموسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1361/05/26خصوصيخليل پور-كريمداخل پايانه55295456تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ38
ايثارگران فعالشعبهتهرانداخلیکالاخرده باركرير1382/07/26خصوصيقنبري-محمودداخل پايانه55296024پايانه كالاي تهران غرفه239
تنباكوئيشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1382/11/30خصوصيگردگيران-جوادداخل پايانه
تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/01/29خصوصيحسيني سيانكي-عباسداخل پايانه55187640تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
مركـزي تهران بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1361/06/22خصوصيرمزي دخيلي-جانعليداخل پايانه
تهران سعادت (تهران )موسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/08خصوصيشيرازيان-حبيب الهداخل پايانه55305410تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرف
توكل تهرانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/08خصوصيجعفري زاده سرهنگ آبادي-محمدخارج پايانهتهران ميدان خراسان انهاي خيابان پلاک42
ترابرئ بين المللي تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1365/11/11خصوصيفتحي قره جه-ابوطالبداخل پايانه3-88901061تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
ميعاد ترابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميكرير1382/04/08خصوصيداخل پايانه55295475تهران پايانه كالاغرفه282
جهان پيمان بارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/09خصوصيعامري سفيده-محسنداخل پايانه33500214پايانه غرفه55
جهان بار تهرانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1367/11/12خصوصيحسيني سيانكي-احمدداخل پايانه
جهانگير بار تهرانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/14خصوصيصيادي اسكوئي-عليداخل پايانهتهران خ ش رجائي مقابل درب راه آهن
حبيبيموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
حافظموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/14خصوصيرضازاده سفيده-اصغرداخل پايانه
ساحل بار كويرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1382/08/28خصوصيپورضرب-حبيبداخل پايانه
حسينيشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/06/23خصوصياميررضواني-سيدحسينداخل پايانه9-55295786تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
انتقال انرژي پيشگامشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1382/09/24خصوصيحاجي بابايي-عليرضاداخل پايانه
داخلي صنايعشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1367/09/02دولتيقورچيان-شاهرخداخل پايانه7-55295464تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا ي ت
خاورنو عصر جديدشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1382/04/25خصوصياحمدي اصل-عليداخل پايانه
خليج فارسموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيعامري كزنون-احمدداخل پايانه
خليل پورموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيخليل پور بستان آبادي-حيدرداخل پايانه
دشت گرگانموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1378/04/11خصوصيخليلي-محمدرضاداخل پايانه
اروميهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/08/30خصوصينصيري تبريزي-ستارداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
سازمان حمل بارموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيمقبلي-مرتضيداخل پايانه
سپاهان ترابر حكمتشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1388/01/25خصوصيرشتي پور-داودداخل پايانه55-5529605تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
سپهرغربموسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1361/04/17خصوصيطباطبائي درباغي-سيدعباسداخل پايانهتهران کيلومتر22جاده ساوه پايانه کالا
پيام شمس (سروشه سابق )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيميرزااردستاني-حميدداخل پايانه
سعدي سير (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/23خصوصيرضوانيان-مهردادداخل پايانه5-55296302تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ287
سعيديموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/14خصوصيداخل پايانه
تضامني سهرابيشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1379/12/15خصوصيسهرابي-حميدرضاداخل پايانه11-5529577کيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه111
شاهينموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيعامري سفيده-ناصرداخل پايانه
عادل ترابر آرياشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميكريرخصوصيداخل پايانه55296247جاده ساوه پايانه كالا غرفه283
شرق (صابر)موسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/03/29خصوصيصابرتهراني-مرتضيداخل پايانه
شريفيموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/12/10خصوصيامين شريفي-حميدرضاداخل پايانه
شمال گرگانموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1362/04/15خصوصيابوالحسني چيمه-اميرداخل پايانه55202846تهران جاده قديم قم بعدازباقراباد
شمالشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيزرشكي لنگرودي-محمدداخل پايانه
شمال وجنوبشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/02/17خصوصيداخل پايانه
شهابموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصياحمدي زاده-حميدداخل پايانهتهران کيلومتر22جاده ساوه پايانه کالا
صباشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1370/07/30خصوصيابوالسباع-علي اكبرداخل پايانه7-55295824تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
عدل اهوازشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/13خصوصيپايداري حق-فرهادداخل پايانه
عطارهاموسسهكهريزكداخلیکالاخرده بارفورواردرخصوصيعطارها-محمدرضاداخل پايانه
فارسموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
فردوسموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1341/03/12خصوصيعامري كزنون-مجيدداخل پايانهتهران خ فداييان اسلام جنب مسجد مهديه پ16
مداين سيرشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/01/17خصوصيعامري شهرابي-عبدالحميدداخل پايانه3-55296061تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
قدسموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيعامري-حسينداخل پايانه9-55295836تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
يكتا بار اميدشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1383/01/28خصوصيحسين زاده-وليداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
كارونموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
كاوهموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/16خصوصيشمسائي-ابوطالبخارج پايانه12-5524921تهران کيلومتر11جاده ساوه چهاردانگه
پخش رازي???تهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/03/17خصوصيافتخاري كندلجي-منصورخارج پايانه
كورش بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1354/02/13خصوصيعامري سفيده-منوچهرخارج پايانه
ره پويان جادهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/03خصوصيابراهيمي-ساراخارج پايانه
متحدموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/09خصوصيكنعانيان-محمدسعيدداخل پايانه55295693تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
متحدينموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/06خصوصيعاملي ارجمند-محمدرضاداخل پايانه8-55296385تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ 3
متفقموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/15خصوصيعامري بركي-محمدرضاداخل پايانه7-55296104تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
مدرسموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/12خصوصيداخل پايانه
مشهدموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1369/12/26خصوصيكلانتري-مجيدداخل پايانه
ملتموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/13خصوصيحسن زاده علي ابادي-قاسمداخل پايانه
ملت بارموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/18خصوصيداخل پايانه
ممتازموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/20خصوصيمهدي زاده-عليخارج پايانهتهران خ فداييان اسلام ايستگاه ممتاز
مهرايرانموسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيصادقي-محمدرضاداخل پايانه55630096كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه34
ميرحسينيموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيميرحسيني-عليرضاداخل پايانه
ميهنموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/05/04خصوصيكياني-مسعودداخل پايانه
ميهن تورشـركاموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيمستاجران گورتاني-غلامرضاداخل پايانه
نادربارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/02/18خصوصيكرم-سهرابداخل پايانه
نجات ترابرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1380/10/17خصوصيقلي اف-محمدعليداخل پايانه
نوبهارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/08/13خصوصيكوچك زاده-ناصرداخل پايانه
نوبشريشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1371/05/27خصوصينوع بشري-اميرعليرضاداخل پايانه
هدايت كشورموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/06خصوصيروغني ممقاني-وحيدداخل پايانه55295965تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
وحدت خواهانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/11/09خصوصيداخل پايانه
وطنموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيپيراسته-اميرمسعودداخل پايانه
يادآورانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/08/22خصوصيسيدصفي زاده-وحيدداخل پايانه55511785كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغرفه320
يزدشيرازيانموسسهتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/04/08خصوصيمروستيان-سيدمحمدباقرداخل پايانه33558481تهران خيابان ري مقابل خيابان خراسان پلاك
تيزبارآذربايجانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيشاه محمدي-ابراهيمداخل پايانه55296036
كهن ترابر آسايششركتاسماعيل آباد (تهران )داخلیکالاخرده باركرير1381/02/19خصوصيداخل پايانه
كوثر ريشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/05/09خصوصيطاوسي-عليداخل پايانه9-55295996تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
نگين ارژنگ جمشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1383/02/03خصوصيكلاشي-فريدداخل پايانه7-55296234تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
پاينده بار همدانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/05/27تعاونيابوالفتحي غريب دوستي-ربابهداخل پايانه55295961كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه219
اطلس بار پارسشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1361/04/29خصوصياستحقاري-محمدحسنداخل پايانه3-55296120تهران كيلومتر 22جاده ساوه پايانه كالا
اميد ترابر آسياشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/05/17خصوصيمقصودي-عليداخل پايانه70-5529606تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
پيام ترابر ايرانيانشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1383/05/18خصوصييا مي-احمدداخل پايانه9-55296226كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي تهران
ت.ك . دماوندباغكميششركتجاجرودداخلیکالاسيمانفورواردر1358/12/11تعاونيجمشيدي-رحمتداخل پايانه
ترابري و حمل ونقل به پخششركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1388/10/27خصوصيعزيزيان اصفهاني-عليخارج پايانه60912322تهران-جاده قديم كرج -پل آزادگان- اولين خ
ت ك فيروزكوهشركتفيروزكوهداخلیکالاسيمانفورواردر1371/02/30تعاونيشعبانعلي-نجفيخارج پايانه
ك تك واحدي سيمان تهران (0007شركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12تعاونيثابتي زاده-احدخارج پايانه
مهدي ران تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/02/08خصوصيمهديزادگان-محمدخارج پايانه
تهران تندروشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1364/11/24خصوصيرمضان زاده بركي-محمودرضاخارج پايانه
پربارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1365/08/13خصوصيهاشمي طباطبايي-سيدمجتبيداخل پايانه6-55296143تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه258
ايران آزادشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/10/15خصوصيرحمتي گواري-محمدتقيداخل پايانه
پخش پگاهشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/07/18خصوصيقدس-محمداسمعيلداخل پايانه
تك واحدئ تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/02/10خصوصيخليقي-يعقوبداخل پايانه
گيتي نوردشعبهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/09/30خصوصيمقتدري-مهديداخل پايانه333907706تهران خيابان پانزده خرداد نرسيده به چهار
يزدانموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/08/03خصوصيعلايي حسين آبادي-سيدحسينداخل پايانه
گسترش شاهدشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/08/18دولتيكرمي-احمدداخل پايانه5-55295322كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه14
حامد بارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1371/03/26خصوصيشفيعي نيستانك-حسنداخل پايانه
پاكرايشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/09/04خصوصيعباسي رودكناري-محمدداخل پايانه
ت ك رودهن ـ زرددرهشركترودهنداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/12/12تعاونيعلي يوسفي-فرامرزداخل پايانه
ميثم لواسانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/12/07خصوصيغريبيان لواساني-سيدجليلداخل پايانه
ايران تيرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/03/04خصوصيعامري سفيده-سياوشداخل پايانه55296202
سيمان تانكرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
بزرگ ريموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/12/09خصوصيعليان نصرآبادي-عبدالرضاداخل پايانه
امين بونكر تهرانشركتجاجرودداخلیکالاسيمانفورواردر1365/10/16خصوصيداخل پايانه
آبان بونكرشركتتهرانداخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1364/02/15خصوصيوكيلي-عليرضاخارج پايانه66740979تهران غني اباد مقابل كارخانه سيمان تهران
سيمان بارفلهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/04/29خصوصيسلماني آسوده-مصطفيخارج پايانه
قريب بارشركترئداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيقريب گرگاني-ابوالفضلخارج پايانه
ساداتموسسهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانهتهران كيلومتر7جاده ساوهضلع جنوب غربي كمر
قيام بونكرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/11/26خصوصينشاط آشفته-حسنداخل پايانه
كيهان مهرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/02/12خصوصيداخل پايانه17-5529541تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ19
ميهن تورفردوسيشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1365/09/22خصوصيباني شركاء-مجيدداخل پايانه
رهپاكشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1364/01/27خصوصينظري-محمدداخل پايانه
ايرانيانشركتتهرانداخلیکالاسيمانفورواردر1364/01/06خصوصيداخل پايانه
طلوع نصر جهانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيخارج پايانه56546860جاده قديم قم شوراباد خ شهيد مدني مقابل ع
نوين سير يارانشركتفيروزكوهداخلیکالاخرده باركرير1383/08/15خصوصيحسيني-سيدمسعودخارج پايانه
آسيابونكرشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر1368/04/21خصوصيدروديان نقوسان-مرتضيخارج پايانه
ارابه بونكرشركتجاجرودداخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1368/07/03خصوصيحسيني-محمدخارج پايانه
كهلشركتتهرانداخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1368/10/14خصوصيخراساني-ذوالفقارخارج پايانه
سيمان فله بونكرجاجرودشركتجاجرودداخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1368/12/21خصوصيخارج پايانه
ايمان بار(تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1373/12/17خصوصيخارج پايانه
مشفقشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/02/12خصوصيحسيني-عبدالرضاداخل پايانه55296393كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه309
ايران تريلر(تهران )شركتتهرانداخلیکالاترافيكيفورواردر1362/03/09خصوصيآژيده-عباسداخل پايانه6-55295953تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
پيام دانش ترابر(سهيل پيامشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/03/01خصوصيرمضان زاده بركي-عليداخل پايانه3-55295330تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
جعفريه پيشواموسسهپيشواداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/11/30خصوصيروغني جعفري-سعيدخارج پايانه292222228پيشوا بلوار شهيداردستاني
سجاد تهرانموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/05/22خصوصيخارج پايانه
آبادان بونكر(تهران )شركتتهرانداخلیکالاسيمانفورواردر1369/06/03خصوصيرافتي بنه كهل-محرمعليخارج پايانه
تهران بار داناشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1370/11/21خصوصيابراهيمي-ضرغامخارج پايانه
آبي فلهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1368/12/14خصوصيداخل پايانه
راهوارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1369/10/08خصوصيزنديه-حسينداخل پايانه17-5529601كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ 242
كاروان بار بهارانشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميكرير1382/02/06خصوصيمحمدي نصرآبادي-ولي الهداخل پايانه82-5529607تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
دنياي بونكرشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر1368/12/19خصوصيآزاديان-محمودداخل پايانه
پارس بونكرشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1369/12/08خصوصيديندارلو-عباسداخل پايانه66719994تهران غني اباد جنب كارخانه سيمان تهران
آذرآبادشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر و كرير1368/09/12خصوصيكارگر بنه كهل-ناصرداخل پايانه66715955تهران غني آباد جنب كارخانه سيمان تهران
جهادنصر(تهران )شركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1369/12/27دولتيكيائي-هاشمخارج پايانه44905917--تهران -كيلومتر12جاده مخصوص كرج-بعداز پمپ
سيمان فله پاكموسسهغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر1364/09/20خصوصيقيثري سهرابي-مجيدخارج پايانه
وحيد (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/06/21خصوصيمحمدي-محمدداخل پايانهغرفه212
اسيدرسانشركترباط كريمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/03/25خصوصيرحماني مهدي آبادي-فريدونخارج پايانهرباط كريم سه راه ادران خ يخسازي
متوكلينشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/11/21خصوصيخارج پايانه
نويدبهمنشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاترافيكيفورواردر1370/05/21خصوصياميني راد-محمدداخل پايانه55296032كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه241
درخشنده بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/05/28خصوصيدرخشنده-عزيزالهداخل پايانه
تهران صابرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/04/28خصوصيصابري-حسينداخل پايانه
بهبارنوينشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1371/05/06خصوصيميراسمعيلي-سيدمجتبيداخل پايانهجاده قديم قم سه راه خيراباد مقابل ورودي
ت ك خودراننده سيمان ري (0002شركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر1366/02/10تعاونيقائدي-عليرضاداخل پايانه
مهندسي پتروشيمي (تهران )???تهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/08/04دولتيطباطبائي ملاذي-محمدعليداخل پايانه88576457تهران -كيلومتر 22جاده ساوه پايانه حمل و
حقيقت كردستانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/22خصوصيداخل پايانه9-55295647تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
قادربارشركترودهنداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/09/23خصوصيداخل پايانه
كوشش بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1371/11/07خصوصيعامري-عبدالهداخل پايانه
كويرطاهرشركترئداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1371/12/03خصوصيطاهرنژاد-حسينداخل پايانه
نمونه راه تهرانشركتچهاردانگه (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1371/07/29خصوصيکامراني-عليخارج پايانه
جاده نوردشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/12/03خصوصيشاكري-مسعودخارج پايانه
تهران بونكرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/12/08خصوصيخارج پايانه
پيك جاويد(مقصودسابق )شركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1371/05/07خصوصيهمتي-مقصودعليداخل پايانهتهران خ شوش غربي سه راه خيام
شايسته بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1371/05/26خصوصيمعمارصادقي-عباسداخل پايانه55295492تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه29
زاهدان بارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/02/12خصوصيخورسندي-فرهادداخل پايانهتهران خ شوش غربي خ ش مرسلي خ ابتدايي پ72
آريا سيرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/11/20خصوصينوروزي-اكبرداخل پايانه6-55296413تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
اتحاد شيرازشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/08/25خصوصيعامري سفيده-محمدرضاداخل پايانه
شريف بارورامينشركتشريف آباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/03/10خصوصياردستاني-حسنداخل پايانه
پيمانبارپارسشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/04/28خصوصينجاتي پور-غضنفرداخل پايانه
آذرباسمنجشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/12/11خصوصيآذري باسمنج-حسينداخل پايانه70-5529566تهران کيلومتر22جاده ساوه پايانه کالا
كسرئ فرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1365/08/25خصوصيعامري برکي-محمدرضاداخل پايانه
اطمينان بار(تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/03/24خصوصيجهرمي-فضل الهخارج پايانه56540051جاده قديم قم كيلومتر5جاده واوان
پارسيان راهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيتباركي-محمدحسنداخل پايانه91-5529618تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
فردوس بار يزدشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1383/11/18خصوصيلازمي سخويدي-عليرضاداخل پايانه55296071كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه 246
طاووس ترابر عصرشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1378/10/08خصوصيداخل پايانه5-55295302تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
گلسپارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/04/23خصوصيحسيني-حجت الهداخل پايانه
رفيع بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/05/16خصوصيسعادتمند-رفيعداخل پايانه6-55295373تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
فيروزسيليسشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/09/14خصوصيسراج-اسماعيلداخل پايانه
خاتم پيماشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/11/14خصوصيبلندي-عليداخل پايانهتهران بزرگراه ايت اله سعيدي سه راهي فلاح
ره گسترانشركترباط كريمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/07/21خصوصيسيدمقدس-ميرمحسنخارج پايانه229422556رباط كريم بلوار امام خميني مقابل ت گلسرخ
اتحادآران (تهران )شركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/05/18خصوصياسديان-اردشيرداخل پايانه021-56773040تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
روزبارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/04/20خصوصيرمزي دخيلي-محمدداخل پايانه
دائم بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/05/06خصوصيحسيني-محسنداخل پايانه70-5529626تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه273
طاووس ترابر وحدتشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/07/25خصوصيرسولي-عليداخل پايانه55295460پايانه بار تهران شركت طاووس وحدت غرفه 40
خليج فارس (تهران )شركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1368/02/31دولتينعناكار-عبدالكريمداخل پايانه3-55295790تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
همكاران شيلاتشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/10/06خصوصيدرخشش پارسا-فرامرزداخل پايانه5-55295452تهران کيلومتر22جاده ساوه پايانه کالا
نمونه بارعبدل آبادشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/03/29خصوصيخليلي دشتي زاده-محمدتقيداخل پايانه55296196تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ257
امين بهارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/01/29خصوصيداخل پايانه
صابرترابرشركتمنطقه جنوب تهران بزرگداخلیکالاعموميفورواردر1372/08/23خصوصياسدي -ولي الهخارج پايانه33860735خ خاوران بعداز پاسگاه هاشم اباد
تهران سوارانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/10/22خصوصياهنامه-غلامرضاخارج پايانه
بهبهان بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصياكبري-اسماعيلداخل پايانه3-55037202كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه214
فله رانانشركتدماوندداخلیکالاسيمانفورواردر1371/06/04خصوصيداخل پايانه
اشكان راهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/09/01خصوصيدارابي طهراني-جوادداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ16
مهتابشركترئداخلیکالاعموميفورواردر1372/04/30خصوصيعامري-اكبرداخل پايانه11-5529610تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
شيفته بهارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده باركرير1383/12/18خصوصيطالبي كريم آبادي-داودداخل پايانه
قيام باريزدشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/23خصوصيصفاجو-محمدداخل پايانه21-5529531كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغرفه12
عقاب صحراشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/09/20خصوصيعامري بركي-عباسعليداخل پايانه
پروانه گردانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1372/02/14خصوصيپارسازاده-حسنداخل پايانه
آذرخش جاويدشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1372/04/16خصوصيكسائي-سيدمسعودداخل پايانه9-55296397تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
آئين بارشركترودهنداخلیکالاسيمانفورواردر1373/05/29خصوصيداخل پايانه
راه طلايي دماوندشركتدماوندداخلیکالاخرده باركرير1383/08/19خصوصياحمدي-غلامرضاداخل پايانهدماوند گيلاوند پايين تر از پمپ بنزين
جانبازان تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/04/12خصوصييوسفي-اصغرداخل پايانه55296243كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه
مهران ترابرغربشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/07/04خصوصيداخل پايانه
اباذربار گسترشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/06/20خصوصينيكزاد-محمدداخل پايانه7-55295654تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
سهراب ترابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/09خصوصيداخل پايانه16-5529571تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ88
سوادبارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1373/03/04خصوصيحسن زاده-رضاداخل پايانه
جاويدبارورامينشركتورامينداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/02/01خصوصيداخل پايانه
تهران حامي پوياشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/04/08خصوصيحسيني سيامكي-داودرضاداخل پايانه
بهزاد ترابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1372/05/25خصوصياصغري آتباتان-رسولداخل پايانه72-5529596تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
زمردراهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1372/09/02خصوصيصيادي اسكوئي-منوچهرداخل پايانه401-552953تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
راه فرزانگانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/01/27خصوصياسداللهي-كريمداخل پايانه
شمال ـ كنارهشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1373/08/25خصوصيداخل پايانه
ارجمندسيرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1373/04/25خصوصيارجمند-حسنداخل پايانه
عصرترقيشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1372/12/25خصوصيداخل پايانه
آرام ده پيشتازشركتپاكدشتداخلیکالاعموميفورواردر1373/08/15خصوصيپازوكي-دانيالداخل پايانه
سريع بار دقتشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1378/11/12خصوصيصالحي شهرابي-مرتضيداخل پايانه6-55296263تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
صداقت بارفشاركيشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1384/07/23خصوصيغلامي فشاركي-عباسعليداخل پايانه9-55295476تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
احسان ترابر كويرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/04/23خصوصيرضائيان زواره-حسنداخل پايانه
آريا ترابر تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيميرزاحسيني-احمدداخل پايانه4-55295901تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
نسيم نصربندرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/11/05خصوصيطباطبايي اصل-سيدمرتضيداخل پايانه
آزادنوبارافقشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1385/03/27خصوصيكردي سنبل ابادي-محمدباقرداخل پايانه31-5529552كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه54
راهيان عدالت تهرانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1385/08/01خصوصيمظفري درباغي-محمدداخل پايانه7-55296363تهران پايانه کالاي تهران غرفه319
شاهين ترابر شهريارشركتشهريارداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/12خصوصيسليماني-ولي الهداخل پايانه
جهان مهر بارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1385/11/11خصوصيجباريان-مرجانداخل پايانه71-5529546تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
خوش ركاب البرزشركتحسن آباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1386/05/10خصوصيعلمدار-عليداخل پايانه
ستيشركترباط كريمداخلیکالاترافيكيفورواردر1370/11/12خصوصيآهارونيان-ليونداخل پايانه
پيك نويد سرعتشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/09/16خصوصينقيب زاده طباطبائي نائيني-محمدساعدداخل پايانه
پيك ترابرشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/03/10خصوصياحمدي بختياري-عليداخل پايانه
