خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

انواع کامیون و بارگیر

کامیون و بارگیر ۹ آبان, ۱۳۹۴

انواع کامیون و بارگیر

 

الف: بار محوری

حداکثر فشار وارد از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه نباید از حدود ذیل تجاوز نماید:

۱-    محور راهنما(دوچرخ)…………۸تن (هشت تن)

۲-    محور منفرد(چهار چرخ)………۱۳تن (سیزده تن)

۳-    محور زوج(هشت چرخ)………..۲۲تن (بیست و دو تن)

۴-    محور تریوله ………………….۲۴تن ( بیست و چهار تن)

ب: وزن مجاز کامیون‌ها

۱-    کامیون دو محور (شش چرخ)…………۲۰ تن (بیست تن)

۲-    کامیون سه محور (ده چرخ) ………….. ۲۸تن (بیست و هشت تن)

تبصره: وزن مجاز سایر کامیون‌های مشمول این بند به شرح جدول شماره ۱ پیوست می باشد.

ج: وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

۱-   ج:تریلی‌ها(کشنده + نیمه یدک، بارگیر مستقیما بوسیله چرخ پنجم به کشنده متصل است)

 1. تریلی چهار محور چهارده چرخ …۳۴تن(سی و چهارتن)(فاصله بین دو محور عقب تریلر کمتر از ۲ متر)
 2. تریلی چهار محور چهارده چرخ…۳۸تن(سی و هشت تن)(فاصله بین دو محور عقب تریلر بیشتر از ۲ متر)
 3. تریلی پنج محور دوازده چرخ …..۴۲تن(چهل و دو تن)
 4. تریلی پنچ محور هیجده چرخ ……۴۴ تن(چهل و چهار تن)
 5. تریلی شش محور شانزده چرخ….۴۴ تن(چهل و چهار تن)

۲-   ج:کامیون با یدک(بارگیر بطور غیر مستقیم بوسیله مالبند و قفل و پین به کامیون متصل می شود)

۱-    کامیون دو محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ…..۳۳تن(سی و سه تن)

۲-    کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ…….۳۵تن(سی و پنج تن)

۳-    کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ…….۴۰تن(چهل تن)

۴-    کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ……….۴۲تن(چهل و دو تن)

 تبصره ۱:وزن مجاز سایر وسایل نقلیه مفصلدار مشمول این بند به شرح جداول ۲ و ۳ پیوست می باشد.
تبصره۲:در هر صورت حداکثر وزن کامیون و وسایل نقلیه مفصلدار با بار نباید از میزان مندرج در کارت مشخصات آن تجاوز نماید.

ضمنا جدول شماره ۴ پیوست به جدول ۳ مندج در ماده ۱۲ فصل سوم دستورالعمل جابجایی محصولات ترافیکی در راههای کشور موضوع تبصره ۴ بند “د” مقررات حمل و نقل بار در راههای (اصلاحی به موجب ابلاغیه شماره ۱۱/۱۵۹۶ مورخ ۲/۲/۸۳) اضافه می گردد.

 سرپرست وزارت راه و ترابری: علی نیکزاد

 تاریخ نامه:۰۱/۱۲/۸۹

 شماره نامه:۱۵۰۸۰۷/۱۱

================================

محموله های ترافیکی

محموله هایی مشمول طرح ترافیک می شوند که از نظر حجمی و وزنی بزرگتر از حد استاندارد باشند .

طول کل : بیشتر از ۵۰/۱۶ متر

عرض محموله : بیشتر از ۶۰/۲ متر

ارتفاع کل از کف زمین تا انتهای بار : ۵۰/۴

معمولاً برای حمل محموله هایی که حجمشان بسیار بزرگتر از حد استاندارد باشد از خودروهای سواری برای اسکورت کشنده در نظر گرفته می شود .

کامیون اطاقدار ۶ چرخ

این نوع کامیون برای جابجا کردن محموله هایی با حجم و وزنی بزرگتر از خاور ۹۱۱ استفاده می شود.