راستين باررباطشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/16خصوصيداخل پايانه
باران بار رباطشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/06/18خصوصيجليل زاده -عليداخل پايانه
تضامني شانيابيشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/01/23خصوصيشانيابي-احمدداخل پايانه
سريع روحسينشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/10خصوصيشهادي فر-محسنداخل پايانه
يگانه رخششركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/08/02خصوصيقنبريان علويجه-اكبرداخل پايانه
كرمانشاهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/08خصوصيدانيال زاده-ادينداخل پايانه
بونكرداران سيمان تهرانشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانفورواردر1372/04/16تعاونيرسولي-عليداخل پايانه
ايران و بلغارستانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1354/08/19خصوصيتوراني قزويني-پرويزداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده مخصوص كرج خ سپاه اسل
ستارگان پارسي ايرانيانشركتفيروزكوهداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/03/29خصوصيسليمي فر-قاسمخارج پايانه221624021
كوه رخششركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/04/24خصوصيخارج پايانه
خليج فارس ترابرشركتپاكدشتداخلیکالاعموميفورواردر1300/01/01خصوصيذبيحي-ويداخارج پايانه3472710شريف اباد بلوار امام رضا جنب پمپ بنزين ا
جاده رانان فاضلشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيعلي محمدي كلهري-نادرخارج پايانه
دماوندسيرشركتدماوندداخلیکالاعموميفورواردر1373/11/19خصوصياسدالهي-حسنخارج پايانه
قصرباربهارانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/15خصوصيخانمحمدي-حسينخارج پايانه
آبسرد سير دماوندشركتدماوندداخلیکالاخرده بارفورواردر1386/05/09خصوصيكوهپايي-عليداخل پايانه
تيزرانان نصرشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1383/12/03خصوصيداخل پايانه
فدك يارانشركترباط كريمداخلیکالاعموميفورواردر1373/05/12خصوصيجدي آتباتان-عليداخل پايانهكيلومتر30جاده ساوه نصيراباد
محسن بار خلخالشعبهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/12/14خصوصيشكرعلي-محمديداخل پايانه3-55296350تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه322
شكوه ياران بارشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1300/01/01خصوصيكاظمي خالدآبادي-مرتضيداخل پايانه
خورشيد بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/11/12خصوصيياسمي-منصورداخل پايانه
تيرتازشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/11/11خصوصيعامري-مرتضيداخل پايانه9-55296364تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
ناصربار رباطشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/ /خصوصيميرزاده فيروزآبادي-علي محمدخارج پايانهرباط كريم كيلومتر23جاده ساوه
رابط بارصباشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/04/20خصوصيالفت منش-زهراخارج پايانه
تضامني حمل ونقل رئيسي و شركشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1387/01/21خصوصيرئيسي فردآبادي-محسنخارج پايانه
گلدشت دماوندشركتدماوندداخلیکالاعموميفورواردر1375/01/01خصوصيحاج آقايي-حسينخارج پايانه
كيانابار خليج فارسشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/05/20خصوصيشكوري-ستارخارج پايانه
عارف راه ورامينشركتپاكدشتداخلیکالاعموميفورواردر1373/10/17خصوصيعارف نظري-احمدداخل پايانهورامين خاتون اباد كيلومتر18 مقابل تعاوني
ظفر ترابرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/07/12خصوصيعامري سفيده-احمدداخل پايانهتهران جاده قديم قم مقابل جاده واوان
زرين بهارموسسهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/01/01خصوصيزماني-نادرداخل پايانهتهران جاده سوم شهرري نرسيده به ميدان دول
پيك كويرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/01/01خصوصيداخل پايانه
بنيان ترابرپارسشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/02/22خصوصيحسيني-محسنداخل پايانه
نگين ترابر قائمشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/07/09خصوصيداخل پايانه
فيروز رخششركتچهاردانگه (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1372/01/07خصوصيفيروزدر-ابراهيمداخل پايانهچهاردانگه بالاتراز مخابرات
ايرسوتر(ايران ـروسيه )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/01/01خصوصيداخل پايانه
ديمه بار فيروزكوهشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيداخل پايانه
ستارگان جادهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيبيات-محمدداخل پايانه55295941تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ22
پخش هجرتشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/07/30خصوصيهاشمي-سيدابراهيمداخل پايانه
گيتي باركوهسارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده باركرير1375/01/01خصوصيمقدمي-جمالداخل پايانه
تازان بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1373/07/23خصوصيغلامي بادي-رحمت الهداخل پايانه55295749تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ91
صالحانشركتقرچكداخلیکالاعموميفورواردر1375/01/01خصوصيكاظمي-حسنداخل پايانه292203141قرچك كيلومتر2 خيابان فرديس
سلمان بارتهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيتيزقدم خطيب-اصغرداخل پايانه9-55296308كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غرفه292
سمند ايرانيانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/08/22خصوصيخسرواني فراهاني-هاديداخل پايانه
اصفهان بار(تهران پروازبارسابقشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1375/01/01خصوصيعامري تورزني-ابوالقاسمداخل پايانهتهران م شوش ابتاي فداييان اسلام سمت چپ
فرآورده نفتي ره گسترش ترابرشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1387/10/23خصوصيپهلواني-سياوشخارج پايانهتهران - اول جاده قم - سه راهي انبار نفت
دانش بارجهانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/20خصوصيخارج پايانه
فخارشركتتهرانداخلیکالاترافيكيكرير1356/06/01خصوصيفخار-اصغرداخل پايانه88847410تهران رباط كريم مقابل پاسگاه قديم
حمل و نقل موادناريه ايرانيانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1388/10/07تعاونيداخل پايانه
فروزان اسكان بارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
آرش بار(ورامين )شركتورامينداخلیکالاخرده بارفورواردر1300/01/01خصوصيصفري-عليخارج پايانهپاكدشت شريف اباد مقابل بيمارستان زعيم
تندباركشاورزشركتواوانداخلیکالاعموميفورواردر1374/02/27خصوصيكرمي-عليداخل پايانه8-56543327تهران جاده قديم قم خ شهيدمدني چهارراه او
پديده ترابرشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1378/10/11خصوصيداخل پايانه
ايران وروسيه (شهريار)شعبهشهريارداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1388/11/20خصوصيداخل پايانه
جلال بار تهرانشركتتهرانداخلیکالاترافيكيفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
مهيارآزماشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1371/09/24خصوصينداف-حسينداخل پايانه
خادمينشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاترافيكيفورواردر1370/11/12خصوصيمحبي شام اسبي-كاظمداخل پايانه15-5529581تهران كيلومتر 22جاده ساوه پايانه حمل منق
فتح المبين رامشيرشعبهرباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
تك ترابر تهرانشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1371/06/04خصوصيداخل پايانه5-55295602تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
آسايش (شعبه )شعبهتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيآسايش-محمدرضاداخل پايانه55202755تهران جاده قديم قم جنب پالايشگاه
افق مركزبارشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/07/18خصوصيخدابخش-عليداخل پايانه
پرستوراهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1375/01/01خصوصيعامري بركي-محمدرضاداخل پايانه15-5529601كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغرفه240
داناجشركتقرچكداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/ /خصوصيمحمدي نسب-احمدداخل پايانه
دليجان اميدشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/08/20خصوصيداخل پايانه
بوتان رانشركتچهاردانگه (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1374/03/11خصوصيكاردگر-خسروخارج پايانه55250992تهران -جاده ساوه -چهاردانگه-سه راه بوتان
بهفرباركويرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1374/09/23خصوصيعامري تورزني-احمدداخل پايانه55068483تهران خيابان فداييان اسلام ايستگاه ميهن
سپهربارشركترباط كريمداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/11/12خصوصيداخل پايانه
صمدئ پارسيان تهرانشركتتهرانداخلیکالاترافيكيفورواردر و كرير1375/11/01خصوصيداخل پايانهرباط كريم خ سپيدارسوله سازي اتمسفر
سيمان جهان كوثررادشركتغني آباد (تهران )داخلیکالاسيمانكرير1375/11/01تعاونيرضوي داودي-بهمنداخل پايانه
آراسته بارمسعود(تهران )شعبهاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/06/08خصوصيكلهري-عباسداخل پايانه
دنيا كوثرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/11/11خصوصيرمضان زاده بركي-جعفرداخل پايانه8-55296405تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
تركيب حمل ونقل (تهران )شركتتهرانداخلیکالاترافيكيفورواردر و كرير1374/10/06خصوصيصديق پوربخشايش-سلطان حميدداخل پايانه9-55295816تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
داماش ترابر ايرانيانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1389/04/28خصوصيخاني شيركوهي-داورداخل پايانه55295326كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه13
راهيان محبان صابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/09/08خصوصيصابري-رحيمداخل پايانه5-55296322تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغ297
تنديس آتششركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/10/10خصوصيدباغ-حسينداخل پايانهكيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاغرفه310
فرآورده هاي نفتي ناصرترابرشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1389/08/11خصوصينظرزاده-ناصرداخل پايانه
اطمينان بار مازندرانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1300/01/01خصوصيطبايي-سيدمحمدمهديداخل پايانه9-55295556تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
شكوه بارشهريارشركتشهريارداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/10/17خصوصيداخل پايانه
ياران يكتاجادهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1387/12/17خصوصيحسيني سيانكي-رضاداخل پايانه3-55296160تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
صحرابار نفيسشركتشهريارداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/22خصوصيرضوانيان-رامينداخل پايانه
فرآورده هاي نفتي سحر ترابرگيتيشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1384/02/17خصوصيرضي ئي-سارهخارج پايانهتهران،اول جاده قديم قم،سه راهي انبار نفت
نويد بار كشاورزشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/12/10خصوصيملك نيا-محمدتقيداخل پايانه12-5529541تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه21
ميهن ماسه ريخته گري فيروزكوهشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/05/26خصوصيحاتمي-محمدخارج پايانهفيروزکوه کيلومتر4جاده قائم شهر اميريه
مهتاش پيام تهرانشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/06/18خصوصيرشيدي مهرآبادي-فرج الهداخل پايانه55295996تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه حمل ونقل
فجرجهاد (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/11/11دولتيشاه مير-محسنداخل پايانه66266564تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كلاي تهر
راهداران بارشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/09/15خصوصيداخل پايانه60-5529595تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
نگهبانشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1373/05/29خصوصيقادري-حسنداخل پايانه
اميدوار راهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/01/25خصوصيصفري كيوي-نصرالهداخل پايانه55209055
مهياربار ورامينشركتورامينداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/06/30خصوصيداخل پايانه
فرابارتهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيپاپور-عليرضاداخل پايانه9-55295306تهران-پايانه حمل و نقل كالا غرفه6
تيزترابرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه
گلبارصديقشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1378/01/20خصوصيداخل پايانه19-5529611تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
صنايع روغن بارگلزاشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيتابان-مهديداخل پايانه10-5529570تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
فجراخترشعبهتهرانداخلیکالاخرده باركرير1378/03/01خصوصيداخل پايانه
ايران دناشركتتهرانداخلیکالاترافيكيفورواردر و كرير1345/04/01خصوصيافشاري-احمدداخل پايانه6-44905641تهران کيلومتر11جاده مخصوص کرج خ جهادجنوب
همكاران پايانه گسترشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/06/21خصوصيرضازاده رحيم آبادي-عبدالرضاداخل پايانهتهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
صفا ترابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1378/07/17خصوصيپارسا كيا-علي اصغرداخل پايانه12-5529640تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه301
تيز پانورد جادهشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/12/21خصوصيعامري-فاطمهداخل پايانه
درخشان بار زمردشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/31خصوصيكاظميان-فرهادداخل پايانه
تهران راهبر نوينشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/04/19خصوصيداخل پايانه
كاروان پايانه تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1379/09/07خصوصيمحبت-حميدداخل پايانه55295590تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
مهر بار سهندشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1379/08/12خصوصيصادقي كريم ابادي-محسنداخل پايانه5-55296342كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه290
امين راه (تهران )شركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/11/12خصوصياحمدي زاده -ابوالفضلداخل پايانهتهران خ فداييان اسلام چهارراه بعثت
پديده راهشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده باركرير1376/04/09خصوصيحجازي مهر-اميرحسينداخل پايانه55295338پايانه كالاي تهران غرفه7
سپهر ترابر ميعادشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1379/08/14خصوصيساروقي-رضاداخل پايانه17-5529561تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
فرشاد ترابر حامدشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/02/01خصوصيداخل پايانه55295991تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه230
همكاران صراط ترابرشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاخرده بارفورواردر1379/05/23خصوصياخلاق-فائزهداخل پايانه
مونس راهشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1380/07/10خصوصيشريفي هنگابادي-فاطمهداخل پايانه55295731تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالاي ته
صدرا ترابر صحراشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/08خصوصيجعفرپور-جابرداخل پايانه
تهران عادلشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1361/07/18خصوصيفرهنگ فاقه-عليداخل پايانه
تهران سامان ترابرشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1377/11/11خصوصيعرب راويزي-سيدمحمدمهديداخل پايانهتهران كيلومتر6جاده ساوه نبش كمربندي
رهروان جاده خاورانشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1380/10/17خصوصيمحجل دست فروش-جليلداخل پايانه
راهيان حقيقت خراسانشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميكرير1381/04/03خصوصيكاروان-عليداخل پايانه55295980تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه312
همايون بارشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1371/11/23خصوصيداخل پايانه
جاويد ترابرشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/04/29خصوصيداخل پايانه55186978تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه
ميهن بار صفاشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/01/01خصوصيجعفرشعرباف-عليداخل پايانه
پارس بار فدكشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر1381/11/16خصوصيمصطفي-حسينيداخل پايانه4-55295741تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
ت ح نفتكشهاي پيماني تهرانشركتتهرانداخلیکالاخرده باركرير1381/12/27تعاونيداخل پايانه
فرآورده هاي نفتي پاشاترابرشركتتهرانداخلیکالانفتيكرير1381/11/30خصوصيپاشايي-عبدالرضاداخل پايانه
فرآورده هاي نفتي اخوت طلوعشركتتهرانداخلیکالانفتيكرير1381/12/27خصوصياماني بوياغچي-احمدداخل پايانه
ت.ح.ك خودراننده تابش روشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1373/08/29تعاونيشها قرباني-صادقداخل پايانه55295926كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا غ22
عارف ترابر زاگرسشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1380/10/23خصوصيبهوندي-علي نقيداخل پايانه88418551كيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه2-10
سوربن ترابر خزرشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيرحمان زاده-جعفرداخل پايانهكيلومتر22جاده ساوه پايانه غرفه1-270
ماهان ترانسشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/08/20خصوصيشايقي-جليلداخل پايانه88533163
سمند ترابرشركتتهرانداخلیکالاعمومي?????1386/09/19خصوصيدقيق احمدي-اميرداخل پايانه
پويان ترابر آسياشركتاكبرآباد (تهران )داخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيخادم سادات زواره-عباسداخل پايانه55204030تهران كيلومتر22جاده ساوه پايانه كالا
پترو پارت پرشياشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1385/07/17خصوصيهاشميان-مهديداخل پايانه
ره آورد حمل پاسارگادشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر1390/03/03خصوصيبوداغيان-ماسيسداخل پايانه
سمند ترابر بين المللشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
رهسپار نويد غربشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
چند وجهي سايپاشركتتهرانداخلیکالاعموميكريرخصوصيخارج پايانه55245272تهران - كيلومتر12جاده ساوه - بعد از چهار
سپهر خودرو شريفشركتتهرانداخلیکالاعمومي?????1392/08/07خصوصيشريف مقدم-ناصرخارج پايانه
فرآورده‌ نفتي مهدي راه‌آورانشركتتهرانداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1392/08/07خصوصيخارج پايانه
مادربارغفاريشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر1392/08/20خصوصيبختياري-اميدخارج پايانه
آسمان ترابر فيروزكوهشركتفيروزكوهداخلیکالاعموميفورواردر1392/08/26خصوصيكمالي-قاسمخارج پايانه
اميران راه اميررضاشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1392/10/16خصوصيعامري تورزني-صابرداخل پايانه55079880پايانه حمل ونقل كالاي تهران - غرفه2-270
گلرنگ ترابرشركتتهرانداخلیکالاعموميكرير1392/11/20خصوصيشعار-محمدعنايتداخل پايانه
ايران روشركتقمداخلیکالاعموميكرير1364/01/20خصوصيارباب صادقي-عليخارج پايانه7222241قم - بلوار دل آذر نرسيده به فلكه وليعصر
جهان پيام قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1365/08/24خصوصيلاجوردي-سيد عباسخارج پايانه6655228-02قم - جاده قديم تهران نبش توانير
ك كهك قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1365/07/01خصوصيابراهيمي كهكي-ابوالفضلخارج پايانه8865551جاده اراك بلوار امام رضا
سعادت كوش قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1377/10/04خصوصينقيب زاده-سيد رضاخارج پايانه8866660قم - جاده اراك كليومتر 4
ت خاورداران قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1367/02/24تعاونيدلاوران-جوادخارج پايانه6640274قم محورقديم قم تهران جنب پمپ بنزين البرز
ياسرامينشركتقمداخلیکالاخرده باركرير1371/12/23خصوصيجمشيدي-محمدخارج پايانه6644111قم - جاده قديم تهران جنب دانشگاه پرديس -
امين ترابرشركتقمداخلیکالاعموميكرير1373/03/31خصوصيغفاري-غلامرضاخارج پايانه8757510قم ابتداي جاده جعفريه - بعد از پل اتوبان
حقيقت طوفانشركتگازران قمداخلیکالاعموميكرير1374/03/01خصوصيخارج پايانه6222705قم - جعفريه كمربندي شعيد بهشتي
سورتمه بارقمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1374/05/28خصوصيرمضاني-مهردادخارج پايانه8700564قم - كليومتر 2 جاده اراك
پرتو قم ترابرشركتقمداخلیکالاعموميكرير1373/10/19خصوصيخارج پايانه72222938قم -جاده كاشان كيلومتر 5
آذربار(قم )شركتقمداخلیکالاخرده باركرير1374/09/19خصوصيساريان-داودخارج پايانه72222938قم -جاده كاشان كيلومتر 5
شكوفه بارقمشركتقمداخلیکالاخرده باركرير1374/10/25خصوصيدارابي-اكبرخارج پايانه6640316قم جاده قديم تهران بهد از ترمينال روبروي
سلامت بارجاويدشركتقمداخلیکالاعموميكرير1374/11/14خصوصيشكارچي-ابوالفضلخارج پايانه8614243 -0قم محور گازران شركت سلامت بار جاويد
زينت بارقمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1375/07/11خصوصيبابائي-نور اللهخارج پايانه8844913قم - كيلومتر يك - جاده جعفريه
گلباراميدشركتقمداخلیکالاعموميكرير1376/02/14خصوصيكائيني-خانم زهراخارج پايانه6640950قم - محور قديم قم - تهران بلوار خدا كرم
جاده ران گستر قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1362/04/22خصوصيلاجوردي-سيد سعيدخارج پايانه0251-66410قم جاده قديم قم تهران بعد ز شهرك شكوهيه
مركز بار بهاران قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1370/05/06خصوصيونارجي-حسينخارج پايانه6646080قم - كيلو متر 12 جاده قديم قم -تهران
چابكسوار بوستانشركتقمداخلیکالاعموميكرير1379/03/08خصوصيلاجوردي-امير رضاخارج پايانه7227787قم - جاده قديم قم كاشان بعد از پل جمكران
امين كشاورز (قم )شركتجعفريه (قم )داخلیکالاعموميكرير1379/03/08خصوصيمرادبيگلو-حسنخارج پايانه6223225قم - جعفريه كمربندي شهيد بهشتي
كوهستان بار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1379/03/31خصوصيباباخان-ابوالقاسمخارج پايانه8842421قم - كليومتر2 - جاده جعفريه
روز بار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1370/05/07خصوصيطاهري قمي-سيد حسينخارج پايانه7229697قم -جاده كاشان بعد ازميدان بقيه الله
روشن راه قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1379/11/15خصوصيفراهاني-مجتبيخارج پايانه7221898قم - جاده كاشان سمت چپ شركت حمل ونقل روش
جوشن بار سلفچگانشركتقمداخلیکالاعموميكرير1379/12/26خصوصيشكري-عبداللهخارج پايانه3673913سلفچگان - ابتداي جاده ساوه روبروي شهرك
امان بار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1381/07/06خصوصيقريشي-سيد جلالخارج پايانه6640821قم جادهقديم تهران جنب پخش البرز
هما بار سلفچگانشركتسلفچگانداخلیکالاعموميكرير1381/08/26خصوصيرحماني-جعفرخارج پايانه252367405قم سلفچگان - كليومتر 2 جاده قديم ساوه
اقتصاد بار سلفچگانشركتسلفچگانداخلیکالاعموميكرير1381/10/22خصوصيخليفي-محرمخارج پايانه252367400سلفچگان - كيلومتر 2 جاده قديم ساوه -
راهيان شرق قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1340/10/19خصوصيتكيه اي-سيد محسنخارج پايانه6640700قم - جاده قديم قم تهران - ابتداي 20متري
تعاوني نفتكش هاشركتقمداخلیکالانفتيكرير1380/09/03تعاونيرحيمي-احمدخارج پايانه6701251قم - جاده اراك كيلومتر 6 تاسيسات انبار ن
فراورده هاي نفتي صادق ترابرشركتقمداخلیکالانفتيكرير1381/12/27خصوصيصادق پناهي مفرد-محمد مسعودخارج پايانه8700263قم - محور اراك بعداز سيلوانبار نفت منطقه
شكوه بار مركزي قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1382/04/18خصوصيحدادي مهر-سيد امير حسينخارج پايانه6640962قم محور قديم قم -تهران كوچه 9 نبش ورودي
راهيان قبله قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1340/01/01خصوصيمحسني-سيدحسينخارج پايانه6640288قم - جاده قديم تهران - جنب پمپ بنزين
آبادان (قم )شعبهسلفچگانداخلیکالاعموميكرير1379/01/14دولتيحسيني-حميدخارج پايانه252366339سلفچگان - بعد از پليس راه روبروي اداره ه
قصربار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1384/02/15خصوصيزند منفرد-محمد رضاخارج پايانه444342قم - كيلومتر 12 جاده گازران ساوه مجتمع د
بنيان توسعه ترابرشركتقمداخلیکالاعموميكرير1384/09/19خصوصيپوركياني-حسنخارج پايانه6641626قم ابتداي جاده قديم تهران روبروي كلانتري
جهان بار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1384/09/19خصوصيخارج پايانه7210888قم - جاده كاشان -كيلومتر 7 - روبروي سنگب
توحيد راه سلفچگانشركتسلفچگانداخلیکالاعموميكرير1384/09/21خصوصيزارعي-محمدخارج پايانه3663662سلفچگان - جنب بخشداري
فروزان ترابرعصرقمشركتقمداخلیکالانفتيكرير1385/01/26خصوصينيك خلق احمدي-سميهخارج پايانه6614123اراك جنب انبار نفت
صداقت بار قمشركتقمداخلیکالاعموميكرير1385/12/12خصوصيرئيسي زاده قمي-محمدخارج پايانه7203505قم جاده كاشان -كيلومتر 3 بعد ازپل جمكران
كيان بار سپهرشركتقمداخلیکالاعموميكرير1386/03/26خصوصيسپهري فر-محمدخارج پايانه252367729قم - منطقه وژه اقتصادي سلفچگان - روبروي
فلاح قزوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1350/01/01خصوصيميرزاخاني ها-رضاداخل پايانه5-2550143-كيلومتر 17 قزوين - بويين زهرا -
تضمين بار(قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/02/23خصوصيلشگري -محمد رضاداخل پايانه2-2550080-كيلومتر 17 جاده قزوين -بويين زهرا
ملت (قزوين )موسسهقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1355/01/01خصوصياحمدي-ابوالفضلداخل پايانه2-2550021-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
جهان البرزشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/01/01خصوصيخوئيني -رضاداخل پايانه5-2550113-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
خاورداران (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1368/06/02تعاونيمير خوند چگيني -رمضانداخل پايانه8-2550086-كيلومتر17 جاده قزوين -بويين زهرا
كمپرسي داران (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/01/01تعاونيآقا علي خاني -محمدداخل پايانه91-2550089كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
شيشه جام بازسراسركشورشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1357/01/01تعاونيغفاري اردموسي -داودداخل پايانه2229940-02قزوين-كيلومترسه جاده رشت
تريلي داران (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1363/12/01تعاونيغياثوند -احمدداخل پايانه3-2550071-كيلومتر17 جاده قزوين-بويين زهرا
ك تك واحدئ (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1364/04/15تعاونيمرندي-هاديداخل پايانه21-2550119كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
ايران البرزشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1365/01/01خصوصيصامعي-حامد رضاداخل پايانه3-2550042-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
آرش بار(قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/09/01خصوصياله ياري -جهانبخشداخل پايانه6-2550134-كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
عمارالبرزشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1373/08/15خصوصيشهراسبي -احمدداخل پايانه6-2550104-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
سريع ترابرشالشركتشال (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1374/01/28خصوصيحيدري -پرويزخارج پايانه5-2550143-كيلومتر 17 قزوين - بويين زهرا -
قزوين ترابرشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/01/01خصوصيباقر پور كشاورز-احمدخارج پايانه5-2550143-كيلومتر 17 قزوين - بويين زهرا -
شاهسون بارشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/10/29خصوصيصباغيان -كاظمداخل پايانه6-2550164-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
نيكوبار(قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/04/07خصوصيملكي-سالارداخل پايانه5-2550034-كيلومت 17 جاده قزوين - بويين زهرا
گلباران (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/03/01خصوصيخوئيني -نيماداخل پايانه8-25500156كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
طاووس البرزشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1381/11/28خصوصيانصاري-محمدخارج پايانهبوئين زهرا- كيلومتر 12 جاده بوئين زهرا قزوين روبرو
تضمين راهشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/01/01خصوصيمنافي نيازي -اميرداخل پايانه3-2550051-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
كوهدشت اميدشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1374/01/01خصوصيدخش-رضاداخل پايانه9-2550167-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
كارانه ترابرشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/01/01خصوصيرضائي -اكبرداخل پايانه5-2550083-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
شبديزبارنمونهشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/08/30خصوصيميرزائي راد-مسعودداخل پايانه1-2550060-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
امين شالشركتشال (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1374/08/16خصوصيقليچ خاني -خيرالهداخل پايانه4412743-02شال -انتهاي بلوارامام خميني
حميدباراطمينانشركتدانسفهانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/04/16خصوصيقموشي رامندي -اعظمداخل پايانه4533346-02دانسفهان - جاده ترانزيت تهران
تاوترابرشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/09/01خصوصيخسروياني -عليداخل پايانه51-2550149كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
پيروزسرعت (قزوين )شركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/01/01خصوصيقرباني -مهردادداخل پايانه10-2550009كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
بهارنخل طلاييشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/09/01خصوصيحاجي نوروزي-محمدداخل پايانه3-2550161-كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
آيدين بارآبگرمشركتآبگرم آوجداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/ /خصوصيدمر چلي -فاطمهداخل پايانه4762405-02آبگرم - خيابان امام خميني(ره )
تاكستان بارشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/ /خصوصيطاهرخاني -ايرجداخل پايانه5224006-02تاكستان - كيلومتر2 جاده تاكستان -قزوين
عدالت بارآبيكشركتآبيكداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/11/23خصوصيزرگر -طهماسبداخل پايانه2829520-02آبيك - خ طالقاني
شهاب عدلشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/ /خصوصيسوار تنور آغاج -رحمانداخل پايانه5222830-02تاكستان - كمربندي روبرو بيمارستان
شاهين تاكستانشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1373/08/01خصوصيطاهرخاني -حميد رضاداخل پايانه5222308-02تاكستان -كيلومتر3 جاده تاكستان قزوين
تاك زمينشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/11/12خصوصيرحماني-احمدداخل پايانه5222006-02روبروي اداره راه تاكستان
اميدبارضياءآبادشركتضياء آبادداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/07/19خصوصيلشگري -محمد رضاداخل پايانه282568243ضيا آباد - اول بلوار ضيا آباد ب- حيدريه
تابش ترابرقزوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/11/05خصوصيقرباني -ابراهيمداخل پايانه6-2550025-كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
خروش رعدشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/02/01خصوصيمرتضوي-ناصرداخل پايانه4313480-02بويين زهرا-سه راهي اميراباد
جامدارانشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/01/30خصوصيلشكري -محمد رضاداخل پايانه9-2550098-كيلومتر17 جاده قزوين -بويين زهرا
قافله ترابرشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/06/12خصوصيچگيني -وحدتداخل پايانه6-2550004-كيلومتر17جاده قزوين -بويين زهرا
خرم صباشالشركتشال (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/01/01خصوصيمحمد رضائي -رجبداخل پايانه4412618-02شال -جاده ترانزيت
صمدبارشركتآبيكداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/ /خصوصيخيل نژاد-عليداخل پايانه2824465-02آبيك -نبش جاده گازرسنگ
نويد بار كشاورز (قزوين )شعبهقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/11/12دولتيعالمي -سهرابداخل پايانه2550535-02كيلومتر3 جاده قزوين -بويين زهرا
رهنمائ آسانشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/01/30خصوصيمافي -روياداخل پايانه7-2550056-كيلومتر17 جاده قزوين -بويين زهرا
بهينه جامشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1378/01/01خصوصيزيني احمد آباد-فرزادداخل پايانه7-2550095-كيلومتر17 جاده قزوين - بويين زهرا
سيمرغ مهاجرشركتآبيكداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1378/05/11خصوصيپور فلاح -موسيداخل پايانه2822194-02آبيك - ميدان آزادگان
بهاران ترابر بويينشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1379/04/14خصوصيانصاري -عليرضاداخل پايانه4224477-02بويين زهرا-روبروي پمپ بنزين
جهان بار تاكستانشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1379/05/01خصوصيطاهرخاني -محمودداخل پايانه5224579-02تاكستان -سه راهي شامي شاپ
فروزان ترابر شالشركتشال (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1379/12/14خصوصيمحمد رضائي شالي -فاطمهداخل پايانه4412212-02شال - جاده ترانزيت
آبادان (قزوين )شعبهقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1381/07/07دولتيبرزگر گنجي -محمد رضاداخل پايانه9-2550137-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
ممتاز ترابر شالشركتاسفرورينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1382/05/04خصوصيفرهادي-عبدالهداخل پايانه4412135-02شال -ابتداي بلوار قدس
معتمد بار البرزشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1382/09/03خصوصيكيانفر-بابكداخل پايانه2-2550011-كيلومتر 17 جاده قزوين - بويين زهرا
كوثربار بويين زهراشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1382/10/15خصوصياحمدي -اصغرداخل پايانه4313377-02بويين زهرا- امير آباد كهنه
نسيم بهاران رامندشركتدانسفهانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/01/24خصوصييزدي -مهردادداخل پايانه4533387-02دانسفهان -جنب جاده ترانزيت
كالارسان تندر تاكستانشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/02/29خصوصيطاهرخاني -عليداخل پايانه4-5270001-تاكستان -ابتداي جاده زنجان
سعادت ترابر سهندشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1340/01/01خصوصيعبدالهي -حشمتداخل پايانه9-2550107-كيلومتر 17 جاده قزوين -بويين زهرا
لياترابرنوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/05/09خصوصيخاني گلشاد-محمد رضاداخل پايانه9-2550038-كيلومتر17 جاده قزوين-بويين زهرا
پيوند بار لياءشركتآبيكداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/07/17خصوصيصفويه-الههداخل پايانه2827724-02آبيك - بلوار طالقاني
فرآورده هاي نفتي مبتكران سرشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/10/05خصوصيمسعودي -سيد جمشيدداخل پايانه2554334-02قزوين -نواب جنوبي
خليج فارس (قزوين )شعبهقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/01/01دولتيفرهنگ -طلوعيخارج پايانه3339754-02قزوين -ميدان وليعصر
شكوه باران ترابر تاكستانشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/02/20خصوصيمحمدي-حسينداخل پايانه8-5270025-تاكستان -كيلومتر2ج زنجان
بهمن ترابر شالشركتشال (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/03/25خصوصيهمتي راد-بهمنداخل پايانه4414343-02شال - جاده ترانزيت
قزوين كاميونشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/04/07خصوصيفاروقي -جلالداخل پايانه1-2550040-كيلومتر 17 جاده قزوين -بويين زهرا
مهتاب بار زليخاشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1385/04/18خصوصيدوستي -ابوالفضلداخل پايانه6243222-02كيلومتر23 جاده قزوين -بويين زهرا
شمس بار قزوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1385/09/19خصوصيهمداني -مسعودداخل پايانه2-2550140-كيلومتر17 جاده قزوين-بويين زهرا
فرآورده هاي نفتي قزوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1386/05/13تعاونيحفاري بوجاري -ابوالفضلداخل پايانه2550088-02قزوين -جاده شركت نفت
آريان استيلشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1386/06/05خصوصينوروزي -حسنداخل پايانه6333601-02كيلومتر14بويين زهرا-اشتهارد
ابريشم بار قزوينشركتالبرزداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1386/07/30خصوصيسيادهني -راحلهداخل پايانه2325454-02قزوين - شهرك بيدستان
ابريشم بوئين سيرشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/06/03خصوصيشير علي -معصومهداخل پايانه2-4228091-بويين زهرا-بلوار شهيد بهشتي
فرزاد بار نهاوندشركتنهاوند (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/06/09خصوصيغفوري -مصطفيداخل پايانهخرمدشت كيلومتر25
نگين بار صدرشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1389/04/28خصوصيقاسمي پاشاكي-الياسداخل پايانه5322830 -تاكستان -سه راهي آ ك به اسفرورين
ميعاد ترابر لياشركتبوئين زهراداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1389/07/05خصوصيبرزگر-رجبداخل پايانه50-6364148جاده بوئين زهرا- سه راهي چيني مرجان
آرمان بار خرمدشتشركتخرمدشت (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/02/04خصوصيحاجي زاده-مجيدداخل پايانه282575367تاكستان خرمدشت كيلومتر5جاده همدان سمت چپ
رهنورد يارانشركتفارسجين (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر1300/01/01خصوصيگروسي-تيمورداخل پايانه282576299قزوين - تاكستان - جاده تاكستان به ابهر - روستاي فا
قائم بار تاكستانشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/04/02خصوصيرحماني-مرتضيخارج پايانه282527034تاكستان - بعد از سه راهي شامي شاپ كيلومتر 2 جاده ز
فاخر ترابر قزوينشركتقزوينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1390/06/22خصوصيرزاز هاشمي-سيد رضاداخل پايانهقزوين - كيلومتر 17 جاده قزوين - بوئين زهرا - پايان
شيشه فلوت كاسپينشركتفارسجين (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1388/11/28خصوصيوكيليان -حسينخارج پايانه2422--0282تاكستان - كيلومتر 25 محور تاكستان - ابهر روبروي شه
شاهين بارحيدريهشركتضياء آبادداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/10/10خصوصيگروسي-رضاخارج پايانهتاكستان-نرسيده به سه راهي ضياءآباد-شمال جاده ترانز
تات بار ترابرشركتتاكستانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1389/05/20خصوصيطاهر خاني-محمودخارج پايانه282527055تاكستان-سه راهي شامي شاپ-به طرف جاده همدان(سمت چپ)
كورش پيماي كاسپينشركتفارسجين (قزوين )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1389/10/12خصوصيخارج پايانهتاكستان-فارسجين-شهرك طيوقچي
تركيب بار قزوينشركتقزوينداخلیکالاترافيكيفورواردر و كرير1391/08/14خصوصيداخل پايانهكيلومتر17 جاده بوئين زهرا
بهارنفت قزوينشركتقزوينداخلیکالانفتيفورواردر1392/10/16خصوصيباروتي -امير عباسداخل پايانه
خاورداران قائمشهرشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1368/12/14تعاونياماني كلاريجاني-مهردادخارج پايانه123224463قائمشهر- جاده كياكلا- جنب ميدان بار
ك بابلشركتبابلداخلیکالاخرده باركرير1342/12/14تعاونيخارج پايانه111227101بابل_جاده آمل_ روبروي مازي نور
اسرم سارئشركتمياندورودداخلیکالاخرده باركرير1352/07/28خصوصيخارج پايانه152433255ک15جاده ساري نکا روبروي كارخانه كشت و صن
اطمينان (كياكلا)شركتكياكلاداخلیکالاخرده باركرير1350/12/12خصوصيخارج پايانه124337281كياكلا- ميدان وليعصر-ابتداي ورودي شهر
دودانگه سنگدهشركتدودانگه (مازندران )داخلیکالاخرده باركرير1365/11/خصوصيصالحي-حميدخارج پايانه7693139-01دودانگه-سنگده-روستاي درزي كلا- روبروي نه
جاويدخليل محلهشركتبهشهرداخلیکالاخرده باركرير1355/12/13خصوصيخارج پايانه152643255بهشهر-خليل شهر- روبروي بسيج ناحيه2
عدل قلعه گردانشركتخرم آبادتنكابنداخلیکالاخرده باركرير1362/09/10خصوصيخارج پايانه192425295تنکابن خرم آباد قلعه گردان
خاورداران ساريشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1361/04/30تعاونيابراهيمي-مسلمخارج پايانه2290098-01ساري جاده جويبار-مجتمع خاوردارن
نكاءبونكرشركتنكاداخلیکالاسيمانكرير1371/11/17خصوصياعتماديان-عباسخارج پايانه
طبرستان بارشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1371/10/24خصوصيخارج پايانه2280099آمل جاده محمود آباد سه راهي او
ت ك فريدونكنارشركتفريدونكنارداخلیکالاخرده باركرير1360/11/12تعاونيخارج پايانه0112-56548فريدون کنار خ شهدا- جنب پاسگاه
ت ك نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1359/ /تعاونيخارج پايانه192367307نوشهر خيرود جنب هتل صدف
ت خاوردارن بابلشركتبابلداخلیکالاخرده باركرير1361/11/22تعاونيكلمر ساسي-اصغرخارج پايانه2270046-01بابل جاده جديد آمل موزيرج نرسيده به ارشا
ت ك بهشهرشركتبهشهرداخلیکالاخرده باركرير1358/01/08تعاونيصادق تركي-عليخارج پايانه15226777بهشهر خ ساري جنب بيمارستان شهداء
ت ك آملشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1361/06/10تعاونيخارج پايانه2241956آمل خ هراز نرسيده به پليس راه
ت ك قائم شهرشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1359/ /تعاونيخارج پايانه123224255قائمشهر-كمربندي-روبروي خ 16 متري اول
ت ك نكاشركتنكاداخلیکالاسيمانكرير1359/ /تعاونيداخل پايانه152578355نکا ک 5 جاده نکا بهشهر پايانه
ت ك جويبارشركتجويبارداخلیکالاخرده بارفورواردر1359/ /تعاونيخارج پايانه124322395جويبار ک 2 جاده قائم شهر جنب ب
ت ك وتريلي داران سارئشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1344/ /تعاونيخارج پايانه151227337ساري کيلومتر يک جاده ساري جويبار
ت ك سوادكوهشركتزيرآب (مازندران )داخلیکالاخرده باركرير1358/10/تعاونيزماني خرمندي چالي-حميدرضاخارج پايانه124535298زيراب- خيابان تهران - روبروي هنرستان
سجاد سارئشركتمياندورودداخلیکالاخرده باركرير1370/12/خصوصيخارج پايانه2444840-01سه راه اسلام آباد- جاده فرودگاه-آخر بلوا
ايمان بونكرشركتنكاداخلیکالاسيمانكرير1371/01/24خصوصيداخل پايانه152578352نکا جاده اصلي نکا بهشهر پايانه
پوياميلادشركتتنكابنداخلیکالاخرده باركرير1371/09/02خصوصينيكيان -محسنخارج پايانه192422030تنکابن جاده گليمان روبروي منبع
مرادشركتنكاداخلیکالاخرده باركرير1368/06/26خصوصيداخل پايانه152578233نکا جاده اصلي نکا بهشهر پايانه
نكاءزرندينشركتنكاداخلیکالاخرده باركرير1369/08/30خصوصيداخل پايانه152578355نکا جاده اصلي نکا بهشهر
سهيل بارشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1369/12/26خصوصيخارج پايانه2291911-01ساري جاده جويبار مجتمع خاوردارن
نوبختشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1369/12/25خصوصيخارج پايانه151226199ساري جاده جويبار مجتمع خاورداران
هزارسنگرشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1372/04/14خصوصيحسيني-سيد سعيدخارج پايانه121224105آمل -خ هراز -روبروي کمر بندي
رويانشركترويان (مازندران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1368/09/13خصوصيخارج پايانه6242899رويان-خ شهدا- مقابل ميني بوس راني كجور
آرمين بار(سارئ )شركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1372/02/16خصوصيتوسلي تبار-رامينخارج پايانه151227271ساري جاده جويبار مجتمع خاورداران
آوان گلوگاهشركتگلوگاه (مازندران )داخلیکالاخرده باركرير1372/04/01خصوصيمحمودجانلو-ابراهيمخارج پايانه152622332گلوگاه خ اصلي جنب کارخانه آرد
مديرنكاءكمپرسي دارانشركتنكاداخلیکالاسيمانكرير1372/03/31خصوصيداخل پايانه152578234نکا پايانه بار نکا جاده اصلي ن
حق وعادلشركتتنكابنداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/09/25خصوصيمقدم-مصطفيخارج پايانه192537247تنکابن ک 10 جاده تنکابن به رام
جاده رانانشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1372/06/27خصوصيخارج پايانه2264411-01ساري جاده جويبار مجتمع خاوردارن
بندركارشركتفريدونكنارداخلیکالاخرده باركرير1372/06/27خصوصيفريدوني-علي اصغرخارج پايانه112565316فريدونكنار- خ كارگر جنب طريق القدس
اطمينان خليل محلهشركتبهشهرداخلیکالاخرده باركرير1372/08/12خصوصيخارج پايانه152643257ک 5 جاده بهشهر گرگان کمر بندي
مسعودشركتفريدونكنارداخلیکالاخرده باركرير1372/11/13خصوصيخارج پايانه112565386فريدنكنار-خ نامجو-500متر قبل ازفرزادشهر
كمپرسي داران سوادكوهشركتپل سفيدداخلیکالاخرده باركرير1372/11/26خصوصيخارج پايانه124522218پل سفيد-بعد از پمپ بنزين -ك 55 جاده قائم
دانيالشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1373/01/24خصوصيخارج پايانه123224105قائمشهر- جاده كياكلا- جنب نيروگاه برق
آبلونكاشركتنكاداخلیکالاسيمانكرير1373/03/26خصوصيداخل پايانه152562444نکا پايانه بار نکا جاده اصلي ن
چمستان ـ نورشركتچمستانداخلیکالاخرده باركرير1373/04/25خصوصيداخل پايانه122522232نور چمستان خيابان امام
پيروزبار بابلشركتبابلداخلیکالاخرده باركرير1373/02/18خصوصياحمدزاده-كاظمخارج پايانه2286824 -0بابل- ك6جاده قائمشهر بابل- روستاي دريكند
آبادان (نكا)شعبهنكاداخلیکالاخرده باركرير1371/09/15دولتيداخل پايانه152578234نکا جاده اصلي نکا بهشهر- پايانه نكا
فريبرزشركتشيرگاهداخلیکالاخرده باركرير1373/09/28خصوصيبشري-عباسخارج پايانه124422472سوادكوه -شيرگاه- روبروي پوپ بنزين چالي
عقاب بهشهرشركتبهشهرداخلیکالاخرده باركرير1373/11/18تعاونيخارج پايانه5227737بهشهر بلوار ش هاشمي نژاد خ سار
پيك ميلادبارآملشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1373/11/29خصوصيصابرنوائي-سهرابخارج پايانه121325251آمل جاده بابل ک 5 جنب شركت دان خزر
دشت نازسارئشركتمياندورودداخلیکالاخرده باركرير1373/12/10خصوصيخارج پايانه152432218ساري سه راه اسلام آباد-ك5 جاده گهرباران
نكاءسيرشركتنكاداخلیکالاخرده باركرير1373/12/14خصوصيداخل پايانه152578354نکاء جاده اصلي نکاء بهشهر پايانه بار نكا
فجررستم كلاشركتبهشهرداخلیکالاخرده باركرير1373/12/24خصوصيخارج پايانه152536415رستمکلا جاده اصلي جنب كارخانه لينترپاك
سياهرودقائمشهرشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1373/12/23خصوصيخارج پايانه123224757قائمشهر- كمربندي شمالي- جنب شركت تعاوني
كالسكه نيكوسارئ (كمپرسي )شركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1374/01/31خصوصيخارج پايانه3262226كمربندي شمالي ساري-روبروي بيمارستان شفا
انصاررستمكلاشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاعموميكرير1374/02/09خصوصيانواري رستمكلايي-شعبانخارج پايانه152535302
چالوس بارشركتنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1374/05/09خصوصيخارج پايانه19135000نوشهر کمر بندي نوشهر جنب ميدان
عصرنورشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1374/09/07خصوصيخارج پايانه151225016ساري جاده جويبار مجتمع خاورداران ساري
طالب بارشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1374/12/10خصوصيموسويان-سيد قديرخارج پايانه121228043آمل جاده محمود آباد جنب باسکول
صبا بارتنكابنشركتعباس آباد (مازندران )داخلیکالاخرده باركرير1376/04/10خصوصيخارج پايانه192462200تنکابن عباس آباد جاده چالوس مح
فريدونكنارشركتفريدونكنارداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1377/06/01خصوصيخارج پايانه112565950فريدونكنار خ امام خ ماشين سازي-جنب ايران
آكندبارسارئشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1376/09/10خصوصيخارج پايانه151226119ساري سه راه جويبار 50 متر جلوتر مجتمع خا
كمپرسي داران سارئشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1376/11/11خصوصيشفيعي استاني-عبدالناصرخارج پايانهساري جاده اصلي ساري نکا جنب بت
سبحان بارشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1368/10/12خصوصيخارج پايانه3280878-01ساري عبور بيمارستان شهيد زارع
قارن سارئشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1370/11/12خصوصيخارج پايانه152324350ساري ک 12 جاده كياسر روبروي صنايع چو
درياپشتهشركترامسرداخلیکالاخرده بارفورواردر1360/07/07خصوصيپناهي آذر-بهروزخارج پايانه5252147-01رامسر -درياپشته -روبروي ميدان بار شهردار
حقيقت تواناشركترامسرداخلیکالاخرده باركرير1354/ /خصوصيخارج پايانه192537241رامسر اول جاده ميرزا کوچک خان
صداقت كلاردشتشركتكلاردشتداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/04/20تعاونيخارج پايانه42175_ 019كلاردشت- كيلومتر 3 كلاردشت به عباس اباد
خرم آبادشركتخرم آبادتنكابنداخلیکالاخرده بارفورواردر1351/06/01خصوصيمقصودي -محمدرضاخارج پايانه192425120تنکابن خرم آباد خيابان انقلاب
سعادت تنكابنشركتتنكابنداخلیکالاخرده بارفورواردر1300/01/01خصوصيصادق زاده زرج ابادي-آذربخشخارج پايانه192448227تنکابن روستاي ولي آباد روبروي
عارف بار بهنمير(بابلسر)شركتبهنميرداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/06/11خصوصيخارج پايانه112535271بهنمير-ابتداي جاده كياكلا- جنب باسكول 60
دريابار محمودآبادشركتمحمودآباد (مازندران )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1377/11/12خصوصيخارج پايانه122778865محمود آباد خ امام روستاي ترسياب
قائم بارگلچينشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1370/11/12خصوصيخارج پايانه123224182قائمشهر ج بابل-جنب ميدان تره بار سرپوشيد
حامدبار بهنميرشركتبهنميرداخلیکالاخرده باركرير1370/11/12خصوصيخارج پايانه112535201بهنمير جاده کيا کلا جنب گرمابه
نمونه بار بابلسرشركتبابلسرداخلیکالاخرده باركرير1377/01/30خصوصيخارج پايانه112523496بابلسر- جاده بابل- بعداز ميدان كمربندي
تنكابن بارشركتخرم آبادتنكابنداخلیکالاخرده باركرير1378/02/30خصوصيخارج پايانه192425271تنکابن خرم آباد شهيد آباد
چهاربيدار قائمشهرشركتقائم شهرداخلیکالاخرده باركرير1378/05/06خصوصيخارج پايانه123229305قائمشهر- ک 4 جاده بابل
هيرگان ترابرشركتنكاداخلیکالاعموميكرير1378/10/26خصوصيداخل پايانه152578354نکا جاده اصلي نکا بهشهر پايانه
بحر خزر نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/03/03خصوصيخارج پايانه191323316نوشهر روبروي پادگان حضرت نوح (
نشتا شمالشركتنشتارودداخلیکالاعموميكرير1354/09/01خصوصيخارج پايانه192476336تنکابن روستاي رودگر محله
خورشيد گلوگاهشركتگلوگاه (مازندران )داخلیکالاخرده باركرير1379/11/18خصوصيخارج پايانه1-01526225ک2 ج گلوگاه بهشهر باربري خورشيد گلوگاه
فتح بابلشركتبابلداخلیکالاخرده باركرير1380/06/26خصوصيفرامرزي-اميرخارج پايانه111225756بابل- خ قائمشهر- نرسيده به ترمينال جنب ن
گل سبز بارشركتبابلداخلیکالاخرده باركرير1380/07/25خصوصيخارج پايانه5-01112274بابل- خ جديدآمل جنب كارخانه نويد طبرستان
بوران بار آملشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1380/12/26خصوصيخارج پايانه121323307ميدان هزار سنگر-500 متر داخل كمربندي آمل
شمال ترابرشركتتنكابنداخلیکالاخرده باركرير1367/04/13خصوصيخارج پايانه192472227تنکابن کترا
كندوان نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1381/10/29خصوصيجابري همسر -جوادخارج پايانه
خدمات دريايي آبادان (نوشهر)شعبهنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1381/11/06دولتيداخل پايانهنوشهر کمربندي پايانه بار نوشهر
ت ح انرژي بارشركتسارئداخلیکالاخرده باركرير1381/12/28تعاونيخارج پايانه3286858ساري- ابتداي جاده نكا- پاركينگ شركت نفت
نيما بار نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1382/01/09خصوصياسدالهي -حميدرضاخارج پايانه2-01913272نوشهر کمربندي ک يک شرکت توسعه
ت تانكرداران وپيمانكاران چالوشركتچالوسداخلیکالاخرده باركرير1382/01/30تعاونيخارج پايانه
اميركبير نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1381/04/27خصوصيهمت -سلطان مراديداخل پايانه3272301-01نوشهر -كمربندي نوشهر
تانكرداران منطقه ساريشركتسارئداخلیکالانفتيكرير1382/02/28تعاونيزارع-غلامعليخارج پايانه3287898-01ساري-ابتداي جاده نكا-روبروي شركت نفت ماز
خزر ترابر متينشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده باركرير1382/08/12خصوصيخارج پايانه19-0152535بهشهر روستاي يکه توت شرکت حمل
هم پيمان اميرآبادشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده باركرير1382/10/09خصوصيجمشيديان-سعيدخارج پايانه3-01525354بهشهرزاغمرز نرسيده به يکه توت جنب شاليكو
قائم تندرشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1380/04/30خصوصيظاهري دركاهي-محرابداخل پايانه3254575-01ج بابل -700متر بالاتراز ميدان هزارسنگر
آبادان (نوشهر)شعبهنوشهرداخلیکالاخرده باركرير1376/09/16دولتيداخل پايانه
نوربار آملشركتآملداخلیکالاخرده باركرير1381/05/16خصوصينوائيان-اميرخارج پايانه2274040-01خ شيخ فضل ا...نوري-روبروي بيمارستان امام
كالاي ميانكالهشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/08/16خصوصيبابايي ملك آبادي-هاديخارج پايانه2039-01525بهشهر-زاغمرز-ابتداي روستاي زينوند
قارن ترابر نكاشركتنكاداخلیکالاخرده باركرير1384/09/19خصوصيحسينقلي زاده-رمضانعليداخل پايانه5782352-01نكا- پايانه بار عمومي شهرستان نكا
دودانگه ترابرنكاشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/11/04خصوصينوري درزي كلايي-حسنداخل پايانه5782330 01نكا- پايانه بار نكا
دوستان بار نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/11/09خصوصيصمدي-كيقبادداخل پايانه
آسان ترابراميرآبادشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/11/09خصوصيطلايي-حسنخارج پايانه152535411بهشهربندراميرآباد روستاي يكه توت
جهان ترابر نكاشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/11/11خصوصياعتماديان-جهانگيرداخل پايانه152578236نكا- پايانه نكا
نيلو ترابر نكاشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/11/25خصوصيميرزائي-نصرالهداخل پايانه152578233نكا-جاده نكا-بهشهر-پايانه بار عمومي نكا
نيكان ترابرنكاشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/01خصوصيادهمي -ناصرداخل پايانه
راهيار ترابر شمالشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/04/25خصوصيرمضانپور-انسيهداخل پايانه152578232نكا - پايانه بار عمومي نكا
مازند ترابر نكاشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/06/05خصوصيعسگري-حسنداخل پايانه152578233نكا - پايانه بار عمومي نكا
ت خاورداران بهشهرشركتبهشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/07/22تعاونيافتخاري-نور عليخارج پايانه152544276بهشهر- ك 3ج بهشهر-نكا .ت خاوردارن بهشهر
شمس ترابر نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/07/22خصوصياميري آبدبوچالي-امير عليخارج پايانه
نكا بندرشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/07/25خصوصينظري كميشاني-حسينداخل پايانه5782322-01نكا_ جاده بهشهر _ پايانه باربري نكا
دريابار بندراميرآبادشركتنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/02/16خصوصيرسولي خورشيدي-ربابهداخل پايانه152578232نكا - پايانه بار عمومي شهرستان نكا
دوآب ترابر سوادكوهشركتپل سفيدداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/02/18خصوصينادري سفيدارگله-فتح الهخارج پايانه
خزربار جويبارشركتجويبارداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/07/01خصوصيبابادخت-مريمخارج پايانه124322552جويبار بتداي جاده كياكلاجنب ت مرغداران
شادان بار آملشركتآملداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1381/10/03خصوصيعراقي-بوذرخارج پايانه3132874-31آمل-ك 6جاده آمل به بابل -شهر دابودشت
سروشت بار نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/12/12خصوصيخارج پايانه
خليج فارس (نكا)شعبهنكاداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1388/09/15خصوصيقبله -محمدداخل پايانه
كالانيك ترابرشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1388/12/21تعاونياصغري اعلايي-غلامعليداخل پايانه
وفا ترابرشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1383/07/04خصوصينيكزاد-محمد صادقداخل پايانه
آلاشت ترابركياسرشركتكياسرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1389/07/11خصوصيخوش مكان-اميدخارج پايانه
نوبخت (امير آباد)شعبهاميرآباد بهشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1390/04/18خصوصيرضايي كردخيلي-حسينخارج پايانه
قربان ترابراميرآبادشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيراضي-محمدرضاخارج پايانه152535299بهشهر-زاغمرز- روستاي يكه توت-جنب باسكول
كالاي شتابان شمالشركتآملداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/01/28خصوصيسلماني-نصرت ا..خارج پايانه
باربري شكوه شمالشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيخارج پايانه
زرين ترابر نكاشركتنكاداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيبرزگر زرنديني-رسولخارج پايانه
فولادسازان اميرآبادشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيحسيني-سيد رضاداخل پايانه
هومن ترابر نوشهرشركتنوشهرداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيپور ميرزايي -ايرجداخل پايانه
بهديس ترابربين شهري كالاي اميرشركتاميرآباد بهشهرداخلیکالاخرده باركريرخصوصيداخل پايانه
پوياترابر سوادكوهشركتشيرگاهداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
فدك نكاشركتنكاداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
هاگ بار (نكا)شعبهنكاداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
آرام بار بندر اميرآبادشركتبندراميرآبادداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1392/07/07خصوصيرمضان نژاد-عباسداخل پايانه
چاپارتوشهشركتاشتهاردداخلیکالا??????????1300/01/01خصوصيمدير رنجبر-اميرخارج پايانه18-0264452جاده قديم كرج قزوين كيلومتر 15شهر گلسار
چهلستونموسسهكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/01/06خصوصيقريشي-سيد محمودخارج پايانه34703159-3كرج كمالشهر روبروي پليس راه چهار باغ
گوهربارمنوچهرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيرضايي دخت ممقاني-بهزادخارج پايانه264538242سه راهي کارخانه سيمان آبيک
سيمان سبلانشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاسيمان?????1300/01/01خصوصيحسن نژاد-منصورخارج پايانه45382295روبروي سيمان آبيك
آباد بونكرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/01/27خصوصيآريان جو -حامدخارج پايانه264538240ک 40ج کرج قزوين روبروي کارخانه سيمان آبي
آبيكشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1370/11/12خصوصيپورمحمد-شاهرخخارج پايانه2645383710سيمان آبيک روبروي کارخانه سيمان آبيک
آرام فلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/01/29خصوصيخارج پايانه264538354جاده قديم کرج قزوين نرسيده به آبيک مقابل
آرمه بارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/11/16خصوصيلشگري -ابوالفضلخارج پايانه45382490-0ساوجبلاغ کيلومتر 75 اتوبان تهران-قزوين ر
آسان فلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/12/04خصوصيعليجاني -عليرضاخارج پايانه264538214سه راه نظر آباد نرسيده به پل سيمان سمت چ
آشنابونكرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/01/27خصوصيغلامي-حسنخارج پايانه45382538-0روبروي کارخانه سيمان ابيک
ارژنگ سيمانشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1370/01/14خصوصيجمشيدي مهر -علي اصغرخارج پايانه45382176-4روبروي كارخانه سيمان آبيك
ارابه آبيكشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/01/01خصوصيتك فلاح-جمالخارج پايانه45382495آبيك كيلومتر 75 جاده قديم تهران قزوين ج
اعتمادآزادگانشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1370/11/12خصوصيمعدني پور -جهانگيرخارج پايانه264538245ساوجبلاغ روبروي شرکت سيمان آبيک شرکت حمل
اقصيشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/09خصوصيحمزه زاده -شمس الهخارج پايانه264538229جاده کرج قزوين سه راهي سيمان آبيک روبرو
الموت بارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/01/21خصوصيصالحي -سعيدخارج پايانه264538253روبروي کارخانه سيمان آبيک
اميدهشتگردشركتهشتگردداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/02/26خصوصيبيك محمدي -آرزوخارج پايانه44225515هشتگرد-ميدان بسيج
اميربونكركرجشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/04/24خصوصيمعدني پور-رضاخارج پايانه264538251كارخانه سيمان آبيك
امين ترابر كرجشركتكرجداخلیکالاخرده باركرير1383/08/02خصوصيعصر ساجدي-سيد عباسخارج پايانه026-323047كيلومتر 7 جاده تهران مقابل پل مترو
ايمان راهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/22خصوصيگل زاد-رحمت الهخارج پايانه264538269جاده تهران قزوينروبروي كارخانه سيمان آبي
بار گستر اشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاخرده باركرير1382/05/14خصوصياسلامي-اكبرخارج پايانه260377257اشتهارد بلوار آيت اله خامنه اي جنب پمپ ب
بارآوران كرجشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/18خصوصيسماواتي-علي اصغرخارج پايانه263787005ماهدشت روبروي پليس راه
بارآوران نظامشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/02/28خصوصيشفاعت-داودخارج پايانه264538271سه راهي سيمان آبيک
باربرئ اشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيخارج پايانه263772373اشتهارد خيابان چمران جنوبي پشت نيروي انت
بزرگ هشتگردشركتهشتگردداخلیکالاخرده باركرير1375/01/01خصوصيزارع پيشه -محمد رضاخارج پايانه44223335-0بلوار شهيد رجائي جنب جهادکشاورزي طبقه دو
بهمن سرعتشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/12/03خصوصيشهسوار-سيروسخارج پايانه45383572-7جنب كارخانه سيمان ابيك