طول اطاق خودرو : ۸۰/۵ ای ۶ متر

عرض اطاق خودرو : ۲۰/۲ متر

ظرفیت وزنی خودرو : تا سقف ۱۰ تن

توجه داشته باشید که محموله مورد نظر شما باید حدود ۲ سانتی متر از دیواره های اطاق خودرو کوچکتر باشد.

کامیون اطاقدار ۱۰ چرخ

این نوع کامیون برای جابجا کردن محموله هایی با حجم و وزنی بزرگتر از ظرفیت کامیون اطاقدار ۶ چرخ استفاده می شود.

طول اطاق خودرو : ۸۰/۶ الی ۷ متر

عرض اطاق خودرو : ۲۵/۲ متر

ظرفیت وزنی خودرو : تا سقف ۱۵ تن

توجه داشته باشید که محموله مورد نظر شما باید حدود ۲ سانتی متر از دیواره های اطاق خودرو کوچکتر باشد.

بغلدار چادری

این دستگاه همانطور که از اسمش پیداست برای حمل محموله های ترانزیتی (بسته بندی شده) و محموله هایی که حجم بالایی ندارند به کار می رود. (برخلاف تریلی کفی(

ابعاد و ظرفیتها :

طول : ۱۲ ال ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین تا سر چادر : ۶۰/۲ تا ۸۵/۲ متر

ظرفیت حمل بار : ۲۲ تن

جامبو

البته ترانزیت های دیگری هم استفاده می شوند که جامبو نام دارند .

جامبوها بزرگترین ترانزیت ها هستند .

طول بارگیر آنها کمتر از ۶۰/۱۳ متر نیست .

کمرشکن ها

کمرشکن ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به تریلی ها دارند و به همین دلیل معمولاً برای حمل محموله های حجیم و سنگین استفاده می شود (ترافیکی(

ما ابعاد و ظرفیت آنها را در اختیار شما قرار داده ایم .

کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور) :

وزن کل کشنده و دنباله : ۱۶ تن

ظرفیت حمل : ۲۴ تن

جمع وزن کشنده با بار : ۴۰ تن

طول بار خور (کف) : ۸ الی ۹ متر

طول کل (کشنده و دنباله) : ۵/۱۶ متر

عرض : ۶۰/۲ متر

 کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور) :

وزن کل کشنده و کف : ۲۴ تن

ظرفیت حمل : ۳۸ تن

جمع وزن کشنده با بار : ۶۲ تن

طول بار خور (کف) : ۱۱ الی ۱۲ متر

طول کل (کشنده و دنباله) : ۲۰ متر

عرض : ۳ متر

کمرشکن ۱۱ محور:

به این دستگاه قبل از دنباله ۴ محور قطعه ای بنام دالی وصل می شود که ۴ محور دارد .

کشنده (۳ محور) + دالی (۴ محور) + دنباله (۴ محور) = ۱۱ محور

وزن دالی : ۱۰ الی ۱۲ تن

وزن کل (کشنده و دالی و دنباله) : ۴۱ تن

ظرفیت حمل : ۵۵ تن

جمع وزن کل با بار : ۹۶ تن

طول بار خور (کف) : ۱۱ الی ۱۲ متر

عرض : ۳ متر

طول کل (کشنده و دنباله و دالی) : بیشتر از ۲۲ متر

تریلی کفی

این دستگاه ها برای حمل محموله هایی که نیاز به بسته بندی ندارند یا بارگیری آنها با جرثقیل صورت می گیرد و یا حجم زیادی دارند (ترافیکی) به کار می روند

ابعاد و ظرفیتها :

طول کف : ۱۰ الی ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۴۰/۲ الی ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین : ۴۰/۱ الی ۷۰/۱ متر

ظرفیت کل : تا سقف ۴۰ تن

ظرفیت کل : تریلی های دارای کارت ۹۶ یا ۷۸ یا ۵۶ تن (کشنده تک محور ۴۲ تن و کشنده جفت محور ۴۴ تن)

تریلی بغلدار

این دستگاه تقریباً مثل کامیونهای اطاقدار می باشد ، ولی ظرفیت وزنی و حجمی بیشتری نسبت به آنها دارد . توجه داشته باشید که درب های بغل آن همگی باز می شوند (برای بارگیری و تخلیه آسانتر)

ابعاد و ظرفیتها :

طول دنباله (کف) : ۱۲ الی ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۴۰/۲ الی ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین : ۴۰/۱ الی ۵۰/۱

ارتفاع دیواره ها : ۸۰ الی ۱۲۰ سانتی متر

ظرفیت کل : ۴۰ تن

مقررات حمل و نقل بار در راهها

مقررات حمل و نقل بار در راهها

الف- بار محوری

تعریف- فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه را بار محوری می‌نامند.

حداکثر فشار وارد از محورهای راهنما، منفرد و زوج بر سطح راه نباید از حدود ذیل تجاوز نماید.

۱-     محور راهنما (دوچرخ) شش تن

۲-     محور منفرد (چهار چرخ) سیزده تن

۳-     محور زوج (هشت چرخ) بیست تن

تبصره ۱- برای استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق اندازه لاستیک چرخها نباید از ۲۰*۷۵۰ کمتر باشد.

تبصره ۲-  چنانچه فاصله دو محور مجاور از یکدیگر کمتر از دو متر باشد، آن دو محور را روی هم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هر کدام محور منفرد محسوب می‌شود.

ب- وزن مجاز کامیونها

حداکثر وزن کامیون با بار آن نباید از حدود ذیل تجاوز نماید:

– کامیون دو محور ۱۹ تن

– کامیون سه محور ۲۶ تن

ج- وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

اول- کامیون نیمه یدک (بارگیر مستقیماً به وسیله چرخ پنجم به کامیون اتصال دارد) شامل:

۱-     تریلی سه محور ده چرخ بیست و شش تن

۲-      چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن (چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریلی از دو متر تجاوز نماید. حداکثر وزن جاز (تریلی با محموله)، ۳۶ تن می‌باشد).

۳-     تریلی پنج محور دوازده چرخ سی و چهار تن

تبصره- در صورتی که مشخصات چرخهای تریلی بیش از اندازه معمول باشد، میزان ظرفیت حمل اضافی مشخص و با مجوز واحدهای ذی‌ربط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حداکثر وزن (تریلی با محموله) تا ۳۸ تن اجازه عبور داده می‌شود.

۴- تریلی پنج محور هیجده چرخ چهل تن

دوم- کامیون با یدک (بارگیر به طور غیرمستقیم به وسیله صفحه گردان و مالبند و قفل و پین به کامیون متصل می‌شوند.) شامل:

 1. کامیون دو محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی تن (کامیون شانزده تن- یدک چهارده تن)
 2. کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ سی و دو تن (کامیون شانزده تن- یدک پانزده تن)
 3. کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی و هشت تن (کامیون بیست و دو تن- یدک شانزده تن)
 4. کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ چهل تن (کامیون بیست و دو تن- یدک هیجده تن)

تبصره ۱- حداکثر وزن کامیون و یا وسایط نقلیه مفصلدار با بار نباید از میزان معین شده در کارت مشخصات آن تجاوز نماید.

تبصره ۲- در بعضی از راههای کشور که دارای شرایط فنی ویژه‌ای می‌باشد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدودیت به وجود آمده در خصوص ابعاد و وزن وسایل نقلیه را اعلام می‌نماید.

د- ابعاد

ابعاد وسایط نقلیه با بار آن نباید از حدود زیر تجاوز نماید.

۱-     حداکثر عرض: دو متر و شصت سانتی‌متر.