ت ح تانكرداران نفتكش كرجشركتكرجداخلیکالاخرده باركرير1381/12/28تعاونيقره چائي-باقرخارج پايانه263664004كرج جاده ملارد انبار نفت روبروي تالار ون
ت رانندگان تهرانشركتتهرانداخلیکالاعموميفورواردر1365/08/08تعاونيامام صفاري -جهانگيرخارج پايانه263610435كيلومتر 21 جاده مخصوص كرج تعاوني ترابري
ت ك خودراننده ساوجبلاغشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12تعاونيحسيني-سيد بهروزخارج پايانه264538215ساوجبلاغ نظر آباد
ت ك كرجشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12تعاونينيك نيا-نادرخارج پايانه32754910--كرج ميدان استاندارد جنب پمپ cng
ت كاميونداران اشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاخرده باركرير1383/04/20تعاونيترابي-ابوالحسنخارج پايانه263772429اشتهارد يك كيلومتر بعد از پمپ بنزين بسمت
جاده رانان هشتگردشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاسيمان?????1300/01/01خصوصيخارج پايانه264538273سراه کارخانه سيمان آبيک
جهان ترابر ساوجبلاغشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/08/16خصوصيجباري -عليخارج پايانه45382715-2روبروي کارخانه سيمان آبيک گاراژ جهان ترا
حسام بارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/07/11خصوصيرباني -منصورخارج پايانه264538244روبروي كارخانه سيمان
خليج فارس (كرج )شعبهكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/15دولتيسلطان محمدي-اسماعيلخارج پايانه36601179جاده ملار سيلوي شهيد علمي كرج
درياباركرجشركتاشتهاردداخلیکالا??????????1370/11/12خصوصينائيني قلعه باني-امير حسينخارج پايانه263777315كرج اشتهارد شهرك صنعتي اشتهارد بلوار ابو
دنيابينشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده باركرير1371/02/30خصوصيشيري-عليخارج پايانه264538252كيلومتر 75جاده تهران قزوين نرسيده به سر
رامجين بارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده باركرير1375/01/01خصوصيقره حسنلو-احسان الهخارج پايانه264538219کيلومتر75جاده تهران قزوين نرسيده به سرا
راه رانانشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/09خصوصيديلم صالحي-بابكخارج پايانه263230985كيلومتر 27 جاده تهران كرج جنب پل بتني مت
راهيان صداقت اشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيمحمدي-مختارخارج پايانه263772302اشتهارد بلوار آيت اله خامنه اي ضلع جنوبي
زاهدفلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/29خصوصينودهقان-محمد رضاخارج پايانه45383673-4روبروي کارخانه سيمان آبيک جنب باغ انگوري
سعادت بارآبيكشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/08/20خصوصيشريفي فر-مهديخارج پايانه264538375روبروي كارخانه سيمان آبيك
سهيل فلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1371/11/17خصوصيحسن نژاد-ناصرخارج پايانه264538315جاده قديم هشتگرد آبيک سه راه کارخانه سيم
سيمان گل راهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاسيمانفورواردر1371/08/24خصوصيگلدار-محمدخارج پايانه264538240روبرو ي كارخانه سيمان آبيك
ساعد بار بهاورشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاسيمان?????1300/01/01خصوصيمروي خراساني-اصغرخارج پايانه264538289مقابل سيمان آبيك
شاد راه آبيكشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/31خصوصيمعدن پيشه-مهديخارج پايانه264538288سه راهي سيمان  آبيك
شادبارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاعموميفورواردر1374/01/11خصوصيكريم زاده -اسماعيلخارج پايانه264538250بعد از پل سيمان آبيك روبروي باغ انگوري
شمس بونكرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/11خصوصيرضائي-محمدخارج پايانه264538242سه راهي سيمان آبيك
صحرارانشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/08/16خصوصيعليپور -عليخارج پايانه45382187--نظر آباد روبروي كارخانه سيمان
فرآورده نفتي نويدترابركرجشركتكرجداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1386/09/12خصوصيسليمي-يوسفخارج پايانه263663808كرج جاده ملارد بعد از پل سرحد آباد نبش
كاروباركمالشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/10/07خصوصيآذردار-اسداللهخارج پايانه264538223جاده کرج قزوين جنب کارخانه سيمان آبيک
كاوه فلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/05/12خصوصيخارج پايانه264538219سه راهي سيمان آبيك
كرج بارشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/13خصوصيحسين زاده-منوچهرخارج پايانه344801515-كمالشهر اول بلوار شهيد بهشتي روبروي پيشا
كردراهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/09/18خصوصيكيميايي-محمدخارج پايانه264538239کيلومتر 75 جاده قزوين تهران روبروي سيما
كوهبارشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/09/06خصوصيكوه افكن-داوودخارج پايانه46892314-0كرج جاده شهريار شركت حمل ونقل كوهبار
گشايش كرجشركتتهرانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/03/25خصوصيخارج پايانه263631156كيلو متر 12 جاده محمد شهر جنب بازار آهن
ماهدشت بارشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيآكيش-حسينخارج پايانه026-373056ماهدشت - بلوار امام خميني روبروي حسين آب
مرواريد بونكرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/01خصوصيحسيني -حسنخارج پايانه45382425-2نظر اباد100 متر مانده به سيمان ابيک
مسعودشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/03/23خصوصيجمشيد بيگي -محمودخارج پايانه264538215ساوجبلاغ روبروي شركت سيمان آبيك جنب شركت
معين سيرشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/08/18خصوصينصير دهقان-معينخارج پايانه263631400كرج جاده ماهدشت بعد از انبار چاي روبروي
ميلاد فلهشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/02خصوصيشعبانلو-سعيدخارج پايانه264538257جاده قديم هشتگرد آبيک سه راه کارخانه سيم
نعمت بارشركتنظرآبادداخلیکالاخرده باركرير1384/05/29خصوصيكشن زارع-جلالخارج پايانه45333831-0نظرآباد ابتداي شهرک صنعتي سپهر سمت چپ خي
نوين افروزشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيسعادت پيشه -عليرضاخارج پايانه264538229نظرآباد سه راه سيمان آبيک جنب پارکينگ
هادئ باردقتشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/04/05خصوصيجعفري قريه علي-علي اکبرخارج پايانه44223652هشتگرد جاده قديم نرسيده به تهران دشت رو
همسفرباركرجشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيخارج پايانه263660088جاده شهريار شهرك وحدت حمل ونقل همسفر بار
هيوبارشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/08/29خصوصيعظيمي كيا-ناصرخارج پايانه45382701-0کيلومتر 75 ج تهران قزوين روبروي کارخانه
واحدبونكرشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/08/26خصوصيهاديان-ابوالفضلخارج پايانهروبروي كارخانه سيمان آبيك
وحيدباركرجشركتكرجداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/05/10خصوصيرحيمي-رضاخارج پايانه34567311-1كرج خيابان شهيد بهشتي بع از 45 متري گلشه
وحيدبارهيوشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/07/30خصوصيبيگ زاده -فرضعليخارج پايانه264538229ساوجبلاغ کيلومتر 75 اتوبان تهران-قزوين ر
وليعصر ساوجبلاغشركتكارخانه سيمان آبيكداخلیکالاسيمان?????1300/01/01خصوصيحكمتي-عبدالمجيدخارج پايانه260453832مقابل كارخانه سيمان آبيك
ياران سفراشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/11/12خصوصيملا محمدي اشتهاردي-حجت الهخارج پايانه263777856اشتهارد
زرترابرايرانيانشركتكرجداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيقاسمي-محمدخارج پايانه264438542استان البرز ، شهر ساوجبلاغ، چهارباغ خ صن
اطمينان باراشتهاردشركتاشتهاردداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصياسلامي-حسنخارج پايانه026-772804اشتهارد كيلومتر 5 جاده اشتهارد به ماهدشت
آبادان (كرج)شعبهكرجداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيابراهيم بيگي -حبيب اللهخارج پايانه34204359-3ميدان سپاه بطرف سه راه گوهر دشت ساختمان
هاگ بار(البرز)شعبهاستان البرزداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيخارج پايانه264452549هشتگرد جنب مجتمع صنعتي ماموت
اتحاد خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيصادق پور-عبدالرحمنداخل پايانهخميني شهر پايانه حمل و نقل
اتحاد شهرضا ترابرشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1382/08/07خصوصيشاهين-شهرامداخل پايانه3863737اصفهان پايانه امير کبير
آشنابارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/10/08خصوصيمرتهب-محمدخارج پايانه2-3860070شاهپور جديد مقابل بانک ملي شعب
آزاد مهرشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1368/01/08خصوصيتركان-بهرامداخل پايانه3861466اصفهان پايانه امير کبير غرفه 1
ميثمشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/15خصوصيباقريان-علي اكبرداخل پايانه335526204پايانه مياركه
ميهن خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيباقري ورنوسفادراني-محمدداخل پايانه312324404پايانه خميني شهر
اسلامي خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيملكوتي-ناصرداخل پايانه3248192پايانه حمل و نقل خميني شهر
اسلامي نجف آبادموسسهنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردرخصوصيلطفي نجف ابادي-غلامرضاداخل پايانه2441050پايانه نجف آباد
اصفهانموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيباقري-عبدالرسولخارج پايانه4-3868652اصفهان خ امام خميني خ امير کبي
اصفهان بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1374/05/15خصوصياميني هرندي-عبدالرسولداخل پايانه7783362اصفهان پايانه شرق
گسترش بار لنجانشركتلنجانداخلیکالاعموميفورواردر1368/09/15خصوصيملكي-عباسخارج پايانه334224114زرين شهر ك 3جاده شهركرد منطقه صنعتي
افشار بار سميرمشركتسميرمداخلیکالاعموميفورواردر1382/02/18خصوصيافشاري-مرتضيخارج پايانه322322258سميرم ك 12 جاده شهرضا
اقتصادموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيعموزيدي-محسنداخل پايانه3864567اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
اميركبيرشركتاصفهانداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/02/22خصوصيصرامي-شهريارخارج پايانه9-3866758اصفهان خ امير کبير جنب ميدان ا
امين خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر0خصوصينظريان-سعيدداخل پايانه3246664پايانه حمل و نقل خميني شهر
ايران بار سريعشركتبرخوارداخلیکالاعموميفورواردر1369/07/29خصوصيكوشكي-جهانگيرخارج پايانه9-5826166جاده دولت آباد ک 8
رفاه نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1369/11/02خصوصيرضويان-عليرضاداخل پايانهپايانه نجف آباد
ايمان بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميفورواردر1367/10/13خصوصيمنصوريان-صفر عليخارج پايانه312582633اصفهان جاده دولت آباد ک 8 جنب
بركاتشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/10/20خصوصيكيانرسي-مژگانخارج پايانه3869964اصفهان خ امام خ امير کبير جنب
فرمانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/12/14خصوصيمهديخاني-هاديداخل پايانه8782210پايانه شرق
بيات رادشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1357/12/01خصوصيهمت-فردينداخل پايانه8782276پايانه شرق
پروازشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/08/02خصوصيصدري شيراني-احمدخارج پايانه3861224اصفهان خ امير کبير انتهاي خ ام
پيمان خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيمختاري-احمدداخل پايانه2-03123247خميني شهر پايانه حمل و نقل
تابشموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيتابش-فرزادخارج پايانه2-3861120اصفهان خ امير کبير بين ميدان و چهار راه
شمس العماره آپاداناموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيهمامي-سعيدخارج پايانه3365030اصفهان خ امام خميني روبروي آتش نشاني
ميونداران خود راننده شماره يكشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1342/02/25تعاونيبابايي پور-رضاخارج پايانه1-3864600اصفهان خ امير کبير جنب پايانه
اميونداران خود راننده شماره 2شركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر0تعاونيلطفي-كريمخارج پايانه3861456اصفهان خ امير کبير بعد از چهار
اوني خود راننده كمر شكن دارانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1366/03/13تعاونيصدريه خواجو-سيد عباسخارج پايانه335435222کليشاد بطرف آبنيل روبروي شيمي دارويي
نداران خودراننده تيران و كرونشركتتيرانداخلیکالاعموميفورواردر1360/08/26تعاونيشريفي-مرتضيخارج پايانه3226502تيران و کرون ک 1 کمر بندي جاده
تعاوني كاميونداران نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1364/10/07تعاونيكامراني-عليرضاداخل پايانه331244262پايانه نجف آباد
تعاوني كاميونداران خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1367/08/21تعاونيآقايي-عليرضاخارج پايانه3245721خميني شهر بلوار ش بهشتي تعاوني
تفنگساز ترابر سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1386/05/30خصوصينمازي-مجيدداخل پايانه  3869343اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
كاميونداران خود راننده شهرضاشركتشهرضاداخلیکالاعموميكرير1358/04/13تعاونيقرشي-سيد مهردادخارج پايانه321323299شهرضا خ آيت اله غفاري ک 3 جاده
ي كاميونداران خود راننده كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميفورواردر1360/03/04تعاونيميلادي گرجي-حجت الهخارج پايانه361444630کاشان خ کمربندي جنب فنركاران
جهان بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1369/04/24خصوصيبيدادي-عليداخل پايانه2782301اصفهان پايانه شرق
توحيد خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيشاهين-محمد عليداخل پايانه312324572خميني شهر پايانه حمل و نقل
توحيد بار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1387/09/28خصوصيمعين نجف اباد-فضل الهخارج پايانه441309نجف آباد خ امام خميني نرسيده ب
جهانبخشموسسهتيرانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيجهانبخش مهدي ابادي-فتح الهخارج پايانه332344232ک 40 جاده نجف آباد بطرف ازنا
خاور بارشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1379/05/16خصوصيجوهري-محمد رضاخارج پايانه312374848خميني شهر درچه جاده نجف آباد كانال آب
مهدي خمسلوموسسهفريدونشهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيرستمي-عزيزالهخارج پايانه
دادگسترموسسهفريدنداخلیکالاعموميفورواردر0خصوصيداد گستر-حميد رضاخارج پايانهداران بلوار طالقاني روبروي پار
دوستانموسسهخميني شهرداخلیکالا?????فورواردر0خصوصيكريمي-امراللهداخل پايانه3245972پايانه حمل و نقل خميني شهر
زاينده رودموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيفصيحي پور-منصورخارج پايانه3868090اصفهان خ امير کبير بعد از ميدا
راهيان ايرانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/07/11خصوصيخوروش-محمدداخل پايانه3860302اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1371/02/28خصوصينوري-عباسخارج پايانه3860265اصفهان خ امير کبير بعد از فلکه
ستايشموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيبرزو اصفهاني-حسنداخل پايانه7-3860556اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
سعادتموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1389/11/11خصوصيجواديان-هاديخارج پايانه3-3863622اصفهان خ امير کبير انتهاي خ ام
گلبار كوير بادرودشركتنطنزداخلیکالاعموميفورواردر1374/07/29خصوصيشبانيان-محسنخارج پايانه362434221بادرود بلوار مطهري
شفقموسسهكاشانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيشفق-وحيدخارج پايانه361555766ك 1جاده كاشان تهران بلوار قطب راوندي
پيشاهنگ شهرضاشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1373/04/02خصوصيصادقي-فضل الهخارج پايانه22018-2212شهرضا خ کمر بندي خ چهل قري مقا
صاينشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/01/16خصوصينقدي-مريمداخل پايانه5-3861374اصفهان پايانه امير کبير
عدلموسسهلنجانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصينجفيان نجف ابادي-فتحعليخارج پايانه334223370زرين شهر بلوار جانبازان جنب ترمينال
علويموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيعلوي-سيد ابراهيمداخل پايانه8782284اصفهان پايانه شرق اصفهان
عنايتموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيملك زاده-عليرضاداخل پايانه312324811پايانه حمل و نقل خميني شهر
فرهنگ ترابر اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1384/07/24خصوصيفرهنگ-احمدداخل پايانه3863338پايانه امير كبير
قائم خميني شهرموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصينيك پور-عليداخل پايانهپايانه حمل و نقل خميني شهر
ره آورد بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1380/11/04خصوصيقاسمي فرد-حسينداخل پايانه5-2782301اصفهان بعد از سه راه فرودگاه پ
كوشا بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/01/19خصوصيصلابتي-سيدرسولداخل پايانه3863626پايانه اميركبير
گلابيموسسهشهرضاداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيگلابي-پرويزخارج پايانهك 4 جاده شهرضا جنب پمپ بنزين
گيتي نوردشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/03/12خصوصينصرتي-عليرضاداخل پايانه3871784پايانه شرق
متحده نوموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيواصل-حسينداخل پايانه3865578پايانه امير كبير
مختاريموسسهخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيمختاري ورنوسفادراني-محمدرضاداخل پايانه312324454پايانه خميني شهر
معراج خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1364/03/20خصوصيمهرابي كوشكي-محمدعليداخل پايانه3246673پايانه حمل و نقل خميني شهر
مهدي بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/08/27خصوصينصيري-مصطفيخارج پايانه3861115خ امام خميني خ اميركبير بالاتر از فلكه ش
اميد درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1380/12/26خصوصينصيري و نهري-عزيزالهخارج پايانه312376345جاده اصفهان نجف آباد کيلومتر ي
وحدت كالاشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1385/03/03خصوصياكبرشاهي-محمد عليخارج پايانهاصفهان كوهپايه بلوارامام رضا خ ش رجائي
وطن پورشركتبرخوارداخلیکالاعموميفورواردر1369/08/26خصوصيبهره مند-سهرابخارج پايانه312583633برخوار جاده اصفهان دولت آباد ك 8
آذر ماشينشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1352/08/24خصوصيآذري پور اصفهاني-عبدا لعليداخل پايانه3863536اصفهان خ امير کبير پايانه حمل
آبتينموسسهبرخوارداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيآبتين-محمدرضاخارج پايانه5543015دولت آباد جنب ورزشگاه نقش جهان
اطمينان شهرضاشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1369/10/12خصوصيعابدي-امان الهخارج پايانه30293شهرضا خ 45 متري
بارمانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/12/15خصوصيزراعتي-ابراهيمداخل پايانه3873535اصفهان پايانه امير كبير
بهبرانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/01/07خصوصيهادي-محمدداخل پايانه7-3863456اصفهان پايانه حمل و نقل امير
بهران كالاشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/04/15خصوصيشفيعي-حسينداخل پايانه2-3864611اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
پيمان اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/01/16خصوصيمعين نجف آبادي-نصرا.داخل پايانه5-3863324اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
تيزتازشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/05/13خصوصيشهشهاني-بابكداخل پايانه3-3862212اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
حقيقت قهدريجانموسسهفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيهاديان قهدريجاني-عليرضاداخل پايانه335362206پايانه حمل و نقل كالاي فلاورجان
حقيقت فريدونشهرموسسهفريدونشهرداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيرضا يي-حسينخارج پايانه372562302اول جاده فريدونشهر روستاي برف انبار
مراد دامنهشركتفريدنداخلیکالاعموميفورواردر1367/10/19خصوصيمرادي-علي اكبرخارج پايانهدامنه سه راهي
ساربانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/03/23خصوصيباقري باغ ابريشمي-عليرضاداخل پايانه2-3863631اصفهان پايانه حمل و نقل امير
سيمرغ اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/12/15خصوصيپارسي-محمدحسنداخل پايانه5-3862214پايانه اميركبير
گردونهشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/03/22خصوصياكبري بني-خدايارداخل پايانه3864931پايانه حمل و نقل امير کبير
نكوئيشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1366/09/18خصوصيبرزواصفهاني-مرتضيداخل پايانه3868200پايانه امير كبير
شهاب اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/04/16خصوصيصولتي نيك-محمدداخل پايانه3863311اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
كاميونداران شهيد بهشتي هرندشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1361/10/04تعاونيمحمودي-علي اصغرخارج پايانه6332584-03هرند خ بلوار دانشگاه روبروي پم
نوذريموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصينوذري-حسينخارج پايانه312722245جرقويه نيك آباد خ 15 خرداد
ياس اصفهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1367/07/26خصوصيكريمي قر طماني-محمد اقاخارج پايانه3764545درچه ك 1 جاده نجف آباد
وحدت كارشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1366/10/21خصوصيابراهيمي درچه-محمد عليخارج پايانه312376441درچه سه راه آتشگاه ك 1جاده نجف آباد
پيام نور خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1367/11/11خصوصينوروزتولايي-محمدرضاداخل پايانه3246922پايانه حمل و نقل خميني شهر
جلفابارموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيآذربو-حسينداخل پايانه5-2782301ک 18 جاده اصفهان نائين پايانه
امجد نياشركتفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردر1370/10/09خصوصيرضائي-احمد رضاداخل پايانه2-3472121پايانه فلاورجان
شعبه فولاد برانشعبهمباركهداخلیکالاعموميكريرخصوصيصابري-عليرضاخارج پايانهجاده مبارکه طالخونچه جنب پمپ برق
سپاهان جادهشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/10/30خصوصيرستمي-محسنداخل پايانه15-3861214اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
نگين بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/11/16خصوصيمحققيان-محمد حسينداخل پايانه3861314پايانه اميركبير
ماهرخ اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/12/11خصوصيابوالقاسمي-كورشخارج پايانه3864711اصفهان شاهپور جديد خ مشيرالدول
فروزان مهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1370/12/03خصوصيكاظم پور-يدا..داخل پايانه5-03123247پايانه حمل و نقل خميني شهر
گلبار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/06/10خصوصيپورشب-مهديداخل پايانه5-2782301ک 18 جاده اصفهان نائين پايانه
تعاوني خود راننده مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1362/02/27تعاونيسرابيان عجمي-رضاخارج پايانه5225830جاده اصفهان مبارکه ک 3
براآن بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/09/23خصوصيايگدرباصري-حسينعليخارج پايانه312267422اصفهان برا آن جنوبي نرسيده به
توكاشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1370/09/28دولتيخضري-مهديداخل پايانه3866901پايانه اصفهان
يونداران خود راننده قيركشدارانشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1367/04/25تعاونيمحمدي-سهرابخارج پايانه3800017شاهين شهر ك5جاده اصفهان مقابل شير پگاه
ايران نورشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1371/07/28خصوصينوري-مهديداخل پايانه2280173اصفهان ک 35 جاده نائين
اميد طالخونچهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1372/11/14خصوصيمظا هري-سعيدداخل پايانه5250622مبارکه پايانه حمل و نقل
مقدس اصفهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1367/11/01خصوصيشاه نظري-محمدرضاخارج پايانه3762890درچه ك1 جاده نجف آباد جنب كانال آب
سهند بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1368/08/25خصوصيبروزواصفهاني-محمودداخل پايانه4-3865553پايانه اميركبير
سپاهان يخچالشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1367/11/24خصوصيبهزادفر-خسروداخل پايانه3866163پايانه اميركبير
استقلالشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1377/03/23خصوصينژند-داودخارج پايانه5245159اردستان شهرک صنعتي
ميونداران خود راننده گلپايگانشركتگلپايگانداخلیکالاعموميكرير1367/11/19تعاونيمحسني-علي اكبرخارج پايانه372324824گلپايگان جاده خوانسار پشت 400 كيلووات
سريع بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1368/11/06خصوصياحمدي-محمدرضاداخل پايانه5-2782301اصفهان بعد از سه راه فرودگاه پ
رهنانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1369/12/06خصوصيآقامحمدي رناني-رسولخارج پايانه7384115رهنان خ شهيدان عاملي
البرز نوموسسهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيبدخشيان-عليخارج پايانهاصفهان خ اميرکبير ميدان امير ک
باراندازشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1370/02/23خصوصيهاشمي جوزداني-علي مددخارج پايانه443221نجف آباد بلوار امام خميني
شاكر بارشركتلنجانداخلیکالاعموميفورواردر1370/04/17خصوصيكرمي چمگرداني-حميد رضاخارج پايانه2-2251211زرين شهر ورنامخواست بلوار جانب
حماسهشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1370/05/03خصوصينبي-محسنخارج پايانه41138نجف آباد خ امام خميني نرسيده ب
كالارانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/02/16خصوصيطبيبي-هاديداخل پايانه3861236پايانه امير كبير
شمال اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/05/02خصوصيرضازاده-سيدمحسنداخل پايانه3862225اصفهان پايانه امير كبير
حافظ حملشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/05/01خصوصيرباني اصفهاني-منوچهرداخل پايانه3868960پايانه عمومي
شقايق بارشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/14خصوصيذاكري-سعيدخارج پايانه312376272جاده اصفهان نجف آباد جنب كانال آب
اميد اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1383/05/01خصوصيعبدالهي-داودداخل پايانه386375اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
احرار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/06/12خصوصيرفيع زاده-سيد حسينداخل پايانه3866449پايانه امير كبير
آريا سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/06/07خصوصيبدري-احمدداخل پايانه2-3863331اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
تعا وني كاميونداران خوانسارشركتخوانسارداخلیکالاعموميفورواردر0تعاونيحاجي زكي-مهديخارج پايانه23655-0371خوانسار ابتداي جاده خوانسار دا
سرنوشتشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/24خصوصيميرعنايت-سيدمحسنداخل پايانه1-3864140پايانه اميركبير
آهن بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/30خصوصينانوائي-عبدالرسولداخل پايانه3862858اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
داوديشركتتيرانداخلیکالاعموميفورواردر1369/07/21خصوصيرمضاني-داودخارج پايانهFeb-31تيران و کرون روستاي مبارکه کرو
سپاهان بار شرقشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/27خصوصيغلافگر-رسولداخل پايانه8782200پايانه شرق
درياباراصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/27خصوصيسلطاني-فرهادداخل پايانهپايانه امير كبير بازارچه سي ستون
ميلادشركتلنجانداخلیکالاعموميفورواردر1370/03/28خصوصيمحبي نو گو راني-اميد عليخارج پايانه334223555لنجان زرين شهر بلوار جانبازان جنب ايران
آزادگان اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/25خصوصيجوانمردي-عليرضاداخل پايانه8782465پايانه شرق
كوهستانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/23خصوصيرضازاده-سيدمحمدعليداخل پايانه3862232پايانه امير كبير
سريع صفاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/08/09خصوصيمحبي كرد سفلي-محمدداخل پايانه3866235اصهفان خ پرتو پايانه حمل و نقل
سپاهان تندروشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1368/06/02خصوصيشاهزيدي-سيد حسينداخل پايانه8782218اصفهان پايانه شرق اصفهان
بهمن بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميفورواردر1368/01/29خصوصيزارعان دولت آبادي-مصطفيخارج پايانه5836091برخوار جاده دولت آباد ک 6
احسانموسسهفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيدهقان-محمد امينداخل پايانه335328252پايانه فلاورجان
شريف بارشركتگلپايگانداخلیکالاعموميفورواردر1369/11/11خصوصيكاوياني-محمودخارج پايانه372322588گلپايگان بلوار ش قدوسي
گلبار خوانسارشركتخوانسارداخلیکالاعموميفورواردر1369/11/30خصوصيكسايي-سيد مهديداخل پايانه371223198خ امهم حسين سنگ شهر
شمشاد خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1369/12/09خصوصيصمدي-مهديداخل پايانه3649966پايانه حمل و نقل خميني شهر
مهاجر درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1369/07/09خصوصيحيدري-محمدتقيخارج پايانه312376333خميني شهر درچه ك 1 جاده نجف آباد
نداي خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1369/09/27خصوصيصادقيان-قدرت الهداخل پايانه3248815پايانه خميني شهر
كاميونداران خود راننده ديزيچهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1369/03/12تعاونيكريمي-ابو الفضلخارج پايانه5700-2800ديزيچه جنب کارخانه سيمان
پيمان مقدسشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1369/09/07خصوصيمختاري-سيف الهداخل پايانه3246400پايانه حمل و نقل خميني شهر
آسايششركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1369/12/13خصوصيحيدري-حسنداخل پايانه3245400پايانه حمل و نقل خميني شهر
بار آوران سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1369/10/17خصوصيضيائي-خليلداخل پايانه3866031پايانه مباركه
شبديز سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1369/09/13خصوصيموسويان فرد-سيدرضاداخل پايانه3867743پايانه اميركبير
زرين بارشركتلنجانداخلیکالاعموميفورواردر1369/10/20خصوصيخاتمي ريزي-محمد عليخارج پايانه2233524زرين شهر جانبازان جنب ايران خودرو
حركت بار درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1370/02/15خصوصينصر-حيدرخارج پايانه3762661سه راهي آتشگاه کيلومتر يک جاده
عقاب پرندهشركتفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردر1370/01/08خصوصيهاديان قهدريجاني-عبد الهداخل پايانه335362206فلاور جان پايانه فلاورجان
كاميونداران خود راننده دهاقانشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1364/03/01تعاونيصمصامي-محمودخارج پايانه2622576-03دهاقان ک 2 روبروي دانشگاه آزاد
ني كاميونداران بويين و مياندشتشركتفريدنداخلیکالاعموميفورواردر1360/11/17تعاونيابراهيمي-احمدخارج پايانه2485بوئين و مياندشت ابتداي ورودي ش
مهربارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/07/24خصوصيارجمند كيا-اسدا..داخل پايانه8782224پايانه شرق غرفه شماره 19
صحرا بارشركتاصفهانداخلیکالا?????فورواردر1370/07/30خصوصيايرانپور-سعيدداخل پايانه8782363اصفهان پايانه شرق
شعبه ازادگان سپاهشعبهاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1369/09/13خصوصييزداني-رضاداخل پايانه33862903اصفهان پايانه حمل و نقل اميركبير
پورميريشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1371/02/29خصوصيسبزيان-احمدداخل پايانه2-3866851اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
روشن كارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1370/12/19خصوصيرحماني-جليلداخل پايانه5225002پايانه شرق
جاده رانان سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1370/11/27خصوصيباقري-محمد رضاداخل پايانه  20-3877717
اطمينان قهدريجانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردر1371/05/26خصوصيهاديان قهدريجاني-حجت الهداخل پايانه335362217پايانه فلاورجان
خرم بار گلپاشركتگلپايگانداخلیکالاعموميفورواردر1371/02/29خصوصيخرمي-عباسخارج پايانه3225780گلپايگان خ ش مطهري اول بلوار
احرار شهرضاشركتشهرضاداخلیکالاعموميكرير1371/01/23خصوصيخير-محمد حسينخارج پايانه2225316شهرضا بعداز پل هوايي به سمت اصفهان
بادرودشركتنطنزداخلیکالاعموميفورواردر1371/08/15خصوصينائيني-فرشتهخارج پايانه2125بادرود بلوار مطهري جنب باسکول
رهسپارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1371/02/03خصوصيخدايي-حسنعليداخل پايانه3862961اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
تيرسانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1371/10/13خصوصيصفاري-علي اكبرخارج پايانه3862664اصفهان شاهپور جديد خ شيرالدوله
همدانيانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1371/10/16دولتيحيدر زاده-بنيامينخارج پايانه335342503فلاورجان اتوبان ذوب آهن جنب كارخانه سيما
بادرود بارشركتنطنزداخلیکالاعموميفورواردر1371/08/13خصوصيشهدوست-حسينخارج پايانه2155-03624بادرود ابتداي ورودي شهر
گلستان بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1372/02/16خصوصيفصيحي-محمدداخل پايانه3864565پايانه امير كبير
دهكده بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1371/09/28خصوصيايگدر باصري-بختيارخارج پايانه20-2473319برا آن شمالي بعد از دهستان جوز
ناصر دهقشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1371/12/10خصوصياقا بابايي-ناصرخارج پايانه
خجسته حافظشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1371/11/27خصوصيشهبازي-ايرجخارج پايانه312422304ميمه کمر بندي جنب ناسيونال
حامد بار نائينشركتنائينداخلیکالاعموميكرير1382/11/05خصوصيشفيعي راد-محمد رضاخارج پايانه55988جاده اصفهان نائين ک 1 روبروي ا
جعفريموسسهسميرمداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيجعفري مهدي ابادي-عليمرادخارج پايانه2123-2453سميرم شهرضاء اول جاده حنا پادن
صنعتي كوشان مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1371/12/08خصوصيعباسيان-روح الهداخل پايانه335526411پايانه مباركه
كوهسارانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/10/24خصوصيبابايي مباركه-بهادرداخل پايانه335525160پايانه مباركه
طو فان نكو آبادشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1372/03/03خصوصيكريميان-فضل الهخارج پايانه5400-5300ديزيچه نکو آباد
شاهين بار لنجانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1372/04/03خصوصييوسفي-اصغرداخل پايانهپايانه مباركه
پرتوبار اصفهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1372/05/21خصوصيزارعان-خسروخارج پايانه5826256جاده دولت آباد ک 8
خطوط بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1371/12/17خصوصيكشاني-محمد رضاخارج پايانه5492100اصفهان جاده دولت آباد انتهاي بلولرشيشه
آزاد نوردشركتآران وبيدگلداخلیکالاعموميفورواردر1372/07/06خصوصيفاضل بيگدلي-محمودخارج پايانه2759674آران و بيد گل روبروي بلوار شما
فاتح سعادت سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1372/07/05خصوصيهاشمي سنجري-حسينعليخارج پايانه6662381-03ک 35 جاده اصفهان نائين سنجري
بهين گلسرخشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1372/09/30خصوصيمختاري-جوادداخل پايانه3248870پايانه حمل و نقل خميني شهر
فولاد ترابر سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1372/07/01خصوصيقرباني شاه كوچكي-اكبرداخل پايانه335526411پايانه مباركه
اطمينان صفا راهشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1372/08/13خصوصيمداحي-محمدخارج پايانه3003-2603راوند بلوار قطب راوندي روبروي
اصفهان چمشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1372/02/08خصوصيساوجي-عليرضاداخل پايانه3862140پايانه امير كبير
داود بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1371/12/03خصوصيسلطاني-بابكداخل پايانه
گلها خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1371/02/13خصوصينقد علي فرو شاني-سعيد رضاداخل پايانه3248845پايانه خميني شهر
اختر بار كويرشركتنائينداخلیکالاعموميفورواردر1374/11/01خصوصيوهاب-محمدخارج پايانه2929خور و بيابانک روبروي پاسگاه ان
كاشان ترا برشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1372/09/09خصوصيسيدي-سعيدخارج پايانه2555110كاشان ابتداي جاده اردستان جنب تمايندگي
عدالت كار كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1373/01/24خصوصيگندمي نياسر-ابو الفضلخارج پايانه361551272کاشان راوند خ مطهري جنب پل هوايي
اعتصام اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1372/10/04خصوصينادري پور-رضاخارج پايانه3866676.اصفهان خ امام خميني خ اميركبير روبروي ب
شبديز طو فانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1372/09/24خصوصيبهمن شمس ابادي-قاسمخارج پايانه312583623جاده دولت آباد كيلومتر7
صالح بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1372/05/10خصوصيرمضاني زردنجاني-محمد عليخارج پايانه8586295جاده روشن دشت مقابل شهرک حاج ميرزايي
صبا بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1372/04/15خصوصيجعفري-مرتضيخارج پايانه312583621برخوار جاده دولت آباد مقابل سنگبري فيروز
نسيم بار معراجشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1373/04/30خصوصييزداني دهنوي-عليداخل پايانه5222518پايانه شرق
سيب بارشركتسميرمداخلیکالاعموميفورواردر1372/05/09خصوصيطاهري-گودرزخارج پايانه322329004سميرم دوراهي مهرگرد
هدايت بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1375/03/22خصوصيسرخي خوزاني-مهديداخل پايانه3865811-09پايانه اميركبير
ره انديش سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1370/12/11خصوصيافيوني-محمد رضاخارج پايانهاصفهان خ امام خميني مقابل خ ام
گلبهار صحراشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1373/03/23خصوصيداد خواه تهراني-زهراخارج پايانه311459041برخوار جاده دولت آباد كيلومتر4
امانت بارشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1372/05/03خصوصيفاضل نجف ابادي-ابراهيمخارج پايانهپايانه نجف آباد
سليمان بار درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1372/07/07خصوصيسليماني درچه-محمد ابراهيمخارج پايانه3121-03277درچه جاده نجف آباد ک يک جنب کا
پيك راه اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1373/05/22خصوصيمحمدي-جاويدداخل پايانه3864124اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
فرد رودشت بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1373/09/07خصوصيشجاعي جو شقاني-حبيبخارج پايانه312648332اصفهان شهرك امام جعفر صادق بر جاده ورزنه
مهيا شادي بارشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1372/11/19خصوصيمعيني-داريوشخارج پايانه312564311شاهين شهر شهرك صنعتي مورچه خورت فاز 2 خ5
پرتو هرندشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1373/05/18خصوصيدژدار-محمدخارج پايانه312633207هرند بلوار دانشگاه هرند جنب پمپ بنزين
بي تا اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1373/10/06خصوصيرحيم نيا-نفيسهداخل پايانه3869374اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
گلبهار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1372/05/17خصوصيمهدي زاده-حسينعليداخل پايانه331244457پايانه نجف آباد
تعاوني عدالتشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1372/10/23تعاونيحميدي-عليرضاخارج پايانه2145ديزيچه خ امام خميني قبل از شهر
مهران بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1373/10/25خصوصيبهفر-حبيب الهداخل پايانه5222211پايانه شرق
كوهدشت درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1373/10/22خصوصيعابدي-محمد باقرخارج پايانه3755711درچه جنب كانال
پيك بار نايينشركتنائينداخلیکالاعموميفورواردر1374/02/02خصوصيميرزا بيگي-عليخارج پايانه2256800-22نائين کمر بندي يزد بالاتر از پمپ بنزين
كيوان بار درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1373/09/06خصوصياسحاقيان-اكبرخارج پايانه3759696 _درچه جنب كانال آب
مدائن بارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1374/04/18خصوصيمهديان هرندي-عليرضاداخل پايانه8782286پايانه شرق
ره آذرشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1373/09/06خصوصيزينل آبادي-محسنداخل پايانه3868633پايانه امير كبير
سپاهان ترابرشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1373/11/01خصوصيهژبر پور-حسينداخل پايانه3867301پايانه مباركه
نادر زرينشركتلنجانداخلیکالاعموميكرير1373/07/23خصوصيطوقان ريزي-علي اصغرخارج پايانهزرين شهر بلوار جانبازان جنب ترمينال
آزاد بار جندقشركتنائينداخلیکالاعموميفورواردر1374/03/27خصوصيآزادي-عباسخارج پايانه4222نائين جندق کمر بندي معلمان
محبان بارشركتتيرانداخلیکالاعموميفورواردر1374/06/16خصوصيمحبي-محمدخارج پايانه332348321جاده نجف آباد تيران روستاي کرد
ايثار گران فعالشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1374/07/01خصوصيگل محمدي-نظا معليداخل پايانه335525227پايانه مباركه
گلشن بار لنجانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1374/07/17خصوصيملكي-اكبرخارج پايانه335535203مباركه ديزيچه خ امام روبروي شهرداري
شعبه توكا مباركهشعبهمباركهداخلیکالاعموميكرير0خصوصيعليمحمدي-هوپادخارج پايانه335543227مبارکه جنب فولاد مبارکه
فولاد برانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1370/09/11خصوصيخدابخش-جوادداخل پايانه3866900پايانه امير كبير
تيران بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير0خصوصيسلطاني-ابوالفضلخارج پايانه312582630جاده دولت آباد ک هشت ايستگاه ش
سليمان بار لنجانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1374/07/05خصوصيجزايري-سيداسماعيلخارج پايانهديزيچه خ اصلي جنب شهرداري
دلتا بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1374/06/26خصوصيشهبازي-حميدخارج پايانه  3865259اصفهان خ امير كبير بعد ازميدان روبروي
گلستان بار كويرشركتآران وبيدگلداخلیکالاعموميكرير1374/07/03خصوصيانتظاريان-غلامرضاخارج پايانه362272459آران و بيدگل بلوار ش بابايي جنب مسجد صاح
تعاوني كاميونداران لايبيدشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميفورواردر1373/03/07تعاونيتاج بخش-عباسخارج پايانه312432333جاده گلپايگان 5 ك لايبيد
ره روز سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1374/08/29خصوصيپاوائي-مهردادداخل پايانه8782501پايانه شرق
دشت بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1374/10/03خصوصيحيدري هرستاني-محمد عليداخل پايانه3867888اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
شقايق سپهرشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1373/12/21خصوصيكاظمي-فريدونداخل پايانه335228416فلاور جان پايانه فلاورجان
گلدشت نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1374/06/18خصوصيعرشي قلعه شاهي-موسيخارج پايانه332223402گلدشت خ معلم نرسيده به ميهن باف
تكتاز روستاشركتنطنزداخلیکالاعموميفورواردر1374/12/05خصوصيبابائي-حسنخارج پايانهنطنز بادرودابتداي بلوار مطهري
پايكار بارشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1374/09/20خصوصيقاسمي-حسنخارج پايانه3422651اصفهان شهر ابريشم بعد از اردوگ
اميونداران خودراننده طا لخونچهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1373/09/01تعاونيرفيعي طالخونچه-محمد رضاداخل پايانه335526409پايانه مباركه
صنعت بار اشترجانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1374/10/20خصوصيموسوي-سيد حسينداخل پايانه3483030پايانه فلاورجان
اميد بار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1374/07/09خصوصيحب علي موجاني-اميدداخل پايانه2562332پايانه نجف آباد
ممتاز بار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1375/03/01خصوصيطاهري-سهيلاداخل پايانه332256236اصفهان پايانه نجف آباد
تعاوني ره كوشان مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1374/06/16تعاونيمرادي خولنجاني-نبي الهداخل پايانه5252210مبارکه جاده طالخونچه پايانه حم
سپرك آسياشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1373/05/11خصوصيمهرانپور-منيژهخارج پايانه3868026اصفهان خ امام خميني خ ش باباگلي
شاهين بار درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1375/07/15خصوصيذوالفقاري-عليرضاخارج پايانهجاده اصفهان نجف آباد جنب كانال آب
پلكانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1374/11/08خصوصيآقا جوهري-حميد رضاخارج پايانه331004145 ک جاده اصفهان مبارکه جنب شر
شاخه طوبيشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/03/12خصوصيشاهين-عبد الهداخل پايانه312324695پايانه حمل و نقل خميني شهر
آذرمهرشهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/02/22خصوصيوطنخواه-رحيمداخل پايانه3248600پايانه حمل و نقل خميني شهر
بنفشهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/03/17خصوصينقدي-مرضيهداخل پايانه3645190پايانه حمل و نقل خميني شهر
نسيم خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/04/14خصوصيملكوتي ورنوسفادراني-پرويزداخل پايانه3246888پايانه خميني شهر
گلبار خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/04/14خصوصيايران نژاد-مريمداخل پايانه3247273پايانه خميني شهر
كاروان ياورانشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1375/05/16خصوصيهادي زاده اصفهاني-محمدعليداخل پايانه8782224پايانه شرق
شعبه خيريه همدانيا نشعبهاصفهانداخلیکالاعموميكريرخصوصيميرمحمدصادقي-محمدداخل پايانه3865324اصفهان پايانه حمل و نقل اميركبير
آهن بار سپاهانشركتلنجانداخلیکالاعموميكرير1375/06/08خصوصيسليميان ريزي-تقيخارج پايانه334223113زرين شهر خ صنعت جنب سپاهان سقف
كورش راه اصفهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/08/20خصوصيرضائي شاد-ابراهيمداخل پايانه312324543پايانه خميني شهر
صداقت بار خجستهشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1375/12/11خصوصيطياري شهرضايي-عليرضاخارج پايانه321323402شهرضا ميدان ارتش جنب كارواش
فيروزان سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1376/03/19خصوصيبياتي-محمدداخل پايانه3867262پايانه اصفهان
منظم بار اصفهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1375/01/08خصوصيتوكلي نيا-حميد رضاخارج پايانه3764999كيلومتر1 جاده نجف آباد جنب كانال آب
لاله ممتازشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1375/07/15خصوصيعشقي-اسد الهداخل پايانه3246885پايانه حمل و نقل خميني شهر
جاويد صابرشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1375/03/02خصوصيصالحي شهرابي-محمدخارج پايانه513818کاشان راوند روبروي صنايع فرش ر
كشاورز فريدنشركتفريدنداخلیکالاعموميكرير1375/06/01خصوصيزواره-مظاهرخارج پايانه372436273فريدن داران بعد از سه راهي دامنه
شادبار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1375/10/01خصوصياحمدي مير آبادي-احمدداخل پايانه3868622پايانه امير كبير
سراج راه زرينشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/04/19خصوصيخرمي خرم آبادي-سيد رمضانداخل پايانه5251681جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
مجتمع ترابري رهنوردشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1370/04/17خصوصياسلاميان كوپائي-حسينداخل پايانه3862880پايانه اميركبير
تمدن سپاهانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1375/04/24خصوصيكياني-مختارخارج پايانه3338-34824فلاور جان روستاي اشتر جان جنب
ساعد بار جهانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1376/04/29خصوصياسماعيلي-اصغرداخل پايانه3225342پايانه فلاورجان
جويا بار خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1371/10/29خصوصيامير خاني-محمد حسينداخل پايانه3226853پايانه حمل و نقل خميني شهر
رخش بار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1371/05/22خصوصيشاهپوري اراني-عليخارج پايانهپايانه حمل و نقل نجف آباد در جاده تيران
تقدم بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1376/08/10خصوصيمهرابي-مسعودداخل پايانه3862018پايانه امير كبير
راه بار كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1376/07/14خصوصيمقامي-مرتضيخارج پايانه513080کاشان راوند روبروي صنايع فرش
ميلاد اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1376/10/10خصوصيصمديان-محسنداخل پايانه3865482-38پايانه اميركبير
وزين پرتوشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1384/12/20خصوصيقديري نوكابادي-مسعودداخل پايانه5159جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
تلاش بار درچهشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1377/03/24خصوصيمير مجربيان-جمالخارج پايانه3764567خميني شهر درچه محل تجمع شركت هاي حمل ونق
كاميونداران خود راننده قهنويهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/09/12تعاونيضيائي-منوچهرداخل پايانه5250560جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
شمشاد ترابر سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1376/08/11خصوصيرضا پور-شهابداخل پايانه  3869888  اصفهان-پايانه اميركبير-24غرفه
ستاره بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/09/19خصوصيصمدي-محسنداخل پايانهجاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
جها نگير بار دهاقانشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1377/04/20خصوصيجهانگيري-مظفرخارج پايانه2304دهاقان بلوار انقلاب روبروي باس
پيشرو پاياب سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1377/12/24خصوصيملكي-معصومهخارج پايانه2-5826121جاده دولت آباد ک 8
پيروز بار دارانشركتفريدنداخلیکالاعموميكرير1377/11/14خصوصييارعلي داراني-منوچهرخارج پايانه4224476داران خ طالقاني جنب ميدان کاوه
ستايش بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/03/11خصوصيرضائي خير آبادي-غلامرضاخارج پايانه26003جاده دولت آباد جنب مجتمع فرهنگ
رهسپار بهرانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1377/09/29خصوصيكياني-محمدخارج پايانه563555جاده فولاد شهر نجف آباد روبروي
ره پوياي زاينده رودشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/06/04خصوصيپورقربان-اكبرداخل پايانه5-2782301اصفهان ک 18 جاده اصفهان نائين
شعبه گسترش شاهدشعبهاصفهانداخلیکالاعموميكريرخصوصياسمعيلي ابيازني-عليرضاداخل پايانه3862740  پايانه اميركبيرغرفه 12
پيشرو كالا برانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/05/18خصوصيحسيني-سيد حيبيب الهداخل پايانه3863736پايانه امير كبير
بارگستران مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/05/26خصوصيذبيحي-مرادداخل پايانه5264094پايانه مباركه
دانا راه مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/07/10خصوصيتوكلي جزي-بهرامداخل پايانه5252126پايانه مباركه
همرهان بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/10/28خصوصيرحيمي-عليرضاداخل پايانه3866864پايانه اميركبير-غرفه 9
نگار بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/09/22خصوصيزراعتي-محسنداخل پايانه3866865پايانه اميركبير
كيان فولاد مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/05/28خصوصييزداني كچوئي-عليداخل پايانهپايانه مباركه
رابر مباركه ( مسئو ليت محدود)شركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1377/08/07خصوصيشريفي سرارودي-محمودداخل پايانه335526405پايانه مباركه
توحيد بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/10/30خصوصيطاهريان-برزوداخل پايانه335525181پايانه مباركه
شاهين بار صباشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1378/04/12خصوصيكريمي-حسينخارج پايانه312564314برخوار شهرك صنعتي مورچه خورت خ يكم
راه بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1387/09/25خصوصيطاهري مباركه-غلام محمدداخل پايانهپايانه مباركه
سپاهان چاپارشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/09/21خصوصيمعيني فارساني-مسعودداخل پايانه3863923اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
پويش بارشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/08/09خصوصياحمدي-عليخارج پايانه5826230برخوار و ميمه دولت آباد ايستگا
مشتاق بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/12/16خصوصيجعفري-مهديخارج پايانه
وزين ترابرمباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/07/16خصوصيايرانپور مباركه-اكبرداخل پايانهپايانه مباركه
پيمان ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/05/20خصوصيطاوسي-اميرداخل پايانه5252559جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
فراز بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/10/23خصوصيداخل پايانه5250769پايانه حمل و نقل مبارکه
عبور شهابشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/07/11خصوصيروحي-بختيارداخل پايانه5251450پايانه مباركه
رهروان درخشانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/08/10خصوصيصف آرائي-بيژنداخل پايانه5252216خ مبارکه طالخونچه پايانه حمل و
نويد نور ترابرشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/12/26خصوصيعلوي-سيد محمدداخل پايانه5252599پايانه مباركه
رهگام مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/05/30خصوصيرضائي-ححت ال..داخل پايانه335525267مبارکه ک 3 جاده طالخونچه پايان
مقيم ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/11/06خصوصيجباري ديزيچه-عباسداخل پايانهپايانه مباركه
فولاد جاده مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/12/26خصوصيسجاد دوست-سيد حبيبداخل پايانه335526412پايانه مباركه
شباهنگ ترابرشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/01/21خصوصيبهرامي-رسولداخل پايانه5251823پايانه مباركه
ارسلان بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/10/26خصوصيعباسيان-حميدرضاخارج پايانه5836136جاده دولت آباد ک 8 روبروي سنگبري
زرين بار رسالتشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/10/19خصوصيقادري-خسروداخل پايانه3860171اصفهان پايانه اميركبير
صفارخششركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1377/12/16خصوصياميني-جوادداخل پايانه312364661پايانه حمل و نقل خميني شهر
شب رو بار سپاهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1377/12/22خصوصيرزمجو-مهرانداخل پايانه2-3248581پايانه حمل و نقل خميني شهر
شباهنگ سحرشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/10/08خصوصيشاهين-سعيدداخل پايانه3863035پايانه اميركبير
لاله بار اصفهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/04/07خصوصيتوسلي-مجيدخارج پايانه312583646برخوار كيلومتر8دولت آبادجنب كارخانه ماه
هشت بهشت بار اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/04/09خصوصيبخشي-طالبداخل پايانه3870175پايانه اميركبير
كمال گستر نقش جهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/03/02خصوصيشاهاني-فرشتهداخل پايانه3865720پايانه اميركبير
فرسنگ راه سپاهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1378/12/25خصوصيعبد الهي كوشكي-محمد رضاداخل پايانه312324907پايانه حمل و نقل خميني
دوستان بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1378/09/30خصوصيدوستاني پژو-نسرينداخل پايانه3863500پايانه اميركبير
تعاوني كمپرسي داران مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/03/22تعاونيباقري-حجت الهداخل پايانه5250480پايانه حمل و نقل مبارکه
حبيب بارمباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/06/08خصوصيرحيميان-محمد حسينداخل پايانه5251036جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
منظر بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/02/06خصوصيعامري-مهديداخل پايانه3869621پايانه اصفهان
شايستگان اصفهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/07/10خصوصيمرتهب-مجتبيداخل پايانه335525195پايانه عمومي
فولاد ياران مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/05/18خصوصيكريمي-رسولداخل پايانه335526404جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
آوابار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/01/31خصوصيلايقي-آيتخارج پايانه312583631جاده دولت آباد ک 9
مشكين بار سميرمشركتسميرمداخلیکالاعموميكرير1378/01/11خصوصيصابري-مجيدخارج پايانه322322300جاده ياسوج مقابل هواشناسي
مهريار ترابر اصفهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/03/22خصوصيمحمدي چم علي شاهي-افشينداخل پايانه3869392پايانه اميركبير
سريع حمل و نقلشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/02/23خصوصيمهديخاني-هاديداخل پايانه3866424اصفهان خ پرتو پايانه حمل و نقل
حقيقت ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/10/23خصوصييزداني-مسعودداخل پايانه335525248پايانه مباركه
كوشان ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1376/05/25خصوصينصوحي-حبيب الهداخل پايانهپايانه مباركه
اميد بار قشقائيشركتسميرمداخلیکالاعموميكرير1378/04/22خصوصيحاجي دولو-خسروخارج پايانه322334343سميرم دوراهي مهر گرد
سهند بار فريدنشركتفريدنداخلیکالاعموميفورواردر1377/07/15خصوصييوسفي داراني-محمدخارج پايانه372428283داران خ اصلي جنب ترمينال مسافربري داران
تند بار اردستانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/10/27خصوصيميرحسيني زاده-مژگانخارج پايانه327326482جاده دولت آباد ک 7 جنب سنگبري
پيشرو بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/12/12خصوصيدهقاني مباركه-كيوانداخل پايانه5264005پايانه مباركه
راد بار نصف جهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1379/09/03خصوصياشرف-اكبرداخل پايانه3860847پايانه امير كبير
ابرار ترابرشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/07/06خصوصيشفيع زاده-شعبانداخل پايانه335526418پايانه حمل ونقل مباركه
دشت بار گز و برخوارشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1378/06/22خصوصيمحسني-مرتضيخارج پايانهگز و برخوار بلوار كشاورز
عالي بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1379/02/20خصوصيطبائيان-سيد رضاخارج پايانه5882460-03برخوارجاده حبيب آباد جنب روستاي علي آباد
لنجان بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/07/13خصوصيسلماني نوكابادي-عباسداخل پايانه5251520جاده مبارکه طالخونچه پايانه حم
چاپار ترابر سپاهانشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1377/12/15خصوصيسليميان-جاويدخارج پايانه25623017شهرک صنعتي مورچه خورت فاز 2 خ
كوثربار مباركهشركتمباركهداخلیکالاخرده باركرير1379/08/25خصوصيبابائي مباركه-نعمت الهداخل پايانه335526410پايانه مباركه
دريا بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/12/13خصوصيعليپور-عباسخارج پايانه5826401اصفهان جاده دولت آباد ک 8 مقاب
صداقت بار لنجانشركتلنجانداخلیکالاعموميكرير1378/02/01خصوصيضيائي چمگرداني-مهديخارج پايانه  2242114زرين شهر ک دو جاده شهر کرد چمگ
توسن بار دولت آبادشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1370/07/30خصوصيملكي-حسينخارج پايانه26159جاده دولت آباد ک 8 بعد از تاکس
تيزرو ترابر سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1379/04/21خصوصيكمالي دولت آبادي-محمد رضاخارج پايانه5836506-03اصفهان جاده دولت آباد ابتداي خ
هجرت فلاورجانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1378/11/16خصوصيوكيلي-اكبرداخل پايانه335322755پايانه فلاورجان
كيان بار سحرشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1379/07/06خصوصيصادقي-عليخارج پايانه5826389-03اصفهان جاده دولت آباد ک 6 رويروي تهران ب
صحرا نورد مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/12/06خصوصيمختاري-حسنداخل پايانه335526402پايانه مباركه
رهام بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/11/06خصوصيمظاهري-حميد رضاخارج پايانهپايانه نجف آباد
گسترش بار نجف آبادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميكرير1380/04/04خصوصيغلامي-محسنخارج پايانه332256257نجف آباد جنب اداره راه شهرك صنعتي
امير ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1379/11/26خصوصيرحيميان-شكر الهداخل پايانه5252920پايانه مباركه
ت بار اسپادانا (مسئوليت محدود)شركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1380/11/29خصوصيخداياري پيكاني-مهديخارج پايانه5836268برخوار جاده دولت آباد اصفهان سنگبري 22 ب
نوشه بار اصفهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1380/03/22خصوصيشيرزادي-كامرانداخل پايانه3240088پايانه خميني شهر
شعبه توكا كاشانشعبهكاشانداخلیکالاعموميكرير1380/09/10خصوصيامين الرعايايي-مهرانخارج پايانهکاشان كيلومتر14 جاده اردستان
جم ترابر ميمهشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1378/08/10خصوصيصانعيان-بيژنخارج پايانهجاده تهران ميمه جاده جوشقان مج
نگين بار سبز سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1379/06/29خصوصيكهنگي-سيد مهديخارج پايانهجاده دولت آباد خ بلور شيشه
بعثت نورد مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/12/19خصوصيبيگي-محمد رضاداخل پايانه5253050پايانه مباركه
اميد بار هاتفشركتفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردر1370/03/26خصوصيبابايي-ابراهيمداخل پايانه335348220پايانه فلاورجان
حقيقت بار شاهين شهرشركتشاهين شهرداخلیکالا?????كرير1379/09/09خصوصيشفيع-ايرجخارج پايانه7-5643046برخوار شهرک صنعتي مورچه خورت ر
زيتون كالاي سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1381/03/30خصوصيايزدي-محمد رضاداخل پايانه3863071اصفهان پايانه حمل و نقل امير ک
عقاب بار خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1379/05/05خصوصياستاد-محمد رضاداخل پايانه312364120خميني شهر پايانه حمل و نقل خمي
گل كوير موغارشركتاردستانداخلیکالاعموميكرير1378/12/11خصوصيحيدري-محسنخارج پايانه362535420جاده اردستان كاشان ورودي موغار