۲-     حداکثر ارتفاع: چهار متر و نیم (در راههای چالوس و هراز ۸/۳ متر)

۳-     حداکثر طول:

-کامیون دو محور با بار آن ده متر

– کامیون سه محور با بار آن دوازده متر

– تریلی با بار آن شانزده متر

– کامیون با یدک هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر

تبصره ۱-  محموله پس از بارگیری وسایط نقلیه باربری نباید از جلو کامیون بیش از پنجاه سانتیمتر و از عقب آن بیش از سه متر بیرون باشد. قسمتی از بار که از کامیون و یا یدک و یا تریلی خارج می‌شود، باید به طور خیلی واضح در شب به وسیله چراغ قرمز و در روز به وسیله پرچم قرمز مشخص گردد.

تبصره ۲-  وسایط نقلیه‌ای که ابعاد و وزن آنها از حدود فوق‌الذکر تجاوز نماید، به هیچ وجه اجازه حرکت در راهها را ندارد. مگر آنکه بار اضافی را تخلیه نمایند.

تبصره ۳- متخلفین از این مقررات ضمن الزام به اجرای تبصره ۲ ملزم به پرداخت حداکثر جریمه قانونی تخلف عدول از مقررات و پرداخت خسارت وارده به راه می‌باشند که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برآورد خواهد شد. لذا لازم است متخلفین به واحدهای سازمان مزبور هدایت شوند.

تبصره ۴- چنانچه حمل محموله‌هایی که غیر قابل تقسیم بوده، و وزن و ابعادشان نیز از حدود یاد شده تجاوز نماید و از محلی به محل دیگر از طریق جاده ضرورت یابد، لازم است با مجوز (کامپیوتری) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و واحدهای تابعه آن در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود. در این قبیل موارد پس از آن در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود. در این قبیل موارد پس از بررسی بر اساس ضوابط تعیین شده شرایط حمل و نقل اعلام خواهد شد. این شرایط شامل سرعت، ساعت حرکت، مسیر، پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از تصادم و ایجاد خسارت به راه و ابنیه فنی و غیره بوده و واحدهای انتظامی و سازمانهای مسئول مراقبت و نظارت خواهند نمود تا شرایط و ضوابط تعیین شده دقیقاً اجرا گردد.
تردد تریلی‌های ۵ محور ۱۲ چرخ با وزن کل حداکثر ۴۰ (چهل) تن با لاستیک‌های نوع رادیال با عرض حداکثر ۵/۳۶ (سی و شش و نیم) سانتی‌متر برای چرخ‌های بارگیر در مسیرهای ترانزیتی کشور بلامانع می‌باشد.

در خصوص الحاقیه مقررات حمل و نقل بار در راههای کشور موضوع کنترل ظرفیت کل وسایل نقلیه با ظرفیت کمتر از ۱۹ تن نظیر کامیون بنز ۹۱۱ و خاور ۸۰۸ و ۶۰۸ با عنایت به اینکه در تعدادی از وسایل نقلیه مغایرتهایی بین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات وسایل نقلیه با ظرفیت ناخالص مشاهده می‌گردد. به منظور رفع مشکل و تطبیق وسایل نقلیه فوق با استاندارد، ظرفیت کل وسایل نقلیه (وزن ناخالص) به شرح زیر اعلام می‌گردد.

– کامیون بنز ۹۱۱ ۱۱ تن

– خاور ۸۰۸ ۵/۸ تن

– بادسان ۱۴ B 6 7 تن

– بادسان ۱۴ B 8 5/8 تن

منبع: دانیال بار

2835 بازدید کل ، 8 امروز

 • mine

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد. […]

 • images

  نرخ حمل بار به ترکیه

  با در ۴ اسفند, ۱۳۹۴ - 1 نظرات

  آخرین به روز رسانی ۳ اسفند ۹۴

 • android

  اپلیکیشن باریار

  با در ۲۸ تیر, ۱۳۹۵ - 5 نظرات

  امکانات اپلیکیشن باریار: ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت ثبت آگهی عمومی مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4