يونداران خودراننده جوشقان قاليشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1380/04/21تعاونيقمي-حميدرضاخارج پايانه362372334کاشان جوشقان ميمه جنب باسكول صنايع و معا
شعبه تعاوني كاميونداران شهرضاشعبهاصفهانداخلیکالاعموميكرير0تعاونيعسكر كيائي-افشينداخل پايانه3868640پايانه اميركبير
پارسيان نقش جهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1381/06/03خصوصيصادقي-امينخارج پايانه5251958پايانه حمل و نقل مبارکه
صحرا نورد سپاهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1383/11/05خصوصيعليرضايي ورنوسفادراني-غلامرضاداخل پايانه312324691پايانه حمل و نقل خميني شهر
تعاوني نفتكشهاي تداركاتيشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانكرير0تعاونيموسائي-رضاداخل پايانه
اسپادان افراشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1378/10/20خصوصيجلالي آدرگاني-هوشنگداخل پايانهپايانه حمل و نقل خميني شهر
درخش كاويانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1381/04/27خصوصياحمدي فرد-يدالهداخل پايانهپايانه مباركه
فردوس بار گزشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1381/07/20خصوصيشيرجزي-محمودخارج پايانه312572124کمر بندي گز حد فاصل اتو بان شا
شهرياران اسپاداناشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1382/06/09خصوصيحيدري-فرشيدداخل پايانه3872201پايانه امير كبير
احسان مطلقشركتنائينداخلیکالاعموميكرير1379/03/07خصوصيزاهدنيا-مهردادخارج پايانه324332253نائين ک 5 جاده چوپانان
سالار بار سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1382/06/17خصوصيغلامي فشاركي-قدرت الهداخل پايانه3872100پايانه امير كبير
نور بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1381/10/03خصوصيدهقاني-عليداخل پايانهپايانه مباركه
مهاجر پيماي خميني شهرشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1380/04/27خصوصيعمو تقي-حسينداخل پايانه3600440پايانه خميني شهر
اصفهان سي پلشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1380/04/18خصوصيحقيقي-بهنامخارج پايانهبرخوار جاده حبيب آباد
جهان آرا بارشركتخميني شهرداخلیکالاعموميكرير1382/01/10خصوصيتوانائي-سعيدداخل پايانه
نسيم بار نائينشركتنائينداخلیکالاعموميكرير1381/07/21خصوصيرحيمي بافراني-جمالداخل پايانه323278209نائين ك 21 جاده سليمان نويد
مهدي بار فريدنشركتفريدنداخلیکالاعموميكرير1382/02/04خصوصيسعادتي-آرشداخل پايانه
شعبه خليج فارسشعبهاصفهانداخلیکالاعموميكريردولتياديب زراجي-مسعودخارج پايانه6824020اصفهان خ سعادت آباد اداره كل سيلوي اصفها
عاد بار كركوند (مسئوليت محدود)شركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1382/02/10خصوصيبهرامي-قربانعليخارج پايانه335538214كركوند ك 1 جاده مجتمع فولاد
قائم مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/04/21خصوصيايزدي-رامينداخل پايانه335526413پايانه مباركه
تريلي داران خودراننده مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1377/07/14تعاونيخواجه-عليداخل پايانه335525104پايانه مباركه
كاروان ترابر سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1382/10/30خصوصيباقريان-مهديداخل پايانهپايانه مباركه
پيمان بار لنجانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/06/17خصوصيغلامي ديزيچه-رسولداخل پايانه
دانش ترابر مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1384/01/24خصوصيدانشمند-رحمت الهخارج پايانه335526404پايانه مباركه
بي تا بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1382/07/01خصوصيرضائي-حميد رضاخارج پايانه
رونق بار كوير كاشانشركتكاشانداخلیکالا?????كرير1382/06/05خصوصيرضائي فرد-مجيدخارج پايانه361555631كاشان ك 25 جاده كاشان جنب كارخانه سيمان
وطن بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/02/24خصوصيشمش-وحيدخارج پايانه
صدرا فولاد مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/01/09خصوصيابراهيمي-وحيدداخل پايانه335525343پايانه مباركه
كوثر بار نطنزشركتنطنزداخلیکالاعموميكرير1384/03/10خصوصيجعفري-مهديخارج پايانه362424750شهرك صنعتي شجاع آباد مقابل جاده گل آباد
نقش جهان فشاركشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1384/03/31خصوصيغلامي فشاركي-عباسعليداخل پايانه8782452پايانه شرق
جهان ترابر سپاهانشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1382/08/10خصوصيصباغ هرندي-بها ئ الدينخارج پايانه2607372برخوار جاده اصفهان تهران شهرك صنعتي فاز4
كيان محمد مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1383/01/27خصوصيسعيدي مباركه-حسينداخل پايانهپايانه مباركه
شعبه حمل و نقل دريائي آبادانشعبهاصفهانداخلیکالاعموميكريردولتيميرموسوي-رضاداخل پايانه6631828پايانه اصفهان
مهاجر بار هلالشركتآران وبيدگلداخلیکالاعموميكرير1384/10/03خصوصيرستا ر-نور الهخارج پايانه362273421آران و بيدگل جاده جديد نرسيده به پارك شا
كيهان سير اصفهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1384/04/18خصوصيقنبري-علي اكبرداخل پايانه6684166پايانه مباركه
صبا بار اسفيد واجانشركتتيرانداخلیکالاعموميفورواردر1381/12/07خصوصيبرازنده-محسنخارج پايانه332362388تيران منطقه صنعتي رضوانشهر فاز2
راهيان مهدي موعودشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1379/07/26خصوصيدهقاني-سعيدخارج پايانه312582116برخوار دولت آباد خ بلور و شيشه 400 متري
نكاران فراوردهاي تانكري اصفهانشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانكرير1382/02/22خصوصيمحمدي-فرهادخارج پايانهبرخوار جاده تهران_اصفهان پالايشگاه پاركي
گوهربار ايثارشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1381/10/05خصوصيعابديني وني-عباسخارج پايانه361444119كاشان ك 1/4 نوش آباد عمق1100
ت حمل و نقل نفتكشهاي شهريشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانكرير1358/06/10تعاونيحكيم باشي-عليرضاداخل پايانه3866244برخوار اصفهان جاده تهران شركت نفت
مقداد ترابر سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1378/11/28خصوصيمهديان-ابوالفضلخارج پايانهبرخوار جاده اصفهان حبيب آباد ك 5 روبروي
نسيم توسعهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/05/27خصوصيعلي گلي-احمدداخل پايانه335526400پايانه مباركه
خورشيد بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1381/04/10خصوصيعنايتي-مهرانداخل پايانه
چاپار سبز جادهشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1385/05/02خصوصينگهبان-عليرضاداخل پايانه
سالار ترابر نطنزشركتنطنزداخلیکالاعموميكرير1384/02/18خصوصيعميدزاده-محمد مهديداخل پايانه362424001نطنز منطقه صنعتي شجاع آباد جنب كارخانجات
كيان زرين مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1378/03/06خصوصيكياني-رمضانداخل پايانهپايانع مباركه
توانروي كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1379/05/22خصوصيابراهيمي-سيد مهديداخل پايانه
رادپويان زرين شهرشركتلنجانداخلیکالاعموميكرير1381/11/01خصوصيرحيمي ريزي-مهديداخل پايانه
سنگ بار صفهشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميفورواردر1382/11/16خصوصيخدايار-اكبرداخل پايانه
مطهر كهرباشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1385/06/08خصوصييزداني-مجتبيخارج پايانه3801800جاده اصفهان روبروي پالايشگاه اصفهان خ 26
جهان گستربار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1385/07/17خصوصياميري-سيد مجتبيداخل پايانهپايانه مباركه
صالح ترابر سپاهانشركتشاهين شهرداخلیکالاعموميكرير1384/06/08خصوصيمريخي مطلق-حميدخارج پايانه5643600_03مورچه خورت شهرك صنعتي فاز 4 انتهاي خ
اميد بارگلپاشركتگلپايگانداخلیکالاعموميكرير1384/06/01خصوصيعادليان-نجواداخل پايانه3248199گلپايگان 900 متري ميدان پگاه غرب جاده صن
كوير بار منصفشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1374/04/11خصوصيحدادي-عباسعليداخل پايانهپايانه مباركه
كرخه ترابر سپاهانشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1385/05/02خصوصيدانشمند-شهرامداخل پايانه3_3868071پايانه امير كبير
نيكان دولت آبادشركتبرخوارداخلیکالاعموميكرير1375/07/12خصوصيكمالي-محسنخارج پايانه312583711برخوار جاده دولت آباد خ بلور وشيشه
پيك شهرام سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1386/05/15خصوصيغفاريان-مرجانداخل پايانهپايانه مباركه
متين بار اصفهانشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1379/07/14خصوصيرفيعي-احمد رضاداخل پايانه5264170پايانه مباركه
هجرت بار سپاهانشركتبرخوارداخلیکالاعموميفورواردر1386/01/20خصوصيمعماريان-حميدرضاداخل پايانه
آرمان مهر علويجهشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1386/09/05خصوصيشفيعي-فرانكداخل پايانهنجف آباد علويجه بلوار ش بهشتي
بهشتي بار صباشركتاصفهانداخلیکالاعموميفورواردر1386/11/10خصوصيلالي دهقي-مجيدداخل پايانه3863050پايانه اميركبير
هادي ران كويرشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1385/12/08خصوصيكرباسچي-محسنخارج پايانهكاشان راوند ك 4 جاده راوند مشهد اردهال
نگين بار رضوانشهرشركتتيرانداخلیکالاعموميكرير1385/07/01خصوصيجهانبخش-رضاداخل پايانه
اهورا بار سپاهانشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1387/05/26خصوصينجاران-مصطفيداخل پايانه3248830پايانه خميني شهر
كوير بار آران و بيد گلشركتآران وبيدگلداخلیکالاعموميفورواردر1378/05/28خصوصييزدخواستي-مجيدخارج پايانهآران و بيدگل جاده عباس اباد جنب مجتمع فو
رهنورد نطنزشركتنطنزداخلیکالا?????فورواردر1384/07/03خصوصياشتري نژاد-ابراهيمخارج پايانه362424305نطنز اوره منطقه صنعتي
سيمان رجال اردستانشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1384/03/26خصوصيرجالي-حسينخارج پايانه362529408جاده اصفهان اردستان جنب كارخانه سيمان ار
شعبه منظر بار سپاهانشعبهاردستانداخلیکالاعموميكريرخصوصيعامري-مجتبيخارج پايانهاردستان جنب كارخانه سيمان
تيز رانان آسياشركتنائينداخلیکالاعموميكرير1382/02/04خصوصيمحمدي محمدي-محمدرضاخارج پايانه2261161نائين جنب تاسيسات شركت گاز
عدل بار تواناشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1387/09/18خصوصيحاج حيدري-فاطمهداخل پايانه
سپاهان بار جيشركتخميني شهرداخلیکالاعموميفورواردر1387/10/08خصوصيگلكار-حميد رضاداخل پايانه
معراج بار پرسپوليسشركتبرخوارداخلیکالا?????فورواردر1379/08/12خصوصيداروئي-محمد رضاخارج پايانه549206دولت اباد
جاده رانان سپهر پارسيانشركتشهرضاداخلیکالاعموميفورواردر1385/12/02خصوصينصيري-عبدالجوادخارج پايانه
اتحاد فولاد سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1373/07/30خصوصيغلامي ديزيچه-مهديداخل پايانه335525272پايانه مباركه
شفق اسپاداناشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانكرير1387/03/10خصوصيپور نقش بند-مجيدخارج پايانهشاهين شهر پالايشگاه اصفهان
آسيا فصيح مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1372/05/09خصوصيباقر پور مباركه-حجت الهداخل پايانهپايانه مباركه
اتحاد جاده هاي كوهستانشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردر1385/07/16خصوصيبديعي نجف ابادي-عبدالهداخل پايانه
رهنورد سيمان سپاهانشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1388/08/23خصوصيراست كردار-اميرهوشنگداخل پايانه
پيشرو بار نايينشركتنائينداخلیکالاعموميفورواردر1374/04/25خصوصيهمائي-خسروداخل پايانه
بهنورد مهامشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1379/03/24خصوصيكاظمي دارافشاني-اميرخارج پايانهجاده سيمان سپاهان - شهرك صنعتي اشترجان -
فولاد بران اقتصادشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1377/02/27خصوصيهادي كركوندي-مصطفيخارج پايانه
ت حمل و نقل سبا گستر لنجانشركتلنجانداخلیکالا?????فورواردر1382/07/17تعاونيكيوانداريان-بهزادخارج پايانه
روان راه علويجهشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالا?????فورواردر1386/11/03خصوصيايرواني-شهلاداخل پايانه
نرژي ترابر ( فرآورده هاي نفتي)شركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردر1384/11/26خصوصيمومنيان دهاقاني-مهديخارج پايانه
الماس بارشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1386/11/07خصوصيايزدي-شهلاخارج پايانه
سينا بار اردستانشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1387/09/14خصوصيدشتي-محمود رضاداخل پايانه
سيمان بار اردستانشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1386/05/29خصوصياحمدي ورمكاني-مسعودداخل پايانه
كوه سفيد اردستانشركتاردستانداخلیکالا?????فورواردر1386/07/02خصوصياحمدي-حسنداخل پايانه
نفتي راهپويان ناژوانشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردر1387/02/21خصوصيمالكي-محمدجوادداخل پايانه
رده هاي نفتي جاده طلائي سپاهانشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردر1387/05/02خصوصيرجائي-بابكداخل پايانه
آريا بار پاسارگادشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالا?????فورواردر1390/01/31خصوصيدهقاني پور-آرشخارج پايانه
سنگين ترابر باقريانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميفورواردر1389/08/15خصوصيباقريان سهلواني-حسينخارج پايانه
سيمان ساز اردستانشركتاردستانداخلیکالاعموميفورواردر1387/11/06خصوصيغيور نجف آبادي-فضل الهخارج پايانه
فرآورده هاي نفتي سالم رانشركتشاهين شهرداخلیکالا?????فورواردر1385/07/16خصوصيصرامي فروشاني-عليرضاخارج پايانه
فرآورده هاي نفتي عبور بار سريعشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردر1384/03/17خصوصيجعفري-ناهيدداخل پايانه
رده هاي نفتي شهرياران اسپاداناشعبهشاهين شهرداخلیکالاسيمانفورواردرخصوصيحسيني دهنوي-سيدمجتبيداخل پايانه
لعل بار اسپاداناشركتمباركهداخلیکالاعموميكرير1388/03/05خصوصيبرومند-حيدر عليداخل پايانه
درين بار كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1389/02/08خصوصيپدرام فرد-امير محمدداخل پايانه
پديده بار چهلستونشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1389/11/26خصوصيملكي-مسعودداخل پايانه
هاي نفتي آواي پيشتاز زنده رودشركتشاهين شهرداخلیکالاسيمانكرير1385/07/26خصوصيزينل آبادي-مجيدداخل پايانه
آرمان بار مباركهشركتمباركهداخلیکالاعموميفورواردر1389/08/23خصوصيمهرآسا-حسينداخل پايانه
فرخ بار كاشانشركتكاشانداخلیکالاعموميكرير1388/04/03خصوصيمهديان فرد-مجيدداخل پايانه
چهار فصل راه فلاورجانشركتفلاورجانداخلیکالاعموميكرير1379/02/12خصوصيحشمت قهدريجاني-مهديداخل پايانه
ميهن نور زاينده رودشركتاصفهانداخلیکالاعموميكرير1372/01/09خصوصيايزدي-عليداخل پايانه
خورشيد بار سپاهان(نفتي)شركتبرخوارداخلیکالانفتيكريرخصوصيداخل پايانه
ساروج كالاي سپاهانشركتنجف آباد (اصفهان )داخلیکالاعموميفورواردر1389/10/14خصوصيمنصوري-همايونداخل پايانه
رضوان گستر رضوانشهرشركتتيرانداخلیکالاعموميفورواردر1388/07/26خصوصيغلامي-محمدداخل پايانه
آشنائيموسسهعجب شيرداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/05/15خصوصيداخل پايانه
خطاط بارشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/30خصوصيداخل پايانه
فرشته بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/04/25خصوصيداخل پايانه
قدس بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/04/15خصوصيداخل پايانه
اطمينان بارايلخچيشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1361/10/04خصوصيداخل پايانه
اطمينان ترابربنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1361/10/11خصوصيداخل پايانه
اطمينان تازه كندموسسهخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/10/05خصوصيداخل پايانه
اطمينان (سراب )شركتسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاعموميفورواردر1361/10/13خصوصيقريشي-عباسداخل پايانه431222245سراب كيلومتر 1.5 جاده تبريزنرسيد به پليس
شمس نوشركتگاوگان (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1367/05/06خصوصيداخل پايانه
اقبال سرابموسسهسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/04/18خصوصيداخل پايانه
امين بار تيمورلوشركتتيمورلوداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1362/05/03خصوصيداخل پايانه
ايرانيموسسهخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/11خصوصيداخل پايانه
پيروزئ جلفاشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/07خصوصيداخل پايانه
ت ك خودراننده مرندشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/05/31تعاونيداخل پايانه
تهران نو ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/05خصوصيداخل پايانه
توحيد باسمنجشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/07/11خصوصيداخل پايانه
اميد بار يونسشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/04/19خصوصيداخل پايانه
خرم بارشندآبادشركتشندآبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/05/19خصوصيداخل پايانه
كامل تبريزشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/06/19خصوصيداخل پايانه
هندلان ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/06/10خصوصيداخل پايانه
جهان بار كردكنديشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/03/05خصوصيداخل پايانه
حامد تبريزشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/04/03خصوصيفرامرز زاده خانقاه-موسيداخل پايانه472322847جاده تبريز-صوفيان روبروي كارخانه سيمان
خطوط بار باسمنجشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
رهبر مهرانرودشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/28خصوصيداخل پايانه
سعادت بارآذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
اميران باربستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/09/17خصوصيداخل پايانه
سهلان بارشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1364/07/09خصوصيداخل پايانه
سهلان بار كردلرشركتكردلرداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
شمس ترابر ممقانشركتممقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/08خصوصيداخل پايانه
توحيد شندآبادشركتشندآبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/12/08خصوصيداخل پايانه
شهبازموسسهايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/04/18خصوصياجباري ايلخچي-شهبازداخل پايانه412332322ايلخچي خ امام روبروي بانك ملي
صداقت بار ممقانشركتممقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/11خصوصيداخل پايانه
صوفي ترابرشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1374/02/26خصوصيداخل پايانه
ظهير ترابر ايلخچيشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1363/07/25خصوصيداخل پايانه
عدالت بار تيمورلوشركتگاوگان (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/01/30خصوصيداخل پايانه
گچ بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/09/27خصوصيداخل پايانه
گروس صوفيانشركتصوفيانداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/28خصوصيداخل پايانه
مددئموسسهايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيمددي ايلخچي-قنبرداخل پايانهايلخچي خيابان سپاه پائين تراز پارك ملت
مرادئموسسهايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1363/07/15خصوصيداخل پايانه
مرزين بارشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/31خصوصيداخل پايانه
مهربارآذرشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/07/27خصوصيداخل پايانه
ميلاد ترابرتبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/26خصوصيداخل پايانه
نوع بشرئ مراغهموسسهمراغهداخلیکالاخرده بارفورواردر1362/11/27خصوصيداخل پايانه
هدايت بارآذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/22خصوصيداخل پايانه
فرشته بارشركتشيرامينداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/12/10خصوصيداخل پايانه
والفجرشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/07خصوصيداخل پايانه
وحدت جلفاشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/02خصوصيداخل پايانه
وحدت بار ممقانشركتممقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/11خصوصيداخل پايانه
گچ قافلانكوهشعبهميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
تكميل بارمطمئنشركتتبريزداخلیکالاسيمانكرير1370/08/13خصوصيداخل پايانه
بزرگ توحيد تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/10/17خصوصيداخل پايانه
آذرجهانشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر1365/02/18خصوصيصباغ ارفع-جمشيدداخل پايانهتبريز - جاده صوفيان پايانه بارتبريز غرفه
كاردان سير مجدشركتاهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/10/23خصوصياسلامي-حسينداخل پايانه8023اهركيلومتريك جاده تبريز
وحدت بار بنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1368/08/22خصوصيداخل پايانه
توحيد ممقانشركتممقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/08/30خصوصيداخل پايانه
كدخدائيموسسهايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1365/12/12خصوصيداخل پايانه
آذربارمرندشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/11/19خصوصيداخل پايانه
اطمينان روستائ شيرازموسسهشيراز عجب شيرداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/03/11خصوصيداخل پايانه
كشاورزانموسسهكوزه كنانداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيسخن ور-مهديداخل پايانه472226235كوزه كنان اول جاده يوسف آباد
شهريار باسمنجشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
توحيد ملكانموسسهملكان (ملك كندئ )داخلیکالاعموميفورواردر1369/03/22خصوصيداخل پايانه
حبيبي تازه كندموسسهتازه كند ايلخچيداخلیکالاخرده بارفورواردر1365/06/01خصوصيحبيبي تازه كند-اصغرداخل پايانه412268212روستاي تازه كند (خسروشهر)
عدل بارآذر كشكسرائشركتكشكسراييداخلیکالاعموميفورواردر1371/12/19خصوصيداخل پايانه
جلفابارشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/06/21خصوصيداخل پايانه
كاوه بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/05/20خصوصيداخل پايانه
شهاب تبريزموسسهتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1374/02/26خصوصيداخل پايانه
فجركندرودشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/05/27خصوصيداخل پايانه
پرورئموسسهكوزه كنانداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/05/27خصوصيپروري كوزه كنان-جليلداخل پايانه472226244كوزه كنان جاده شبستر-سلماس
بهروزبار تبريزشركتگاوگان (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/09/21خصوصيداخل پايانه
وحدت بار گاوگانشركتگاوگان (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1367/06/26خصوصيداخل پايانه
ايثارگران (جلفا)شركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/05/23خصوصيداخل پايانه
شهاب ترابرشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/06/18خصوصياظهرشكوفه-بهمنداخل پايانه
ناقه آذرشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/11/20خصوصيشه حامد-عليداخل پايانه
وحدت خودرانندهشركتميانهداخلیکالا?????فورواردر1371/12/02خصوصيحنيفه-آيتداخل پايانه
راهنمابارشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/12/02خصوصيداخل پايانه
صوفيان بارشركتتبريزداخلیکالاسيمانفورواردر1374/02/26خصوصيداخل پايانه
ت ك خودراننده بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاسيمانفورواردر1371/12/22تعاونياكرمي بستان آباد-غلامرضاداخل پايانه
بهلوليموسسهمهربانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/04/02خصوصيبهلولي مهربان-حسنداخل پايانه432712327مهربان جاده تبريزجنب پاسگاه انتظامي
قطب بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1374/02/26خصوصيداخل پايانه
تك تابانشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1369/08/22خصوصيداخل پايانه
اميربار(تبريز)شركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/10/17خصوصيداخل پايانه
آذرظريفشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/11/16خصوصيداخل پايانه
نصركبير تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/26خصوصيداخل پايانه
خوشه بارنويدشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/12/05خصوصيداخل پايانه
اطمينان آذركارانشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر1370/02/18خصوصيحقيقت پور-ناصرداخل پايانه
ارك ترابرشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/05/20خصوصيداخل پايانه
تيزپرموسسهتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/02/14خصوصيداخل پايانه
طوفان گلبارتبريزشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/02/19خصوصيداخل پايانه
جاده رانان شبسترشركتصوفيانداخلیکالاسيمانكرير1373/05/15خصوصيشادي اكين آباد-اصغرداخل پايانه
حماسه سازانشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/02/16خصوصيداخل پايانه
زربار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/03/27خصوصيداخل پايانه
سعادت تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/11/26خصوصيداخل پايانه
اقتصاد بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/04/04خصوصيداخل پايانه
آذربونكر(صوفيان )موسسهصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1369/10/17خصوصيداخل پايانه
مشاهير صوفيانموسسهصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/02/14خصوصيداخل پايانه
شاهميرموسسهباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/10/22خصوصيداخل پايانه
آزادي 66 بستان آبادموسسهروستاي 66بستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/10/01خصوصيداخل پايانه
سهندموسسهخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/04/11خصوصيداخل پايانه
حقيقت ترابر بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/07/24خصوصيداخل پايانه
عادل باربونكرصوفيانشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1365/02/23خصوصيمعمارنوبري-ناصرخارج پايانهجاده صوفيان جنب كارخانه سيمان صوفيان
ره آورد فر صوفيانشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1370/04/15خصوصيخارج پايانه
جلفاپيشتازشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/10/24خصوصيخارج پايانه
تيزروشبكهشركتتيكمه داشداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/16خصوصيخارج پايانه
خودرانندگان باسمنجشركتباسمنجداخلیکالاسيمانفورواردر1372/02/25خصوصيخارج پايانه
شرق صوفيانشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1372/02/08خصوصيخارج پايانه
آذرپوشاشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1377/09/15خصوصيخارج پايانه
چيني بارشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/23خصوصيخارج پايانه
وحدت عدلشركتشبسترداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/10/08خصوصيعظيم زاده-بايرامعليخارج پايانه471222303شبستر جاده صوفيان روبروي چوب بري پارس آ
معتبرشركتجلفاداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/26خصوصيخارج پايانه
آذرزودكارشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/22خصوصيخارج پايانه
ك خودراننده سرابشركتسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/22خصوصيخارج پايانه
نوربارتبريزشركتحاج آقاداخلیکالاعموميفورواردر1371/05/19خصوصييزدانبخش-عليداخل پايانه432412367كيلومتر3بستان آباد-تبريز روستاي حاج آقا
آذركوثراتحادشركتاهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/17خصوصيداخل پايانه
ساحل بارشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/17خصوصيداخل پايانه
چاراويماقشركتقره آغاج (آذربايجانشرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/25خصوصيداخل پايانه
مهربارآذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/28خصوصيداخل پايانه
وايقان راهشركتوايقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/06/18خصوصيداخل پايانه
سالم بارشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1372/06/18خصوصيداخل پايانه
اعتماد بهرمانشركتبهرمان (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/10خصوصيداخل پايانه
وحيدبارشبسترشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1372/07/12خصوصيداخل پايانه
ايران هشترودبارشركتهشترود (سراسكندر)داخلیکالاخرده بارفورواردر1370/03/15خصوصيداخل پايانه
شبستر ترابرشركتشبسترداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/06خصوصيداخل پايانه
تازه كند راهشركتخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/07/05خصوصيداخل پايانه
بستان بارآذرشركتكردكندئداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/11/03خصوصيداخل پايانه
اميدبار(مرند)شركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/09/25خصوصيداخل پايانه
آذرياشارشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/02/26خصوصيداخل پايانه
صبائ ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/03/03خصوصيداخل پايانه
آخارباخارشركتخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/06/05خصوصيداخل پايانه
اطمينان سيلابشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/06/28خصوصيداخل پايانه
نسيم بار باسمنجشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/08/28خصوصيداخل پايانه
حجت مراغهشركتمراغهداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/08/26خصوصيداخل پايانه
آراسته بار مسعود(باسمنج )شركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/02/09خصوصيداخل پايانه
بهارشهابشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/09/13خصوصيكبيري-احدخارج پايانه423233294شهرستان ميانه جاده ترانزيت جنب سرد خانه
نظربارشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/10/08خصوصينظريارباسمنج-غلامرضاداخل پايانه412232242باسمنج كوي گاراژداران
آذرساحل باسمنجشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/11/02خصوصيداخل پايانه
سيمرغ ارونقشركتخامنهداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/18خصوصيداخل پايانه
آذرشكوه ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/14خصوصيشكوه-محمودداخل پايانه
ميشوبارصوفيانشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1372/02/26خصوصيداخل پايانه
فعال باربنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/30خصوصيداخل پايانه
فرهنگ بارشبسترشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1374/02/19خصوصيداخل پايانه
بابك بارگلبارميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/10خصوصيداخل پايانه
ستاره بنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/16خصوصيداخل پايانه
عدل بارآذر مرندشعبهمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/04/18خصوصيداخل پايانه
مهرانرود بارآذرشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/10/18خصوصيداخل پايانه
خدمات خرده بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر1374/10/30خصوصيداخل پايانه
آهك بارآذرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/02/08خصوصيداخل پايانه
گل مهر هشترودشركتهشترود (سراسكندر)داخلیکالاخرده بارفورواردر1375/02/24خصوصيداخل پايانه
شهريارتبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/02/29خصوصيداخل پايانه
محبت بارتبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/03/30خصوصيعبداللهي فر-عليرضاداخل پايانه
وحدت خناوندشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/04/14خصوصيداخل پايانه
مهربار وحدتشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/05/09خصوصيداخل پايانه
صوفيانشهرشركتصوفيانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/05/10خصوصيداخل پايانه
اوجان ياشارشركتقره باباداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/05/11خصوصيمهرورزي-رشيدعليخارج پايانه432314323روستاي قره بابا ازتوابع شهرستان بستان آب
عدل بارشاهينشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/05/29خصوصيفضلي بايرامي-فريدهخارج پايانه
اوجان بارصفاشركتقره باباداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/04خصوصيرازدل-حسينداخل پايانه432314326روستاي قره بابا ازتوابع بستان آباد
پاينده بارساحلشركتشرفخانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/06خصوصيداخل پايانه
ياشارسعدشركتسعيدآباد بستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/17خصوصيداخل پايانه
ساربان كندوانشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/21خصوصيداخل پايانه
سهند بار شبسترشركتشبسترداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/30خصوصيداخل پايانه
سحرجادهشركتوايقانداخلیکالا??????????1375/08/16خصوصيداخل پايانه
راهبانان تبريزشركتصوفيانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/03/01خصوصيداخل پايانه
اتحاديه ت روستايي ملكانشركتملكان (ملك كندئ )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/04/16تعاونيداخل پايانه
ساربان بارمرندشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/06/16خصوصيداخل پايانه
رسالت بارآذرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/10/07خصوصيداخل پايانه
نسيم صبائ تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1376/11/27خصوصيداخل پايانه
آپاربارتبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1377/02/01خصوصيداخل پايانه
ميثاق دشت تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1377/02/20خصوصيداخل پايانه
خوش بار وطنشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/03/03خصوصيداخل پايانه
طالع طريق تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/03/11خصوصيداخل پايانه
چمن دشت بارشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/03/20خصوصيداخل پايانه
شمس بار بنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/02/01خصوصيخاتم-حميدداخل پايانه412722301بناب خيابان باهنر بلوارمدرس پلاك 147
اتحاد مهرانرودشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/09/08خصوصيداخل پايانه
سايه پيماي تبريزشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/12/27خصوصيداخل پايانه
سارنگ ترابر تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1369/11/16خصوصيداخل پايانه
پيمان آسوده بارشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/03/02خصوصيخادم باقري-حميدداخل پايانه
صنعت ترابر جامشركتآذرشهرداخلیکالاخرده باركرير1379/12/26خصوصيداخل پايانه
شيردل تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/26خصوصيداخل پايانه
بناب بار آذربايجانشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/06/24خصوصيداخل پايانه
طلا بار آذرانشركتعجب شيرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/12خصوصيداخل پايانه
سراب ترابرشركتسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1380/08/06خصوصيداخل پايانه
آذرآراي يارانشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/04/13خصوصيداخل پايانه
آزاد بار ميثاقشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/03/21خصوصيداخل پايانه
بهبار آذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/17خصوصيداخل پايانه
رهسپار آذر شهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/16خصوصيانديك -داودداخل پايانه
افراشته بار مرندشركتمرندداخلیکالاخرده باركرير1381/07/07خصوصيداخل پايانه
جهان بار ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده باركرير1381/08/27خصوصيداخل پايانه
آبادان (تبريز)شعبهتبريزداخلیکالاخرده باركرير1381/08/27دولتيداخل پايانه
هادي بار ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر1381/09/19خصوصيپورحسن-ميثمداخل پايانه
مرند راهيانشركتمرندداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/04/02خصوصيمحمودي روحاني-سيدحسنداخل پايانه491223991مرند جاده بازرگان جنب سه راهي پادگان
راهبار ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/03/17خصوصيداخل پايانه
سهندبار كردكنديشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/11/17خصوصيداخل پايانه
فرآورده نفتي آذرسوخت تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده باركرير1381/12/27تعاونيداخل پايانه
فاخربار كوزه كنانشركتكوزه كنانداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/04/12خصوصيفاخري كوزه كنان-محمدداخل پايانه472226261كوزه كنان
فرآورده هاي نفتي فتاح بارشركتتبريزداخلیکالانفتيكرير1382/01/30خصوصيداخل پايانه
فرآورده هاي نفتي سرندترابرشركتتبريزداخلیکالانفتيكرير1382/01/30خصوصيداخل پايانه
فرآورده هاي نفتي ياشيل يولشركتتبريزداخلیکالانفتيكرير1382/01/30خصوصيداخل پايانه
امين بارتندروشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/06خصوصيداخل پايانه
اطمينان بار شبسترشركتنظرلوداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/05/28خصوصيداخل پايانه
امير كبيرباسمنجشركتباسمنجداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/11/01خصوصيداخل پايانه
ترابر بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/10/02خصوصيداخل پايانه
اطمينان ترابرتركشركتتركمانچائداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/09/12خصوصيداخل پايانه
اطمينان اوجانشركتبستان آبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/05/12خصوصيداخل پايانه
فرشته حقيقتشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1361/07/03خصوصيداخل پايانه
آذر بار آذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1362/12/09خصوصيداخل پايانه
عدل بار ملكانشركتملكان (ملك كندئ )داخلیکالاخرده باركرير1382/10/27خصوصيداخل پايانه
سياحان تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1367/07/07خصوصيداخل پايانه
نايب ترابر ايلخچيشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/10/21خصوصيداخل پايانه
سينا بار قره چمنشركتقره چمن (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1370/06/04خصوصيداخل پايانه
پيام بار مرندشركتمرندداخلیکالاخرده باركرير1382/12/26خصوصيداخل پايانه
آذين ياشارشركتصوفيانداخلیکالاخرده باركرير1382/12/26خصوصيداخل پايانه
اعظم بار شبسترشركتشبسترداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/06/16خصوصياعظمي خاتوني-علي اكبرداخل پايانه471212210شبسترجاده اصلي روبروي پمپ بنزين
مجيد بار ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده باركرير1383/03/02خصوصيداخل پايانه
شبديز ترابر ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده باركرير1383/03/09خصوصيداخل پايانه
پرستوبار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/05/13خصوصيداخل پايانه
رجحان راهشركتتبريزداخلیکالاخرده باركرير1383/05/09خصوصيداخل پايانه
كيوان بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/09/25خصوصيداخل پايانه
سهند بار ايلخچيشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/10/26خصوصيفتاحي ايلخچي-روحيهداخل پايانه
جاويد بار ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده باركرير1383/06/31خصوصيداخل پايانه
فردوس بارشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/12/23خصوصيداخل پايانه
مهران بار بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاخرده باركرير1383/08/15خصوصيداخل پايانه
آبادان (صوفيان )شعبهصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1373/10/05دولتيداخل پايانه
شمس بار مراغهشركتمراغهداخلیکالاخرده باركرير1383/09/20خصوصيداخل پايانه
آبادان (جلفا)شعبهجلفاداخلیکالاخرده باركرير1373/07/26دولتيداخل پايانه
گلچين برگ ترابرشركتخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/09/14خصوصيداخل پايانه
سجاد بار آذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/01/29خصوصيموذني آخيجهاني-ابوالفضلداخل پايانه
ت ك خودراننده ممقانشركتممقانداخلیکالاخرده باركرير1383/12/14تعاونيداخل پايانه
خليج فارس (تبريز)شعبهتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/03/06دولتيداخل پايانه
بهنام دوزدوزانشركتسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده باركرير1384/03/23خصوصيداخل پايانه
راهيان ترابر ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/05/15خصوصيداخل پايانه
مهردادبارآذرشركتكردكندئداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/09/01خصوصيداخل پايانه
اعتمادبارنظرلوشركتنظرلوداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/08/28خصوصيداخل پايانه
پيام بار آذربايجانشركتتبريزداخلیکالاخرده باركرير1384/10/26خصوصيحيدري-حسينداخل پايانه411445375تبريز-جاده صوفيان پايانه بارتبريزغرفه4-1
فرزانه بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/13خصوصيداخل پايانه
جهان بار ترابرشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/24خصوصيداخل پايانه
سنگين ترابرعدلشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/24خصوصيداخل پايانه
آذر فجر شمسشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/26خصوصيداخل پايانه
فردوس باربرينشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/28خصوصيمدبر خاك نژاد-جعفرداخل پايانه
پروازبار مرندشركتورزقانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/12/28خصوصيخارج پايانهورزقان روبروي شهرك صنعتي
آذرتيزرو تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/01/14خصوصيخارج پايانه
آذرآبادگان بارشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/01/15خصوصيخارج پايانه
اميد بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده باركرير1385/01/19خصوصيخارج پايانه
بقاراه آرياشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/02/16خصوصيخارج پايانه
ميلادشندآباد(باري )شركتشبسترداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/05/15خصوصيمهربان شندي-كريمداخل پايانه472222236شندآبادجاده شبسترروبروي نمايندگي سايپا
آذرسهند ترابرشركتخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/11/07خصوصيداخل پايانه
تبريزبار رخششركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/04/05خصوصيداخل پايانه
مهدي ران مرندشركتمرندداخلیکالا?????فورواردر1376/03/12خصوصيداخل پايانه
آذراطمينان بارشركتخسروشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/07/01خصوصيداخل پايانه
صدف بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/05/07خصوصيداخل پايانه
اطمينان آذرشهرشركتآذرشهرداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/05/21خصوصيداخل پايانه
امين ره آذرمهرشركتاهرداخلیکالاعموميفورواردر1366/02/27خصوصيداخل پايانه
امين بار شهريارشركتممقانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/11/16خصوصيداخل پايانه
فولاد بار تبريزشركتاسكوداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/06/19خصوصيزنوزي مطلق -اميرعباسداخل پايانهاسكوكيلومتر6جاده تبريز -اروميه خاصبان
پيام بار سرابشركتسراب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/10/27خصوصياشرفي-مرتضيداخل پايانه431223640سراب اول جاده تبريز روبروي كارخانه اسفال
فرهان بارشركتايلخچي (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر1366/05/12خصوصيداخل پايانه
فروغ ترابر تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/09/03خصوصيداخل پايانه
شفاف ترابر ميانهشركتميانهداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/11/29خصوصيداخل پايانه
فروغ سپهرآذربيلورديشركتهريسداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1385/01/20خصوصيجعفري بلويردي-يحييداخل پايانه432515367هريس دهستان بلويردي جنب كارخانه صبا موكت
ساوالان بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/02/02خصوصيداخل پايانه
فرآورده نفتي سهنديول مراغهشركتمراغهداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1387/02/10خصوصيداخل پايانه
فرآورده نفتي مبين بار تبريزشركتتبريزداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1387/03/29خصوصيداخل پايانه
نيما بار ترابر تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/05/28خصوصيداخل پايانه
فرآورده نفتي ستارترابرتبريزشركتتبريزداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1387/11/04خصوصيداخل پايانه
پيام بار آذرشهرشركتقراغيلداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/04/09خصوصيداخل پايانه
شفاعت بار نظرلوشركتنظرلوداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/08/16خصوصيداخل پايانه
فرآورده نفتي فروغ بارتبريزشركتتبريزداخلیکالانفتيفورواردر1387/11/22خصوصيداخل پايانه
حقيقت بارآذرشركتقراغيلداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/06/24خصوصيداخل پايانه
شهرام ترابر تبريزشركتتبريزداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1388/02/25خصوصيداخل پايانه
شهرك بار بنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1388/09/05خصوصيداخل پايانه
سيمان بار تبريزشركتصوفيانداخلیکالاسيمانفورواردر1369/11/08خصوصيداخل پايانه
جهان بار بنابشركتبناب (آذربايجان شرقي )داخلیکالاعموميكرير1300/01/01خصوصيعبدالهي رشيد-غلامعليخارج پايانهبناب-كيلومتر 5 جاده بناب-تبريز جنب خشكبا
آرميتا ترابر سهندشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/08/25خصوصيهمدست-مهديداخل پايانه411448358پايانه بارتبريز غرفه 05-05 ساخت موسسات2
خوشه بار نويد ورزقانشعبهورزقانداخلیکالاعموميكرير1300/01/01خصوصيداخل پايانه
تكوين بارفولاد ميانهشركتميانهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيداخل پايانه
قزل يول كيامكيشركتتبريزداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيداخل پايانه
ارم بار تبريزشركتتبريزداخلیکالاعموميكرير1390/11/24خصوصيفلسفي سعدآباد-سلمانداخل پايانهتبريز جاده صوفيان پايانه بار تبريز غرفه
معراج بار بستان آبادشركتبستان آبادداخلیکالاعموميفورواردر1390/12/23خصوصيخارج پايانهبستان آباد كيلو متر 35 جاده تبريز - بستا
شمس ترابر آذرشركتتبريزداخلیکالاعموميكريرخصوصيخارج پايانه
ترابر خودرو تبريزشركتتبريزداخلیکالاعمومي?????1392/11/12خصوصيخارج پايانه
صادقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1367/05/08خصوصيخارج پايانه2453604-24جاده آسيايي قوچان- ك21
ثابتموسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1369/04/18خصوصيداخل پايانه3921297پايانه بار غرفه 201
اطمينان كاشمرموسسهكاشمرداخلیکالاخرده بارفورواردر1346/01/01خصوصيداخل پايانهکاشمر-ابتداي ج کمر بندي تربت -روبروي پست
دنياگردانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1368/10/06خصوصيداخل پايانه3920538-39پايانه بار مشهد
اتحاد (كاشمر)موسسهكاشمرداخلیکالاخرده بارفورواردر1362/01/01خصوصيسركشيكي-حسينخارج پايانه532822285کاشمر خ جمهوري اسلامي
اتحاد (مشهد)موسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1356/01/01خصوصيداخل پايانه3925843پايانه بار بزرگ مشهد ج نيشابور-غرفه109
اتفاق يزديهاموسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1340/01/01خصوصيخارج پايانه3920555مشهد-پايانه بار-غرفه312
كوشان راه طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1359/12/18خصوصيپرندوار-عليخارج پايانه3924921پايانه بار مشهد-غرفه214
اقبال (مشهد)موسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1348/06/25خصوصيداخل پايانه3920695پايانه بار طبقه همکف غرفه 110
عادل تيزرو(برجعلي )شركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1343/03/18خصوصينارنجيان-مجيدداخل پايانه3920739مشهد پايانه بزرگ بار طبقه دوم
توكل (مشهد)موسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1364/07/21خصوصيداخل پايانه3921345پايانه بار طبقه سوم غرفه 301
پيشتازان جفاييشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1375/01/01خصوصيداخل پايانه3925655پايانه بار مشهد-غرفه203
حافظ (مشهد)موسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1364/10/01خصوصيداخل پايانه3920502مشهد ابتداي ج فريمان پايانه بز
خزائي خراسانيموسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1354/01/01خصوصيداخل پايانه3923579-34خ گاراژدارها (کوشش) پايانه بار
خمسهموسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1340/01/01خصوصيداخل پايانه3924794-39مشهد-پايانه بار-غرفه 122
رهروان شرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1354/01/01خصوصيداخل پايانه511651359كيلومتر4جاده قوچان-خ قاليشويي مشهد
رهروان شمس طوس (مشهد)شركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1354/01/01خصوصيداخل پايانه3920921ابتداي جاده نيشابور پايانه بار-واحد313
صداقت ترابر برداسكنشركتبردسكنداخلیکالاخرده بارفورواردر1346/01/01خصوصيخارج پايانهبرد سکن ابتداي جاده کاشمر
مجدموسسهخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر1369/02/15خصوصيخارج پايانه4228488خواف-بلوار کمربندي ترمينال
فخار (مشهد)موسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1345/01/01خصوصيداخل پايانه3920457مشهد پايانه بار -غرفه305
گلستان (خليل آباد)موسسهخليل آباد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1340/01/01خصوصيزرتاش-حجتخارج پايانه7728980خليل آباد- جنب پمپ بنزين
داوود تايباد(مسعود)شركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1350/01/01خصوصيداخل پايانه4222302-42تايباد خ دارالسلام پايانه بار
سحرگاه مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1377/10/01خصوصيداخل پايانه3924262جاده طرق پايانه بار مشهد غرفه
نورموسسهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1348/01/01خصوصيداخل پايانه3921302پايانه بار مشهد -غرفه308
تعاوني كاميونداران شهيدكلانتريشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1362/01/01تعاونيخسروي-قنبرداخل پايانه3920407مشهد-جاده سردخانه-پايانه بارمشهد-غرفه108
طوسبارشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1371/07/21خصوصيخارج پايانه3920085پايانه بار ساختمان شماره 2 پ
ت ك فريمانشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/03/24تعاونيآسيائي پور-محمدحسينداخل پايانه6224709-62فريمان ک 2 ح مشهد روبروي ايران
ت ك قوچانشركتقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/12/05تعاونيمرادمند قوچاني-سيدحسينداخل پايانه2222492-22قوچان بلوار مدرس جنب ميدان بار
ت ك تربت جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/04تعاونيشهركي-عليداخل پايانه528222340تربت جام- پايانه بار
توكل (قوچان )موسسهقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر1347/01/01خصوصيداخل پايانه2223151-22قوچان ج سنتو بعد از سه راه کشتي بطرف مشه
تعاوني كاميونداران سبزوارشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1358/01/01تعاونيبينقي-كاظمداخل پايانه4446262-44شهرك صنايع سربداران سبزوار-فرودگاه قديم
تعاوني كاميونداران تك واحدئشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1361/09/05تعاونيحسن زاده حقيقي-حبيبداخل پايانه3920083-39پايانه بزرگ بار مشهد غرفه 113
تعاوني كاميونداران تربت حيدريهشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/01/01تعاونينادريان-محمدرضاداخل پايانه531227293ميدان جهاد-اول جاده رباط سفلي
تعاوني كاميونداران خودرانندهشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1355/01/01تعاونيسلماني-نصراللهخارج پايانه3920623مشهد-پايانه بار - غرفه120
مدرسموسسهكاشمرداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/12/17خصوصيخارج پايانه8228500كاشمر-ميدان مطهري
دشت جوينموسسهجوينداخلیکالاخرده بارفورواردر1364/02/21خصوصيكلاته آقامحمدي-عليخارج پايانه5222288سبزوار نقاب خ امام رضا جنب باسكول
تعاوني حمل ونقل سيمانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاسيمانفورواردر1363/01/01تعاونيداخل پايانه2643409-26جاده سيمان-كيلومتر18-بعداز روستاي فارمد-
گازرانيموسسهكاشمرداخلیکالاخرده بارفورواردر1346/07/01خصوصيخارج پايانه24216-0532کاشمر خ مدرس پ 38
منوچهري خليل آبادموسسهخليل آباد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1352/01/01خصوصيميرنيا-محمدخارج پايانهخليل آباد جاده برد سکن روبروي
ساعدموسسهدرگزداخلیکالاخرده بارفورواردر1351/01/01خصوصيخارج پايانه5222214درگز بلوار ش بهشتي باربري ساعد
ساربانهاي جاده طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1367/01/01خصوصيداخل پايانه3920993مشهد پايانه بار بزرگ طبقه 3 ا
قدس جامموسسهتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1366/01/01خصوصيداخل پايانه2222244تربت جام پايانه شهرداري -غرفه3
تعاوني كاميونداران نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1363/02/18تعاونيدوست پرست ترشيزي-حميدداخل پايانه3211811ابتداي جاده سبزوار-تقاطع غيرهمسطح دولت آ
توسكا ترابر (مسروري )شركتسبزوارداخلیکالاعموميفورواردر1352/03/01خصوصيمسروري-نادرخارج پايانه2645316سبزوار بلوار دکتر علي شريعتي ح
انقلابموسسهتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1367/11/19خصوصيداخل پايانه528222439كيلومتر 2جاده تايباد- پايانه بار شهرداري
پيام انقلابموسسهتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/03/06خصوصيخارج پايانه532672226فيض آباد- حاشيه ميدان جهاد-ابتداي جاده
سلطانيموسسهتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/09/20خصوصيداخل پايانه531227677تربت حيدريه - جنب پل هوايي كمربندي
شبرنگموسسهتربت حيدريهداخلیکالاعموميفورواردر1368/09/25خصوصيخارج پايانه2224368جاده سنتو مقابل ميدان بار شهرد
مسعود (تربت حيدريه )موسسهتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/12/12خصوصيبزمي-مسعودخارج پايانه531227357تربت حيدريه بالاتر از پل ملکي
بزرگ خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1368/12/20خصوصييحيي پور-عليداخل پايانهمشهد- روبروي خ فدائيان اسلام19
فجر تربت حيدريهموسسهتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/01/01خصوصيداخل پايانه531222025تربت حيدريه ميدان جهاد سازندگي
جاده رانان شرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1368/01/01خصوصيشارع شهري-سيدرضاداخل پايانه3924574مشهد جنب پايانه بار
شاهرخ برداسكنشركتبردسكنداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/04/10خصوصيخارج پايانه2658برد سکن ج کاشمر جنب کارتن سازي كرامتي
بازه حورشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1370/06/13خصوصيابرار-رضاخارج پايانه512366339کيلومتر 75 ج مشهد تربت حيدريه
شهاب (چناران )شركتچنارانداخلیکالاخرده بارفورواردر1370/03/25خصوصيخارج پايانه6924-3496چناران حاشيه ج سنتو روبروي باغ ملك
نصرشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/03/21خصوصيخارج پايانه529425540تايباد- كيلومتر 2 جاده خواف
بهار (بجستان )موسسهبجستانداخلیکالاخرده بارفورواردر1343/01/01خصوصيخارج پايانه2830-05356بجستان-ميدان گلها-خ خرمشهر
توكل (گناباد)موسسهگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1361/01/01خصوصيخارج پايانه7222827-05گناباد سه راهي مند
چشمه سارانشركتچنارانداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/05/01خصوصيخارج پايانه7314-3429-چناران حاشيه ج سنتو نرسيده به باسكول اك
بجستانموسسهبجستانداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/11/09خصوصيخارج پايانه5356222050بجستان خ خرمشهر
طلوع بار نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1371/09/15خصوصيخارج پايانه3212141جاده قديم سبزوار- كيلومتر2
وحدت (تايباد)شركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/19خصوصيداخل پايانهتايباد پايانه بار شهرداري
قاسمشركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/07/12خصوصيخارج پايانه7252566گناباد بلوار معلم
اميد سجادشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1372/02/07خصوصيخارج پايانه3-3354001نيشابور-ابتداي بلوار رسالت
حافظ (گناباد)شركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/12/18خصوصيخارج پايانه533723141گناباد سه راهي نوغاب جاده قديم
طوفان كويرنشتيفانشركتخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر1371/12/22خصوصيفولادپنجه-محمدداخل پايانه532526324نشتيفان
طوس منششركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1370/01/12خصوصيداخل پايانه3921278-39پايانه بار مشهد-طبقه همكف-غرفه101
سامان بارشركتسبزوارداخلیکالاعموميفورواردر1372/12/23خصوصيخارج پايانه4444406سبزوار کيلومتر 1 ج قديم کاشمر
جام بارشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/23خصوصيداخل پايانهتربت جام- پايانه بار - غرفه 1
ابومسلمشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/28خصوصيداخل پايانه511392768مشهد-پايانه بار- واحد118
حافظ ابروشركتخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/27خصوصيمحمدپرست-غلام احمدداخل پايانه5324222214خواف خ مرزداران (کمر بندي)- جنب ايران خو
نيل آبادشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/23خصوصيخارج پايانه529227334تربت جام روستاي نيل آباد
صباشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/30خصوصيداخل پايانه532372337دولت آباد -جاده اصلي تربت جام-روبروي آجر
كوثرانشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/03خصوصيداخل پايانه4449فريمان مقابل باسکول شير عليزاد
شمال غرب خراسانشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/05خصوصيخارج پايانه4446002سبزوار ابتداي ج سبزوار تهران
طوفان آرششركتسرخسداخلیکالاعموميفورواردر1372/05/17خصوصيخارج پايانه512522237سرخس مقابل ترمينال (پايانه مسا
پيمان بارشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1372/04/10خصوصيخارج پايانه3925959مشهد پايانه بار
كاريزنوشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/01/01خصوصيخارج پايانه2253434تربت جام روستاي کاريز نو مقابل
شمس جوينشركتجوينداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/14خصوصيخارج پايانه5222530سبزوار نقاب سه راهي کارخانه قن
جاده رانان كويرشركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/13خصوصيخارج پايانه7223355گناباد سه راهي نوقاب
سربدارانشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/06/26خصوصيحسن پور فيلشور-رضاخارج پايانه571444435سبزوار ابتداي جاده قديم کاشمر
ريحانه سيرشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/08/13خصوصيداخل پايانه6224055-62فريمان ک 2 ج سنتو مشهد روبه رو
مرزدارانشركتقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/20خصوصيخارج پايانه581221310قوچان- حاشيه جاده سنتو
نيل راه طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1372/08/16خصوصيداخل پايانه291-392010پايانه بار مشهد-غرفه 107
ديزبادشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/09/23خصوصيعليپور -حسينداخل پايانهكيلومتر65 جاده نيشابور
گوهر زمين طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/09/21خصوصيمقدس مشهور-هاديخارج پايانه3924045مشهد- پايانه بار- واحد204
سراج بار طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/10/09خصوصيداخل پايانه3938065پايانه بارمشهد
منذرين طوسشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1372/11/07خصوصيخارج پايانه3-3211855نيشابور پل هوائي دولت آباد اول
نصر جهان نيكشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/11/10خصوصيخارج پايانه2318100تربت حيدريه بالاتر از ميدان 22
پرستو بارشركتسرخسداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/11/12خصوصيرسولي بيمرغي-حسنداخل پايانهسرخس- جنب پايانه مسافربري
سجاد نيكوشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/11/01خصوصيخارج پايانهمشهد- جنب كارخانه سيمان شرق
بارآوران طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1371/12/09خصوصيداخل پايانه3920337مشهد پايانه بار بزرگ طبقه سوم غرفه 306
اعظم خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1372/12/17خصوصيداخل پايانه3921220-39پايانه بار طبقه همکف واحد 102
ثامن بار طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1372/04/12خصوصيمعصومي-احسانداخل پايانه3921262مشهد پايانه بار
تندرشرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالا?????فورواردر1370/11/12خصوصيداخل پايانه3920864پايانه بار سالن شماره 2 غرفه A
بابا جقشركتلطف آباد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/01/25خصوصيخارج پايانه5623338-56درگز لطف آباد -كمربندي قديم گمرك
طوس جميلشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/05/23خصوصيداخل پايانه3920203-39مشهد پايانه بار واحد 302
بزرگ تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/03/03خصوصيخارج پايانه2236377-05تربت حيدريه جاده سنتو پايين تر
ناصرجامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/03/07خصوصيداخل پايانه528222821تربت جام- پايانه بار - غرفه 2
صبح نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1373/03/27خصوصيخارج پايانه2-3330091نيشابور-ميدان رسالت
ايمان جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/03/31خصوصيداخل پايانه2224111تربت جام پايانه شهرداري
فتح آباد طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/04/11خصوصيخارج پايانه3920521پايانه بار طبقه همکف اطاق 111
اتحاد صادقشركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/04/12خصوصيخارج پايانه7292842جاده گناباد بيدخت-ميدان شهيدپيشاهنگ-روبر
دشت خوشابشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/01خصوصيچوپاني-محمدابراهيمخارج پايانه572622331سبزوار بخش خوشاب شهر سلطان آباد
عدالت خواه طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/04/28خصوصيجعفرزاده اصفهاني-محسنخارج پايانه3927010پايانه بار مشهد
حقيقت سحرشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/01خصوصيداخل پايانه528222276تربت جام پايانه شهرداري
لطف آبادشركتلطف آباد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/01خصوصيخارج پايانه582562329درگز لطف آباد خ امام خميني
ارمغان نيك طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/11خصوصيداخل پايانه3920432پايانه بار مشهد غرفه 117
دشت محولاتشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/06/11خصوصيخارج پايانهفيض آباد محولات جاده قديم مهنه
جهان سيمرغشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/06/23خصوصيداخل پايانه528222458تربت جام پايانه بار شهرداري
اميد (گناباد)شركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/07/23خصوصيخارج پايانه533729217گناباد -سه راهي دلوئي
ساربانشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1373/09/19خصوصيخارج پايانه551321222نيشابور سي متري طالقاني جنب با
كوشك بارسلاميشركتخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/11/10خصوصيخارج پايانه532432344خواف روستاي سلامي
شهاب (كاشمر)شركتكاشمرداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/11/11خصوصيحيدري-الياسخارج پايانه8242071كاشمر-شهرك صنعتي-جنب شركت سايپا
آبادان (مشهد)شعبهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1374/02/03دولتينعمتي روشن-مهديداخل پايانه3921258-39مشهد پايانه بار مشهد غرفه 205
بينالود ساحل برجشركتنيشابورداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/12/15خصوصيخارج پايانه5-7171-055نيشابور ساحل برج شرکت بينالود
رهسپارانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/27خصوصيداخل پايانه3920558-39مشهد ج نيشابور پايانه بزرگ بار
جهان بار طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1374/02/07خصوصيداخل پايانه3920280مشهد پايانه بار
شادئ صحراشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/11خصوصيخارج پايانهفيض آباد جاده قديم مهنه
جهاد نصر (مشهد)شعبهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/11دولتيداخل پايانه3920327پايانه بار مشهد ط 2 غرفه 211 ح
ياور تايبادشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/02/11خصوصيداخل پايانه4221050-42تايباد ترمينال کاميون داران شه
فيض خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1374/03/04خصوصيداخل پايانه3920656-39مشهد-پايانه بار- طبقه2-غرفه209
جوين بارشركتجوينداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/03/31خصوصيشمس آبادي-حسينخارج پايانه5222740سبزوار نقاب سه راهي دفتر مرکزي
كوير (سرخس )شركتسرخسداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/04/17خصوصيخارج پايانه5224242کيلومتر 4 ج خرمشهر
مسرورباراميدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/03خصوصيآخوندي رنجبر-اصغرداخل پايانه3921217پايانه بار مشهد
يگانهشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/09خصوصيداخل پايانه4220060-42تايباد خ دارالسلام پارکينگ شهر
رباط سفيدشركترباط سفيدداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/11خصوصيخارج پايانه512366344جاده تربت حيدريه - كيلومتر70 رباط سفيد
نصر جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/17خصوصيطاهري-محمدخارج پايانه529232367تربت جام روستاي نصر آباد
كويررانانشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/11خصوصيچهارياري-فرزادداخل پايانه4222058-09تايباد خ دارالسلام پايانه شهر
قائم سرعتشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1374/07/29خصوصيداخل پايانه3920180پايانه بار مشهد غرفه 116
اوج سرخسشركتسرخسداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/05/11خصوصيخارج پايانه512529321سرخس روستاي گنبد لي
انصارشركتبجستانداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/09/13خصوصيخارج پايانه533622228كيلومتر7 جاده بجستان - فيض آباد
ميلاد (چناران )شركتچنارانداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/10/02خصوصيخارج پايانه2124-2977-چناران حاشيه ج سنتو مقابل کارخ
جليل جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/04/02خصوصيداخل پايانه2222441تربت جام پايانه شهرداري
امين جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/04/09خصوصيداخل پايانه7782-3260تربت جام پايانه بار شهرداري
راهيان خراسان مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/02/31خصوصيداخل پايانه3920759مشهد-پايانه بار-غرفه A5
جاده داران سيستانشركتسرخسداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/07/16خصوصيداخل پايانه512522320سرخس جنب پايانه مسافر بري
شرق رانانشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1377/09/05خصوصيداخل پايانه4220268-42تايباد خ دارالسلام پارکينگ شهر
پيام جوينشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/27خصوصيخارج پايانه5243281سبزوار حکم آباد شرکت حمل و نقل
خوشين بارشركتقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/17خصوصيداخل پايانه2228157-05حاشيه جاده قوچان مشهد- سمت راست
صابر گنابادشركتگنابادداخلیکالاخرده بارفورواردر1375/06/17خصوصيخارج پايانه5337223گناباد سه راهي مند جنب درمانگاه الزهرا
مجيد جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/05/04خصوصيمحرر احمدي-اسماءداخل پايانه2226282تربت جام- پايانه بار - غرفه 5
ره آوردسپيده سحرشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1375/12/12خصوصيبهلور-عادلداخل پايانه512366341كيلومتر75جاده مشهد تربت حيدريه- جنب كارخ
معين بارشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/02/11خصوصيرحيمي-احمدرضاداخل پايانه4226640-42تايباد خ دارالسلام پارکينگ شهر
سعيد دشت كويرشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/05/15خصوصيداخل پايانه571444221سبزوار-روبروي ميدان تره بار
جغتائشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/07/12خصوصيجغتايي-قاسمعليخارج پايانه572562271سبزوار جغتاي جنب پمپ بنزين شهرداري
تكاپوئشركتنيشابورداخلیکالاخرده بارفورواردر1376/12/23خصوصيخارج پايانه552326603نيشابور ساحل برج
گشايش جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/05/28خصوصيخارج پايانه529227325نيل شهر- مقابل تعميرگاه شركت سهامي زارعي
گلبهارجاويدشركتچنارانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/03/29خصوصيخارج پايانه8757-05826کيلومتر 5 ج چناران مشهد -ابتداي جاده س
ت ك قلندرآبادشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/06/06تعاونيخيرخواه-محسنداخل پايانهکيلومتر 15 ج تربت جام
گل كوثر سبزوارشركتجوينداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1378/06/15خصوصيخارج پايانه572522211جوين- سراهي كارخانه قند
رهرو سير تايبادشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/01/13خصوصيخارج پايانهتايباد روستاي مشهد خ بخشداري
شقايق جوينشركتجوينداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/04/15خصوصيسردارآبادي-علي اصغرداخل پايانه5222777جوين-فلكه بسيج - سه راهي دفتر مرکزي كارخ
سحرگاه تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/05/09خصوصيخارج پايانه2236244تربت حيدريه جاده سنتو کيلومتر
كشاورز جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/01/27خصوصيداخل پايانه2224954تربت جام- كيلومتر1جاده تربت جام تايباد
تايباد بارامينشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/06/21خصوصيداخل پايانه4221120-42تايباد خ دارالسلام پارکينگ شهر
فرهاد ترابر تايبادشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1379/07/03خصوصينعمتي-غلام احمدخارج پايانه13و4225714تايباد ج کمر بندي جنب باسکول ن
سپيد بار چنارانشركتچنارانداخلیکالاخرده باركرير1379/06/08خصوصيغفوريان-وجيههداخل پايانه582622755چناران- كيلومتر 4 جاده مشهد
آذرخش گلبهارطوسشركتچنارانداخلیکالاخرده باركرير1379/07/30خصوصيخارج پايانه582622599چناران حاشيه ج سنتو جنب آهن فروشي جعفري
حيدر بار تربت حيدريهشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده باركرير1379/09/05خصوصيخارج پايانه531241097كيلومتر 3 جاده مشهد- نرسيده به رستوران
عابران كالاي مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1367/01/01خصوصيداخل پايانه3920614پايانه بار بزرگ مشهد -غرفه 119
محفوظ بار جوينشركتسبزوارداخلیکالاخرده باركرير1379/10/04خصوصيخارج پايانه572522277سبزوار نقاب سه راهي دفتر مرکزي
ميهن طوس ترابرشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1371/10/01خصوصيداخل پايانه3920556پايانه مرکزي بار مشهد غرفه 202
بلند اخترانشركتسبزوارداخلیکالاعموميفورواردر1340/01/01خصوصيخارج پايانه2222873سبزوار خ سيد جمال الدين اسد آبادي
شمشاد بار جوينشركتسبزوارداخلیکالاخرده باركرير1380/02/11خصوصيخارج پايانه572528364سبزوار نقاب روستاي فتح آباد
باغ سالار فريمانشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/02/01خصوصيخارج پايانه512622311خراسان فريمان روستاي باغ سالار
شاهين بار فريمانشركتفريمانداخلیکالاخرده باركرير1380/08/15خصوصيباوفا-رضاخارج پايانه512622444فريمان مقابل شرکتا ايران ملاس
راحلين سبزشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1380/10/03خصوصيخارج پايانه3394-05323رباط سفيد کيلومتر 75 جاده مشهد
كالاران طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1381/03/11خصوصيخارج پايانه3920293-39پايانه عمومي بار مشهد
پويش ترابر طوسشركتسرخسداخلیکالاخرده باركرير1381/04/21خصوصيخارج پايانه512529325سرخس روستاي گنبد لي
راه ترابر سرخسشركتسرخسداخلیکالانفتيكرير1381/04/25خصوصيخارج پايانه3819سرخس روستاي گنبد لي
شقايق افكنشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده باركرير1381/06/18خصوصيخارج پايانه3275-05326شهرستان تربت حيدريه بخش فيض آب
هما بار تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده باركرير1381/08/19خصوصيخارج پايانه2237222-22تربت حيدريه جاده سنتو فلکه جهاد
خواف ترابرشركتخوافداخلیکالاخرده باركرير1381/08/20خصوصيخارج پايانه3133-05325خواف روستاي بر آباد
رباط سنگشركترباط سنگداخلیکالاخرده باركرير1381/08/22خصوصيخارج پايانهرباط سنگ - جنب پمپ بنزين
بهادر بار تربتشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1374/04/19خصوصيغفوري-زهرهخارج پايانه528223162تربت جام- پايانه بار-غرفه13
ت ح نفتكشهاي سبزوارشركتسبزوارداخلیکالاخرده باركرير1381/12/27تعاونيفرزانگان-زهرهخارج پايانه4216603سبزوار- بلوار دكتر شريعتي-جنب شركت نفت
فرآورده هاي نفتي پيك سوخت ششركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالانفتيكرير1381/12/27خصوصيخارج پايانه511344487مشهد انبار شرکت نفت
اقبال بار سنگ بستشركتسنگ بستداخلیکالاخرده باركرير1382/02/20خصوصيداخل پايانه512254326ک 35 مشهد به فريمان
بهمن نشتيفانشركتخوافداخلیکالاخرده باركرير1382/06/31خصوصيشمايلي-حبيب اللهداخل پايانه5263481خواف-نشتيفان
جام گستر طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1382/07/06خصوصيداخل پايانه3920073مشهد پايانه بزرگ بار طبقه دوم
كشتزار نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاخرده باركرير1382/09/01خصوصيخارج پايانه4224376-05نيشابور عشق آباد روبروي تعميرگ
ميعاد بار خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/01/17خصوصيمحمودي قره چه-شاهينخارج پايانه3920215پايانه بارمشهد-ساختمان شماره2
جاده رانان سبزوارشركتسبزوارداخلیکالاخرده باركرير1383/01/18خصوصيقاسمي-برات اللهداخل پايانه571444808سبزوار-كمربندي-روبروي پمپ بنزين-جنب بوست
نيك اختر خراسان (مشهد)شركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1358/01/01خصوصيوكيليان زند-محمودداخل پايانه3921285پايانه بار مشهد
متين سيرشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/04/05خصوصيسالارحسن-مجيدداخل پايانه3925999مشهد-پايانه بار-سالن شماره 2-غرفه A2
فيروزه ترابر شرقشركتفيروزه (بزغان )داخلیکالاخرده بارفورواردر1372/07/25خصوصياميران-سيد رامينداخل پايانه4523620فيروزه- بلوار امام رضا- روبروي بانك ملت
راحلين دانششركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/06/06خصوصيكامل-اسماعيلخارج پايانه3924151پايانه بار مشهد
ياقوت بجستانشركتبجستانداخلیکالاخرده باركرير1383/06/07خصوصيقديمي درزاب-اكبرخارج پايانه533622349بجستان - شهرك صنعتي
توس فلاحشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1360/01/01خصوصيفلاح-جلالداخل پايانهفلاحمشهد-سي متري فرعي گارا‍دارها -انبارفلاح
صالح ترابر شرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/06/31خصوصيجنگي-محمدمهديداخل پايانه3925500پايانه بار مشهد
دشت جغتايشركتسبزوارداخلیکالاخرده باركرير1383/09/02خصوصيمهران فر-رضاداخل پايانه572562336جغتاي- ابتداي ورودي شهر
بهبود بار نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاعموميفورواردر1371/01/15خصوصيبهبودي-ناصرمحمدعليخارج پايانه551321191بلوار رسالت
فولاد يارشركتنيشابورداخلیکالاخرده باركرير1383/09/29خصوصياكبرآبادي-اميرخارج پايانه551245326كيلومتر 15جاده قديم سبزوار- مجاور مجتمع
شاهين شهاب خليج فارسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/10/01خصوصيطيراني طوسي-رضاداخل پايانه3920110مشهد-پايانه بار- طبقه2-غرفه15
كالابران امينشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/10/19خصوصيمقدم پور-سياوشخارج پايانه3920429پايانه بار مشهد
پارس ترابر توسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1365/10/04خصوصيغلام پور-نويدخارج پايانه511392033مشهد-پايانه بار - واحد311
خليج فارس (مشهد)شعبهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1375/08/26دولتيوجداني فرد-جعفرخارج پايانه511392039جاده طرق- پايانه بار
آسه بارشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1383/12/17خصوصيبندگي-محمدحسينداخل پايانه512356379كيلومتر55جاده مشهدنيشابور- بينالود
امير سنگان خوافشركتخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر1384/02/21خصوصيفرهادي-عبداللهداخل پايانه532525314سنگان- كيلومتر 2 جاده تايباد
اتحاد تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالاخرده باركرير1384/02/26خصوصياسماعيل زاده نامقي-سيدابوالفضلداخل پايانه531222580اول جاده گناباد-روبروي ميدان تره بار
شاهين بينالودشركتنيشابورداخلیکالاخرده باركرير1384/05/01خصوصيقدمگاهي-سيدقاسمداخل پايانه552322322كيلومتر 25 جاده نيشابور مشهد - قدمگاه
پويش ترابرطوس (شعبه )شعبهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده باركرير1384/05/03خصوصيبرفرازي-حسنداخل پايانه511651355كيلومتر4جاده قوچان-خ هلال احمر
آرامش جامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1351/01/01خصوصيضربي محمودابادي-حسنداخل پايانه528222280ابتداي جاده تايباد-پايانه بار
شاهين بار مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/05/05خصوصيباوفا-جليلداخل پايانه3925000پايانه بار مشهد
سپهر ترابرترشيزشركتكاشمرداخلیکالاخرده باركرير1384/05/05خصوصيزاده محمدخليل آباد-مهديخارج پايانه532824724كيلومتر5 جاده خليل آباد- مقابل كارخانه
تايباد ترابرشركتتايبادداخلیکالاخرده باركرير1384/05/19خصوصيعزيزي ريزه-عبدالستارداخل پايانهتايباد
سعادت ترابرنيشابورشركتنيشابورداخلیکالاخرده بارفورواردر1368/11/12خصوصيرنگاني-داودخارج پايانه3211777بلوار رسالت -روبروي ايران خودرو ديزل
فرآورده نفتي ياورسيربارثاباشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالانفتيكرير1384/08/11خصوصيخارج پايانه
نيكو راه طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/08/17خصوصيمومني-شيرمحمدخارج پايانه3925783پايانه بارمشهد-غرفه A22
شاهين بار خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1357/01/01خصوصيخارج پايانه511342876مشهد- خ هفده شهريور 6
پيمان بارماجدشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر1384/09/15خصوصيجهاني-فضل احمدداخل پايانه529425542تايباد-كيلومتر 2جاده خواف
ياسرترابرتوسشركتطوسداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/10/11خصوصيمصصحي-بهزادداخل پايانه512352337جاده نيشابور-ملك آباد-بعداز پليس راه
شيرين ترابرقوچانشركتقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/10/11خصوصينوروزي مقدم-محمودداخل پايانه581223098جاده سنتو- بعداز ايران خودرو
امين ترابرشرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1384/10/13خصوصيطربي-محسنداخل پايانه3921193ابتداي جاده فريمان
جاده ترابرطوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1356/01/01خصوصيابراهيم زاده فخار-پرويزخارج پايانه3921252مشهد- پايانه بار- طبقه 2- اتاق 310
يكتا زمان خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/01/26خصوصيصندوق ساز زرديني-محمد رضاداخل پايانه512332458مشهد-جاده سنگ بست به سرخس- جنب ايستگاه ر
مبين جاويدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/01/30خصوصيداخل پايانه2466237كيلومتر27جاده چناران-سمت راست-حاشيه جاده
پارسيان ترابرتوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/02/10خصوصيبررودي-سيدمهديداخل پايانه511267364كيلومتر16جاده قوچان
قائم ايرانيانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1369/01/01خصوصيداودي-مرتضيخارج پايانه3920806پايانه بارمشهد-غرفه 121
اعظم تايبادشركتتايبادداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/03/28خصوصينعمتي-نوراحمدداخل پايانهتايباد- كيلومتر 2 جاده خواف
پيمايش بار فريمانشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/05/01خصوصيمنصوري-محمدداخل پايانه512623944فريمان-كيلومتر3 تربت جام-روبروي شهرك صنع
كيوان شهرستانكشركتسبزوارداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/07/30خصوصيجغتايي-ناصرداخل پايانه572568339جغتاي- رئسالي شهرستانك-اول جاده فروكرم-
سنگين بارمشهد تريلرشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/08/10خصوصيداخل پايانه511381122مشهد- اول جاده نيشابور-جنب پادگان قدس
ميثم ترابر طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1361/06/01خصوصيميثمي خرازي-حسنداخل پايانه
استقلال نيشابورشركتنيشابورداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1385/10/12خصوصيخياطي-محمدحسينداخل پايانه2473567كيلومتر 6 محور قديم نيشابور- سبزوار
فرآورده هاي نفتي عدل ترابرانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1385/12/16خصوصيعدالتيان حسيني-سيدمحمدرضاخارج پايانه3822449شهرك عسكريه- انبارشماره 2 شركت نفت
مهسا گستر طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1386/01/10خصوصيداخل پايانه511246321كيلومتر 25جاده قوچان
نورمحمدجاده ابيوردشركتدرگزداخلیکالاخرده بارفورواردر1363/01/01خصوصيمشايخي قويونلو-حميدداخل پايانه582522506درگز- مقابل فرمانداري
گلبرگ بارمه ولاتشركتفيض آباد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1368/04/27خصوصيهاشمي-سيدمحمودخارج پايانه6724304مه ولات-فلكه فلسطين-شركت گلبرگ بار
فرآورده نفتي سيرآفاق مطهرتربتشركتتربت حيدريهداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1386/12/27خصوصيمحمدزاده-محمودخارج پايانه531231004پارکينگ شرکت نفت تربت حيدريه
بازرگان پارتيان آساكشركتقوچانداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1387/07/03خصوصيفلاح يونس آبكوه-حسينداخل پايانه2223681اول جاده مشهد-سمت چپ
اقبال بار مريديشركتفريمانداخلیکالاخرده بارفورواردر1372/10/30خصوصيمريدي-حسينداخل پايانه
فرآورده نفتي طلائي سياه تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالانفتيفورواردر1387/11/29خصوصياسپلاني-مجيدخارج پايانهپارکينگ شرکت نفت
فرآورده نفتي راهيان گسترتربتشركتتربت حيدريهداخلیکالانفتيفورواردر1387/11/29خصوصيسيدين قناد-سيدحسينخارج پايانه531231151پاركينگ شركت نفت
فرآورده نفتي ميعادنورتربتشركتتربت حيدريهداخلیکالانفتيفورواردر1387/11/29خصوصيبديعيان-سيدجعفرداخل پايانه531231386تربت حيدريه - پاركينگ شركت نفت
فرحان ترابرجامشركتتربت جامداخلیکالاخرده بارفورواردر1373/09/16خصوصيداخل پايانه
پاسارگادترابرطوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر1373/05/10خصوصيخارج پايانه3925700پايانه بار مشهد
مهبدشباهنگ طوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1389/01/16خصوصيحمزه عراقي-سيدفخرالدينخارج پايانه
سپهرسيمان مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1389/07/06خصوصيخارج پايانه
ميثم ترابرمژن آبادخوافشركتخوافداخلیکالاخرده بارفورواردر و كرير1389/08/22خصوصيجلالي زاده-عارفخارج پايانه
اعتماد طوس بجستانشركتبجستانداخلیکالاعموميفورواردر1386/06/27خصوصيكفاش مقدم بجستاني-فاطمهداخل پايانهبجستان- كمربندي- جنب پمپ بنزين
آزادگان (مشهد)شعبهمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1388/06/08دولتيداخل پايانه
متحد جغتايشركتجغتائداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1393/02/24خصوصيداخل پايانه
اقتصاد بار توسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1393/02/24خصوصيداخل پايانه
هماي فجر سنگانشركتسنگان (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01خصوصيحسن زاده-اسماعيلداخل پايانه
پاسارگادبارجوينشركتجغتائداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1386/02/19خصوصيتيموري-علي اصغرداخل پايانه
راهيان ترابر شرقشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالانفتيفورواردر و كرير1389/06/15خصوصيطيراني طوسي-جوادداخل پايانه
آتي ران بارطوسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيلقماني طوسي-حسينداخل پايانه
جاده رانان دانششركتتربت حيدريهداخلیکالاعموميكريرخصوصيداخل پايانه
خوارزم بار خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
عدل ترابران توسشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
زمين بار ماندگارشركتخوافداخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
زيوري تربتشركتتربت حيدريهداخلیکالاعموميفورواردرخصوصيداخل پايانه
يخچال ترابر نوين مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر و كريرخصوصيداخل پايانه
سيمان يار سبزوارشركتسبزوارداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1392/12/24خصوصيرضايي-اميرداخل پايانه
جاده ابريشم مجد خوافشركتخوافداخلیکالاعمومي?????1392/09/04خصوصيداخل پايانه
ياورسير بار ثاواشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميكرير1392/09/09خصوصيبهاروند-مجتبيداخل پايانه
بيرجند بار مشهدشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعموميفورواردر1392/09/12خصوصيداخل پايانه
پيشرو ترابر خراسانشركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالاعمومي?????خصوصيداخل پايانه
آسه بار (نفتي)شركتمشهد (خراسان رضوي)داخلیکالانفتيكرير1392/11/20خصوصيداخل پايانه
اطمينان نو اسفراينموسسهاسفراينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1365/05/12خصوصيعبدالوهابي-فرشيدخارج پايانه0858-72229كمربندي جنب انبار هلال احمر
پويا اسفراينشركتاسفراينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/05/17خصوصيخارج پايانه585722885كمربندي تقاطع كوشكي شركت حمل و نقل پويا
آزادئ (آشخانه )موسسهآشخانهداخلیکالاعموميفورواردر1364/07/22خصوصيخارج پايانه585422265آشخانه -ك يك محور آشخانه - گرگان
بردبار بجنوردشركتبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/05/21خصوصيرباطي-مهردادخارج پايانه584231364بجنورد -خ امام خميني پ 1364
ت ك شهيدبهشتيشركتبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1360/01/01تعاونيجعفرزاده حصاري-يوسفخارج پايانه584231261كيلومتر دو جاده گرگان
خوبرانان شرقشركتبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/03/04خصوصيمجاهد-سعيدخارج پايانه0584 22516بجنورد بلوار معلم جنب باسكول امين
شكوه شمال سمنگانشركتآشخانهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/03/04خصوصيكربلاييان -محمودداخل پايانه585442352آشخانه -روستاي كريك
ميهن بهارانشركتبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1376/05/25خصوصياميري-مسعودخارج پايانه584223164بجنورد- خيابان ميدان بار جنب باسكول امين
نريمان بارشركتجاجرمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1372/08/27خصوصيقديمي -هاديخارج پايانه584225126بجنورد -جاده شيروان روبروي اكبر جوجه -شر
ساربان خراسان شماليشركتآشخانهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1367/06/15خصوصياسلامي -حسينخارج پايانه585424343آشخانه روبروي پمپ بنزين كريك
فرآورده نفتي اترك بار بجنوردشركتبجنوردداخلیکالانفتيفورواردر و كرير1382/08/27خصوصيشرفي-رشيدخارج پايانه2312256-05انبار شركت پخش فراورده هاي نفتي
طالبيموسسهگرمهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1349/01/01خصوصيطالبي-اصغرداخل پايانهگرمه اول بلوار امام رضا جنب بانك صادرات
موسوي جاجرمموسسهجاجرمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1340/01/01خصوصيموسوي ثاني- سيد حسنخارج پايانه585322445جاجرم - كيلومتر يك جاده آلومينا
چهارفصل خراسانشركتشيروان (خراسان شمالي)داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/06/06خصوصيشعباني-مجيدخارج پايانه585622537كيلومتر يك جاده اصلي شيروان بجنورد
سرافرازان شيروان (رضا)شركتشيروان (خراسان شمالي)داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1367/03/23خصوصيشاهرخي -مظفرخارج پايانه585622449شيروان كيلومتر 2 محور شيروان - بجنورد
حافظ كاروانشركتفاروجداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1375/05/07خصوصيخارج پايانه585822221فاروج ابتداي محور فاروج
اعتماد بار درقشركتجاجرمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/09/09خصوصياماني-حسنداخل پايانهدرق ابتداي محور
خليج فارس (بجنورد)شعبهبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1383/11/11دولتيمحمدي-آي محمدخارج پايانه584225616بجنورد -سيلوي گندم
كاوه بار بجنوردشركتجاجرمداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1384/12/24خصوصيآزاد زاده -علي اصغرخارج پايانه585322641جاجرم خيابان شهيد باهنر
فرآورده هاي نفتي مفخم باربجنوشركتبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1389/03/25خصوصيافشين-آنا محمدخارج پايانه585322641جاجرم خيابان شهيد باهنر
ت.ح.كاميونداران گرمه-درقشركتگرمهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/10/06تعاونيمحموديان -محمد جوادخارج پايانه585325278شهرستان گرمه بلوار امام رضا
جهان اتركشركتآشخانهداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1387/11/05خصوصيخارج پايانهپيش قله -جنب كارخانه سيمان در حال احداث
آبادان (بجنورد)شعبهبجنوردداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1300/01/01دولتيفخرايي فاروجي-احسانخارج پايانه584228568بجنورد -كيلومتر 10 جاده اركان
آرمان بار اسفراينشركتاسفراينداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1391/02/21خصوصيخارج پايانه585721755اسفراين - شهرك صنعتي -شركت حمل ونقل آرما
مسعود پيمانشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1354/09/02خصوصيخسروي-غلامرضاداخل پايانه561231805بيرجند-پايانه بار
رسالت بيرجندشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1369/03/31خصوصيعشقي موحد-ذبيح ا...داخل پايانه561231805بيرجند-پايانه بار
ت ك بيرجندشركتبيرجندداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1364/11/28تعاونيشمسي نژاد-محمدحسينداخل پايانه561231903بيرجند-پايانه بار
سريع السير بيرجندشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1354/09/09خصوصيعباس نياتهراني-حسينداخل پايانه5612319033بيرجند-پايانه بار
ياسين بار بيرجندشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1382/05/05خصوصيباقي-ياسينداخل پايانه561231903بيرجند - پايانه بار بيرجند
زرين باربيرجندشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1382/06/16خصوصيخزاعي-محمدمهديداخل پايانه561231805بيرجند-پايانه بار
بيرجند بارشركتبيرجندداخلیکالاعموميكرير1377/03/06خصوصيسهرابي-حيدرداخل پايانه561231903بيرجند-پايانه بار
پرستوشركتبيرجندداخلیکالاخرده باركرير1375/06/28خصوصيخرم نژاد-محمودداخل پايانه561231900بيرجند-پايانه بار
آبادان (بيرجند)شعبهبيرجندداخلیکالاعموميكرير1381/12/10دولتيمحمدي-رضاداخل پايانه561231805بيرجند-پايانه بار
اتحاد سربيشه (بيرجند)شعبهبيرجندداخلیکالاعموميكرير1373/07/06خصوصيدشترو-غلامرضاداخل پايانهسربيشه
خوسفشركتخوسفداخلیکالاخرده باركرير1374/05/19خصوصيجعفري-سيدحسينخارج پايانه562422323خوسف-بلوار امام خميني(ره) - جنب نيروي ان
مشعل بارشركتدرميانداخلیکالاعموميفورواردر1372/10/13خصوصيحسين پورفرد-محمدرضاخارج پايانه562322345شهرستان درميان جنب كارخانه قند قهستان
اتحادسربيشهشركتسربيشهداخلیکالاعموميكرير1373/07/06خصوصيزينلي-غلامرضاخارج پايانه562362225سربيشه-جاده سنتو-روبروي پمپ بنزين
استقلال (نهبندان )شركتنهبندانداخلیکالاعموميكرير1371/04/30خصوصياكبري-محمدحسنخارج پايانه562622205نهبندان-بلوارامام علي
مرواريد (شوسف )شركتشوسفداخلیکالاعموميكرير1372/08/23خصوصياكبري-محمدخارج پايانه562662328شوسف-حاشيه جاده سنتو
سمافاشركتنهبندانداخلیکالاعموميفورواردر1358/12/18خصوصينژادعبدالله-محمدحسينداخل پايانهنهبندان - پايانه بار
نگين سير نهبندانشركتنهبندانداخلیکالاعموميكرير1382/08/14خصوصيهاشمي نژاد-عليداخل پايانهنهبندان - پايانه بار
اطمينان (سرايان )شركتسرايانداخلیکالاعموميفورواردر1374/10/13خصوصيرضائي-محمدخارج پايانه0سرايان-خيابان امام خميني
ستاره درخشان سرايانشركتسرايانداخلیکالاعموميفورواردر و كرير1377/04/29خصوصيهادي نيا-محمدعليخارج پايانه562822558سرايان-ميدان شهدا
قايناتشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1370/03/26خصوصيعباسپور-محمدداخل پايانه562522317قاين-پايانه بار
ياسمن قائناتشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميفورواردر1375/05/07خصوصيتقي زاده-محمدرضاداخل پايانه562522622قاين-پايانه بار
پيمان قاينشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1372/11/21خصوصياكبري-عليرضاداخل پايانه562522398قاين-پايان بار
پيك باراندازان شرقشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1374/04/22خصوصيناصرزاده-حسنداخل پايانه562522432قاين-پايانه بار
قهستانشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1375/01/01خصوصيمرتضوي-محمدداخل پايانه562522425قاين-پايانه باربري
وحدت (قاين )شركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1373/04/12خصوصيحقگو-اصغرداخل پايانه562522525قاين-پايانه بار
نويد انصارشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1377/12/15خصوصيقرباني-محمدداخل پايانه562522703قاين-پايانه بار
اعتماد كارشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1373/06/29خصوصييوسفي-اسماعيلداخل پايانه562522556قاين-پايانه بار
شفيع قائناتشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميكرير1376/06/04خصوصيعرب-حسنداخل پايانه562522137قاين-پايانه بار
ت ك قائنشركتقائن (قائنات )داخلیکالاعموميفورواردر و كرير1371/02/13تعاونيشريف زاده-علي اصغرداخل پايانه562522507قاين-پايانه بار
ستاره كويرسه قلعهشركتبشرويهداخلیکالاعموميكرير1383/08/15خصوصيهاشمي نژاد-سيداحمدخارج پايانه535826373شهرسه قلعه جنب مصالح فروشي كهن دژ
شبروان نهبندانشركتنهبندانداخلیکالاعموميكرير1378/12/19خصوصياباذري-حسنخارج پايانه562622365نهبندان-شهرك كارگاهي